“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  ариера

 ои са 10-те най-високо платени »“ длъжности в —јў

¬ижте класаци€та, подготвена от известни€ сайт с об€ви за работа и мнени€ за работодатели Glassdoor

от Ќад€  ръстева, 02 юни 2016 0 3510 прочитани€,
Top 10»звестно е, че много компании са готови да предложат високи заплати на доказани »“ професионалисти. » все пак, н€кои позиции предполагат по-високо трудово възнаграждение от други.  акви са тенденциите, към момента? 
ќтговор на този въпрос дава списъкът на 10-те най-високо платени »“ длъжности, който ви предлагаме по-долу. “ой е съставен на базата на класаци€та “25 най-високо платени длъжности в —јў”, подготвена от известни€ сайт с об€ви за работа и мнени€ за работодатели Glassdoor.  

 
—ледва да отбележим, че на първите места в рейтинга на Glassdoor са лекарите и юристите, със средни базови заплати съответно $180 хил. и $144,5 хил. ƒлъжностите в сферата на »“ обаче, окупират 5 от 10-те водещи позиции. 
¬ допълнение, актуалното проучване на Glassdoor потвърди за кой ли път, че парите имат значение - 68% от анкетираните специалисти с различни професии разглеждат размера на работната заплата като главно съображение при приемане или отказ на предложение за работа, въпреки че високото заплащане не е гаранци€ за професионална удовлетвореност. 

 
“Ќ€ма съмнение, че заплатата е един от основните фактори, които отчитат повечето специалисти, когато избират м€сто за работа. Ќашето проучване обаче показва, че високата заплата не винаги е свързана с дългосрочна удовлетвореност от работата. Ќапротив, корпоративната култура и ценности, възможностите за професионално развитие и доверието в ръководството са главните фактори за удовлетвореност на сътрудниците”, коментира јндрю „емберлен, главен икономист на сайта Glassdoor. 

 
» така, ето кои са 10-те най-високо платени »“ длъжности: 
1: ћениджър по разработка на софтуер
—редна заплата:$132 000
¬акантни работни места в Glassdoor: 3495 
ћениджър на такава позици€ отговар€ за реализаци€та на проектите по разработка на софтуер. »зпълн€ва рол€та на свързващо звено между ръководството на компани€та и отделите по продажби, а пон€кога работи директно и с клиентите. 
2: —офтуерен архитект
—редна заплата: $128 250
¬акантни работни места в Glassdoor: 655
„есто се задава въпроса, по какво софтуерни€т архитект се различава от разработчика. ¬същност в много случаи званието “софтуерен архитект” е знак за отличие, което се дава на сътрудник, който притежава изключителни знани€, умени€, опит и качества на лидер. 

 
3: »нженер-конструктор на интегрални микросхеми 
—редна заплата: $127 500
¬акантни работни места в Glassdoor:165 
ќтговар€йки за изследването, проектирането, разработката и тестването на електронни системи, инженерът-конструктор на интегрални микросхеми тр€бва да познава различни CAD системи и да притежава широки познани€, които му дават възможност да анализира системни изисквани€ и потенциал на системи. 

 
4: »“ мениджър
—редна заплата: $120 000
¬акантни работни места в Glassdoor: 3152
ќсвен всичко друго »“ мениджърът е длъжен посто€нно да преразглежда наличните в организаци€та информационни технологии и да намира начини за т€хното подобр€ване. — тази цел той/т€ често води преговори с »“ доставчици, консултанти, потребители, »“ мениджъри от други организации и т.н. 

 
5: јрхитект на информационни решени€
—редна заплата: $120 000 
¬акантни работни места в Glassdoor: 2838
“ози специалист създава архитектурата на софтуерни системи на базата на изисквани€та, поставени от функционалните аналитици и на практика, постав€ основи за работата на и екипа от програмисти. 

 
6: ћениджър разработка на приложени€
—редна заплата: $120 000 
¬акантни работни места в Glassdoor: 263
ћениджърът на тази длъжност планира, координира и контролира дейности, свързани с проектиране, разработка и внедр€ване на информационни системи и приложени€ в организаци€та. “ой/т€ отговар€ за поддръжката и ъпгрейда на съществуващите системи и приложени€. 

 
7: —пециалист по данните
—редна заплата: $115 000 
¬акантни работни места в Glassdoor:1985
—пециалистът по данните тр€бва да притежава задълбочени познани€ за бизнеса, както и компетентност в областта на компютърните технологии,  моделирането, статистиката, анализите и математиката. 

 
8: јрхитект на данни
—редна заплата: $113 000 
¬акантни работни места в Glassdoor: 762
јрхитектите на данни определ€т по какъв начин организациите ще съхран€ват, използват, интегрират и управл€ват данни. —ред необходимите умени€ за тази длъжност са анализ на данни, миграци€ на данни, моделиране и създаване на хранилища за данни. 

 
9: ћениджър-аналитик
—редна заплата: $106 000 
¬акантни работни места в Glassdoor: 988
ћениджърът на тази позици€ отдел€ основно внимание на конфигурирането, проектирането, внедр€ването и поддръжката на решени€ за анализи на данни и инструменти за бизнес анализи (BI). 

 
10: ћениджър информационни системи
—редна заплата: $106 000 
¬акантни работни места в Glassdoor: 147
ќтговар€ за инсталирането на »“ системи, резервното копиране на данните, придобиването на хардуер и софтуер, както и за удовлетвор€ването на потребностите на потребителите в определени функционални звена. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов