“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ѕроучвани€

—игурност и cloud Ц във фокус за »“ инвестициите в ≈вропа

ѕроучване на Toshiba изследва как средните и големи предпри€ти€ могат да се справ€т със съвременните предизвикателства в сферата на информационните технологии

от Ќад€  ръстева, 27 май 2016 1 3035 прочитани€,

ѕроучване на Toshiba Europe, проведено сред 400 »“ мениджъри от средноголеми предпри€ти€ и корпорации във ¬еликобритани€, ‘ранци€ и √ермани€, сочи, че сигурността на данните (54%) и новите облачно-базирани решени€ (52%) са приоритетните области за инвестиции от страна на »“ отделите в ≈вропа през тази година. 

Toshiba

ѕроучването, възложено от Toshiba и проведено от независимата фирма за маркетингови изследвани€ ICM Unlimited, се фокусира върху предизвикателствата, които »“ персоналът среща по отношение на раст€щи€ брой крайни устройства и по€вата на “»нтернет на нещата” (IoT), както и т€хното вли€ние върху служителите и самите компании. ƒиапазонът на въздействие варира от мениджмънт на софтуерни актуализации, което според респондентите от ¬еликобритани€ (36%) и √ермани€ (39%) е считано за най-гол€мото предизвикателство по отношение на контрола на множество устройства, до защитата на сигурността на бизнеса от различни онлайн заплахи.

 
Ќаблюдава се нарастващ брой на устройствата, които биват свързани и използват чувствителна бизнес информаци€ в компаниите. —поред проучването 62% от персонала използва лични устройства, включително смартфони (42%) и таблети (31%), за да работи дистанционно, което дава отговор на въпроса защо бизнесът правилно отчита сигурността като свой топ приоритет. 

 
–езултатите от проучването също така показват, че множеството заплахи, свързани със защитата на информаци€та, принуждават компаниите да осъществ€ват често ревизиране, като над 60% от анкетираните фирми разглеждат сво€та стратеги€ за сигурност поне веднъж годишно. ≈дин от пет »“ мениджъри във ¬еликобритани€ и √ермани€ оцен€ва външните кибератаки като най-големи€т риск за корпоративната сигурност, докато вирусите (22%) са ключов проблем за ‘ранци€.

 
ѕостигането на баланс между сигурност и достатъчно свобода за служителите в процеса на работа изисква добре обмислени инвестиции по отношение на крайните устройства.  ратки€т живот на батери€та (41%) е сочен като едно от основните оплаквани€ от страна на  анкетираните »“ мениджъри. —пециално създадените бизнес устройства като Portégé Z20t-C със 17 часа живот на батери€та се отличават с допълнителни характеристики на издръжливост и сигурност, които са ключови за продуктивността и пълноценното протичане на работните процеси.  

Toshiba

ќблачните решени€ са други€т приоритет по отношение на корпоративните »“ инвестиции, който помага на компаниите да останат конкурентноспособни чрез предлагането на ефективно и лесно управление на данните, документите и приложени€та, които служителите използват на своите устройства. ќблачните технологии позвол€ват на компаниите да използват »“ „при поискване“, което от сво€ страна улесн€ва увеличаването или редуцирането на технологичните и човешки ресурси в зависимост от ръста на бизнеса.

 
Make IT Work
ќще резултати от проучването и по-детайлна информаци€ за ≈вропа Toshiba предлага в сво€ наръчник “Make IT Work”, който може да бъде изтеглен от сайта на проекта Make IT Work. Ќеговата цел е да обърне внимание на ключовите предизвикателства, пред които съвременните »“ мениджъри се изправ€т и отраз€ва продуктовата политика на Toshiba, свързана с предлагането на съответните решени€ по отношение на сигурност, надеждност, свързаност, издръжливост и управление на крайните устройства.

 
Ќийл Ѕрамли, мениджър направление бизнес лаптопи за Toshiba Europe коментира: ““ехнологичните иновации продължават да заемат все по-гол€ма част от потребителски€ и бизнес св€т.  “е позвол€ват по-висока степен на ефективност, но, както »“ мениджърите в ≈вропа отбел€зват, това тр€бва да бъде постигнато по начин, който осигур€ва контрол  в комбинаци€ с надеждно, сигурно и посто€нно свързано изжив€ване”. 

 
“— 81% от »“ мениджърите, посочващи защитата на информаци€та като ключов приоритет за разходите по »“ сигурност и кибератаките, разглеждани като най-гол€мата заплаха за корпоративната сигурност, е изключително важно »“ служителите да се ръковод€т от своите собствени  съвети,” допълва Ќийл Ѕрамли. “Ќашето проучване показва, че неоторизираното използване на »“ системи и решени€ е често срещана практика сред организациите и именно служителите в »“ отделите (41%) са тези, които най-често заобикал€т правилата. Ќад€ваме се, че наши€т наръчник ще помогне на мениджърите по информационни технологии да бъдат по-запознати с тези потенциални капани, както и с други у€звими места в ц€лостната »“ инфраструктура и бизнес процеси.” 

 
Ќови€т наръчник и изследването са част от европейската кампани€ на Toshiba “Make IT Work”, ко€то стартира през февруари тази година заедно с представ€нето на новото и най-разнообразно до момента портфолио от бизнес устройства на компани€та, включващо Portégé Z20t-C, Z30-C и Tecra A40-C.  ампани€та е подкрепена от инвестици€ на стойност над €1 милион и затвърждава ангажимента на Toshiba към бизнес пазара, в частност средноголемите предпри€ти€ и по-големи организации.

 
«а проучването:
ICM Unlimited e провеla 400 интервюта сред »“ мениджъри в средноголеми и големи организации във ¬еликобритани€ (145), ‘ранци€ (126) и √ермани€ (129). ѕолевата работа е осъществена в периода 3-17 март 2016 г.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов