Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 5, 2016

Дигитализацията в помощ на производствения процес във „Фесто Производство“ ЕООД

Новото ниво на поддръжка в производственото предприятие намалява времето за реакция при инциденти и заменя различните хартиени документи, необходими за планирането и проследяването на извършените ремонти

от , 25 май 2016 0 3522 прочитания,

Виктория Лазова

Германският концерн Фесто AG & Ko. е световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми. Независимото фамилно предприятие със седалище в Еслинген, Германия е създадено през 1925 г. Концернът доставя пневматични и електрически продукти от автоматизиращата техника на 300 хил. клиенти в повече от 200 бранша в 176 страни по света. Със своите почти 18 700 сътрудници в 61 дружества концернът постигна през 2015 година оборот на стойност 2,64 милиарда евро. Всяка година 8% от оборота се инвестират в проучвания и развойна дейност. Делът на обученията и квалификациите възлиза на 1,5% от оборота.

"Поддържането на база данни за ремонтите дава възможност за извършване на редица полезни справки и анализи"

Своята история в България Фесто започва през 1986 г. със създаването на първото си търговско представителство в страната, а през 1990 г. започва същинската производствена дейност след присъединяването на малкото българско предприятие „Пневмоавтоматика”.

“Фесто Производство” ЕООД е основано през 2000 г. като самостоятелно дъщерно дружество на концерна Фесто в България, специализирано в производството на сензори и съединителни кабели. През 2002 г. е открит собствен комплекс „Фесто“ в София с площ над 10 хил. кв. м, а през 2006 г. е създадено и звеното за инструментална екипировка в Смолян. През 2015 г. дружеството отбеляза 25 години производствена дейност в България. През същата година компанията открива втори завод в София и така удвоява производствените си и логистични площи. Компанията в България участва активно и в развойната дейност на концерна. В производствените и административните отдели на дружеството в София и Смолян работят около 650 служители, оборотът на "Фесто Производство" ЕООД за 2015 г. надхвърля 42 милиона евро, обемът на продукцията на българското подразделение е 10 млн. бройки годишно или повече от 45 хиляди бройки дневно, като 70% от тях са с електроника, а очакваните инвестиции в машини и съоръжения за нови изделия и за автоматизация на производството през следващите три години са на стойност 25 милиона лева.

В посока дигитализация във "Фесто Производство" работи иновативно решение за управление на поддръжката в производството, наречено Expert Maintenance.

Индустрия 4.0

"Динамично развиващите се пазари и нови технологии поставят все по-големи предизвикателства към производствените предприятия в световен мащаб. На вратата чука „Индустрия 4.0“ или четвъртата Индустриална революция. В резултат на Индустрия 4.0 в бъдеще милиарди системи, машини и сензори по света ще комуникират и ще обменят информация помежду си. Това не само ще позволи на компаниите да увеличат ефективността на производството си, но и ще им даде по-голяма гъвкавост, когато става въпрос за адаптиране на производството към изискванията на пазара. Всичко това засяга в особено голяма степен "Фесто Производство" ЕООД, лидера в автоматизацията", споделя Владимир Велков, ръководител "Информационни технологии" във "Фесто Производство".

През последните 2 години във Фесто Производство е внедрено новото решение Expert Maintenance за управление на поддръжката в производството, което намалява времето за реакция при инциденти и заменя различните хартиени документи, необходими за планирането и проследяването на извършените ремонти.

Владимир Велков е ръководител "Информационни технологии" във Фесто Производство от 2012 г. Той има завършена магистърска степен по "Електронна техника" в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Внедряването

Внедряването на системата стартира в края на 2014 г., като от 2015 г. системата вече работи пълнофукнционално. Самото внедряване и тестовият период отнемат около 3 месеца. Решението е внедрено както в завода в София, така и във филиала на производственото предприятие в Смолян. Така на практика статистиките и заявките към поддръжката от завода в Смолян са налични и в София, което позволява изключително бърза реакция на екипа по поддръжката от София, в случай че поддръжката на локално ниво не е в състояние да окаже помощ при по-сериозни проблеми.

"Началото беше трудно, оказа се, че на българския пазар липсват подобни решения. Вариантът да разработим от нулата наше собствено решение не ни харесваше особено, защото щеше да бъде дълъг и трудоемък процес, а ние не разполагахме с необходимото време и ресурси. Тогава попаднахме на чуждестранна фирма, предлагаща решение, което след съответните промени би могло да отговори на нуждите на нашата организация, - обяснява Владимир Велков. - Пред нас, като ИТ екип, стоеше задачата да осигурим правилните инсталации и функциониране, съгласно принципите на Фесто."

Поради корпоративните изисквания на Фесто за информационна сигурност се налага екипът по внедряването да се откаже от функционалност на системата, която първоначално е силно харесвана, а именно възможността да се използва приложението на мобилни телефони.

Внедряването поставя и пред екипа по поддръжката на "Фесто Производство" предизвикателството да преработи и организира изцяло по нов начин дейностите си в производството.

Expert Maintenance в контекста на дигитализацията

Expert Maintenance приложението се състои от сървърна част със собствена база данни. На работни станции в производството е инсталирана клиентската част, която е достъпна за ползване с различни права на достъп от операторите на машините. Осигурява се редовен бекъп на данните, за да се предотврати загубата на информация.

При възникване на инцидент операторът на машината с няколко лесни стъпки създава събитие в системата, което се изпраща като електронно писмо. "За да гарантираме незабавното му прочитане, осигурихме на всички колеги, ангажирани с поддръжката, мобилни телефони със синхронизация на пощенските кутии. По този начин писмото се получава едновременно на всички телефони на дежурния екип", обяснява Владимир Велков.

При въвеждането на събитие в системата е налична възможност за приоритизиране на проблема в зависимост от важността на машината за производството на предприятието, както и в зависимост от това, колко е спешен ремонтът.

Отделно, в софтуера се пази статистика за всички ремонти, извършени на конкретната машина, както и е наличен списък с резервните части и тяхното местоположение в склада. Това означава, че софтуерът на практика работи и като складова програма. По този начин са премахнати папките с различните хартиени документи, които преди въвеждането на системата са поддържани на всяко работно място.

Комплексът на "Фесто Производство" ЕООД в София

В допълнение при извършването на ремонта се описват вложените части, което автоматично генерира потребност от закупуването на нови. Това също води до отпадане поддръжката на съответните списъци, в които тази информация е съхранявана преди въвеждането на системата.

Много полезна е и възможността за планова поддръжка. За всяка машина или съоръжение (около 350 на брой) предварително са въведени датите за профилактика и планови ремонти. При достигане на зададената дата се генерира автоматично електронно писмо със статус "поддръжка", който се изпраща до екипа по поддръжката. По този начин се гарантира, че профилактиката няма да бъде пропусната или да се прави хаотично. "Това дава възможност също така ръководителят на поддръжката да планира бъдещ капацитет, както и самия процес по поддръжка, така че да не пречи на производствения процес", обяснява Владимир Велков.

Друг процес, който е заменен с електронен, са таблата за неспешни ремонти. "Преди внедряването на системата до всяка важна машина имаше табло, на което оператори или инженери можеха да предлагат профилактика или ремонти, които биха подобрили функционалното състояние на машината. Сега това се осъществява по електронен път и няма опасност да се загуби предложение. Това доведе до пълно отпадане на хартията и пълна дигитализация на процеса, много по-ефективна поддръжка, много по-ефективно планиране и намали много времето за реакция при проблем", допълва Владимир Велков.

Резултати и ползи

Поддържането на база данни за ремонтите дава възможност за извършване на редица полезни справки и анализи, отчитат от "Фесто Производство". Сред тях са търсене по ключова дума в историята на машините; определяне на себестойността на ремонтите и на разходите за поддръжка на всяка една машина; определяне на разходите за резервни части, на загубите в човекочасове за ремонти и на загубите на производството от престой на машината.

Системата позволява също така да се проследява средното време между ремонтите на една машина (MTBR), средното време за ремонт на машината (MTTR), да се отчита необходимото време за планови ремонти, да се определи капацитетът на поддръжката, да се анализират най-големите загуби и да се изготвя лесно доклад за смяната. Налична е и възможност за експорт към Excel, което е предпоставка за по-задълбочени анализи и обобщения.

"На практика, ако е маркирана отметката, че в момента машината не работи, програмата сама пресмята колко време машината не е работила и благодарение на това ръководителят на поддръжката може да прави статистики колко време хората му са били заети с непосредствени ремонти в рамките на периода. Той може да планира също бъдещ капацитет, както и бъдещо разширение на капацитета, може да проследи какви ремонти са правени за всяка една машина, като е възможно също така да се прави справка колко пъти дадена машина е ремонтирана през годината и какви са показателите MTBR и MTTR. По този начин е възможно да се правят анализи кои са най-рентабилните машини и да се планира смяната на дадена машина, ако тя се чупи много често", обяснява Владимир Велков.

Предстоящи разширения на системата

През настоящата година се планира въвеждането на баркод идентификация на всяка машина и прочитането им с безжични баркод скенери. "При нужда от поддръжка операторът сканира съответния баркод. Всички данни за машината се зареждат автоматично и за оператора остава само да въведе кратко описание на проблема. По този начин се постига висока степен на автоматизация, както и избягване на грешки, допускани от страна на оператора", уточнява Владимир Велков.

Предстои също така инсталирането на софтуера на корпоративни таблети, така че екипът по поддръжката да може да прави справки от системата на място при самата машина. По този начин ще се осигури висока степен на мобилност на екипа по поддръжката и съответно по-голяма ефективност на хората от този екип.

Други проекти в областта на дигитализацията

Сред важните проекти в областта на дигитализацията във "Фесто Производство" е създаването на автоматичен надпис на произвежданите кабели при прочитане на съответния баркод с номера на производствената поръчка.

"Произвежданите от нас кабели се надписват със специализирани принтери. Надписите са много разнообразни и често са уникални за произвежданата серия", обяснява Владимир Велков. Преди реализирането на този проект съответните надписи се въвеждат ръчно от операторите. Това води до забавяне на работата и е предпоставка за грешки и рекламации. Проблемът е решен с въвеждането на иновативно решение, което включва два отделни софтуера. Чрез първия се извличат данните за надписа от SAP системата и те се записват в подходящ формат. Вторият софтуер прочита създадения файл и го препраща в „разбираем формат“ към кабелния принтер.

Друг основен проект в областта на дигитализацията, реализиран във "Фесто производство", осигурява съхранение на работните програми от шприц машините на централизирано място.

"Нашето производство разполага с 24 шприц машини, на които се произвеждат голяма номенклатура изделия. За всяко изделие е необходимо да се настроят правилните работни параметри на машината – температура, скорост, дозиране на подавания материал и други. Това често е сложен процес и немалко пъти се постига задоволителен резултат вследствие на много проби. Използвайки комерсиално приложение, всички вече одобрени работни програми се записват и се изпращат по компютърната мрежа на един от нашите сървъри. От там след това винаги могат да бъдат заредени за секунди на съответната машина", споделя Владимир Велков.

През 2015 г. към решението са добавени нови модули, които дават информация за производителността на всяка машина, като информацията се визуализирана на публични дисплеи в цеховете. През тази година пък предстои интеграцията на специализирания софтуер със SAP системата и пълното автоматизиране на процеса на ниво работни поръчки.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов