“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 4, 2016

»“ ръководителите коментират стимулите и пречките за внедр€ване на нови информационни решени€

от , 21 април 2016 0 1926 прочитани€,

ƒобрин ћаринов, »“ ћениджър, ќрбико Ѕългари€ ≈ќќƒ

¬с€ка система, интегрираща се в компани€та следва да е полезна за бизнеса, подпомагайки неговото развитие и давайки му конкурентно предимство. “€ тр€бва да не усложн€ва, а напротив да опрост€ва операциите (или поне това да бъде така за потребителите), да бъде разработена със стандартни средства. ¬ажно е също за не€ да има достатъчно компетентни специалисти на пазара на труда или компании-интегратори на съответното решение.

ќсновните пречки при интеграци€та на системи за управление на бизнеса са некоректното представ€не на решени€та и техните ползи от страна на »“ специалистите пред бизнеса и произтичащите от това последстви€. Ћипсата на достатъчно анализи и подготовка в предварителните етапи от реализаци€та на проекта също е пречка за изграждането на ефективни решени€. Ќе бива да се пренебрегва и съпротивата на потребителите.

јлександър »ванов, директор »“, ѕетрол јƒ

¬ажени аргумент в полза на въвеждането на нови информационни системи, често са промените в нормативната уредба. —ъщо така в много случаи целта на »“ проектите е повишаване на ефективността на информационните решени€.

јнна јнчова, »“ мениджър, —кани€ Ѕългари€ ≈ќќƒ

Ќай-силни€т аргумент за въвеждане на нови системи в нашата организаци€ е разшир€ване на набора от услуги, които предостав€ме на нашите клиенти. —ъществуващите системи се оптимизират и допълват с цел по-бързо и по-качествено обслужване на клиентите.

Ќено Ўиртев, ръководител направление "»нформационни технологии", Ѕелла Ѕългари€ јƒ

ѕоложителна тенденци€ е, че в последните 10-15 години масово се внедриха информационни системи от клас ERP, CRM, BI и т.н. ќсъзната е необходимостта от това информаци€та, свързана с бизнес критичните процеси да се създава, унищожава, предава, приема, съхран€ва и обработва с помощта на информационна система. ѕо важна е темата - как се използват тези системи и възможно ли е те да еволюират, за да може компаниите да отговор€т на изисквани€та на техните насто€щи и бъдещи клиенти – ‘дигиталните консуматори’. ќгромно е предизвикателството - компаниите да се развиват с темп близък до темпа на пром€на на клиентите им.

√енислав Ќастев, директор “»нформационно осигур€ване”, ћани€ “ийм јƒ

¬ажни аргументи в полза на въвеждането на нови информационни решени€ на този етап с въвеждането са стандартизаци€та на работните процеси и консолидирането на н€колко бизнес процеса и функции “под един покрив”.

јлександър »ванов, мениджър “»нформационни системи”, ƒанон ƒанон —ердика јƒ

—ред водещите фактори, налагащи пром€на на съществуващите системи бих посочил преструктурирането на бизнеса, създаването на центрове за категории бизнес услуги, пром€ната на пазара.

»ван “акев, CIO, √опет “ранс ≈ќќƒ

Aгресивната конкуренци€ в транспортни€ сектор налага силна нужда от автоматизаци€ и цифровизац€ с цел да се осигури конкурентно предимство. „есто пъти, обаче, наличността на супер модерни системи не е достатъчна. ¬ажно е ключовите за системите потребители да уме€т да използват техните функции и да съуме€т да ги превърнат в конкурентни предимства.

Ѕо€н яначков, директор “ѕланиране, ERP и »“ ресурси”, ≈лектростартјƒ

ќсновни€т фактор, разглеждан като аргумент в полза на въвеждането на нови информационни системи в нашата организаци€ е повишаване на ефективността на бизнеса, достигайки нивата на лидерите в наши€ бранш. —ред факторите, които затрудн€ват изграждането на максимално ефективна информационна среда бих посочил липсата на достатъчно специалисти. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов