Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини ИКТ за ютилити бизнеса
бр. 6, 2016

Ютилити компаниите по света навлизат в етап на ускорено въвеждане на иновации

30% от ютилити компаниите считат, че предизвиканите от технологиите промени пред които са изправени са безпрецедентни за тяхната индустрия

от , 24 юни 2016 0 1644 прочитания,

Доскоро, компаниите от ютилити сектора обикновено не бяха сред пионерите при въвеждането на най-новите достижения на информационните технологии. Това обаче е на път да се промени, констатира актуално проучване на компанията Accenture. В доклада си “Accenture Technology Vision 2016 for Utilities”, публикуван през март, експертите на консултантската компания отбелязват, че 90% от анкетираните ръководители на ютилити компании осъзнават, че в рамките на следващите 3 години тяхната индустрия ще се промени коренно под влиянието на съвременните ИТ и считат, че дигиталната трансформация на техните организации е задача с висок приоритет.

Докладът на Accenture за ИТ тенденциите в ютилити индустрията е подготвен на базата на мащабно проучване, като отговорите на участниците от сектора са сравнени с тези на около 3000 представители на други организации - държавни агенции и компании с различен предмет на дейност.

Ето някои от най-интересните изводи на анализаторите:

Ускорено въвеждане на нови ИТ

“Промяната вече е факт. Докато предишните ни аналогични проучвания показваха, че ютилити компаниите относително бавно въвеждат най-новите достижения на информационните технологии, сега те са готови да инициират такива проекти”, коментират експертите на Accenture.

Почти 90% от участниците в проучването очакват, че технологичните достижения ще променят значително индустрията през следващите 3 години. Нещо повече, 30% от анкетираните считат, че предизвиканите от технологиите промени пред които са изправени са безпрецедентни за ютилити сектора. Близо 50% от изследваните компании вече са направили значителни инвестиции в дигитални технологии, разглеждани като двигатели на техните бизнес стратегии. Други 43% инвестират в дигиталната трансформация на избрани бизнес звена.

>>88% от анкетираните считат, че ютилити компаниите, които въведат технологии за изкуствен интелект ще заемат лидерските позиции в индустрията през следващите години

>>43% от ютилити компаниите считат, че платформено базираните бизнес модели и участието в дигитални екосистеми ще имат критично важно значение за техния успех през следващите години

Внимание към ефективното използване на данните

От Accenture отбелязват, че към момента ютилити компаниите активно въвеждат модела софтуер-като-услуга (SaaS) с цел намаляване на разходи и подобряване на клиентското обслужване. Според тях, в перспектива, SaaS моделът и други инвестиции в дигитални технологии (например BI и Big Data) ще дадат възможност на компаниите да извличат данни по-ефикасно и да ги използват по-ефективно за да отговарят адекватно на изискванията на клиентите и регулаторните органи, за да тестват хипотези и да бъдат конкурентоспособни спрямо други дигитални играчи, които вече са напреднали в цифровата трансформация на техния дерегулиран бизнес.

Болшинството от анкетираните (84%) вече отчитат еволюцията на данните, които се превръщат от ценен ресурс в основа на напълно нови бизнес модели. За да използват мощта на данните и съвременните технологии за тяхната обработка, компаниите предвиждат различни инициативи, които могат да бъдат категоризирани в следните групи:

>> Интелигентна автоматизация. 39% от анкетираните вече са постигнали поне 15% намаляване на разходите, въвеждайки системи за интелигентна автоматизация. Все още обаче, автоматизацията във всяка компания си остава изолирана и разпокъсана в нейните отделни бизнес звена. Според анализаторите тази ситуация вече се променя, тъй като все повече ръководители визионери осъзнават, че данните са валутата на дигиталното бъдеще, а интелигентните решения за автоматизация за стартова площадка за ръст и иновации. Използвайки технологии за изкуствен интелект, информационните решения от следващото поколение ще събират безпрецедентни количества данни от различни системи. Обединявайки системи, данни и хора тези ИТ решения дават на компаниите възможност за фундаментална промяна, както по отношение на това дейностите, които развиват, така и по отношение на начина на изпълнение на тези дейности.

Как данните и интелигентните софтуерни системи променят правилата в ютилити бизнеса?

>>64% посочват, че обемът на данните, които управлява тяхната организация през последната година е нараснал с повече от 50%

>>92% считат че интелигентните софтуерни решения ще променят по революционен начин използването на данните

>> Управление на дигиталния риск. 76% от анкетираните представители на ютилити компании посочват, че към момента се сблъскват с поне 2 пъти повече пробиви в поверителността и сигурността отколкото преди две години, а 79% считат, че организациите им са изложени на повече рискове отколкото са в състояние да управляват ефективно. Това е тревожно, особено в индустрия, в която компанията трябва да има репутация на надежден пазител на информация за клиентите.

В дигиталната ера ютилити компаниите трябва да приемат факта, че информационната сигурност не е ангажимент само на директора отговарящ за нея, а изисква съвместни усилия от страна на екипите отговарящи за управлението на риска, сигурността и работата с клиентите.

Освен това, ютилити компаниите трябва да приемат, че е възможно рисковете да бъдат редуцирани ако пазят данните си извън защитните стени на своите системи. Водещите доставчици на облачни услуги предлагат нива на защита и надеждност които малко ютилити компании могат да постигнат.

>> Платформено базирани бизнес модели. 40% от анкетираните посочват, че технологичните платформи ще са в основата на техните основни бизнес модели в бъдеще, а още по-голяма част от тях (43%) считат, че платформено базираните бизнес модели и участието в дигитални екосистеми ще имат критично важно значение за успеха за техните компании.

Тези резултати от проучването показват, че ютилити компаниите са готови да преминат към въвеждане на мащабни приложни програмни интерфейси (APIs) и да направят данните достъпни извън ИТ подразделението и дори извън собствената си организация. Възприемането на платформено базирани и облачно базирани системи ще им позволи да се възползват от предимства по отношение на мащабируемостта на ИТ решенията и от инвестиции в средства за сигурност и изчислителна мощ, които са направили други. Но най-положителният резултат е, че интегрирайки системи с помощта на платформено базиран модел, ютилити компаниите ще могат да анализират данни, да изследват нови бизнес възможности и да подобряват производителността с минимални начални инвестиции. Този подход е в рязък контраст с традиционния дълъг и скъп процес на внедряване и интегриране на нови системи. Пример за това е минна компаниия участваща в проучването, която в рамките на 2 месеца и с незначителни инвестиции е внедрила платформено решение, благодарение на което ползва много по-ефективно съществуващите и преди този проект системи и информация.

В заключение

Фактът, че ютилити компаниите обръщат все по-голямо внимание на изброените направления е окуражаващ, отбелязват анализаторите от Accenture. Сега е време компаниите да изградят способности във всяка от тези области. Усилията им трябва да започнат с разработването на план или по-точно на два плана – един, който очертава това, което трябва да се постигне в рамките на 100 дни и друг, предвиждащ инициативите, които следва да бъдат осъществени през следващата година. През следващите три месеца мениджърите трябва да си изяснят с какви дигитални рискове е най-вероятно да се сблъска тяхната компания, както и какви са възможностите за използване на интелигентна автоматизация и технологии за изкуствен интелект. Също така те трябва да започнат да разработват цялостна стратегия, която да послужи за основа на платформен бизнес модел и екосистема. Година по-късно, ютилити компаниите ще бъдат на етапа на реализация на планираните решения. Тогава, снабдени с платформи и с повишено ниво на сигурност, те ще могат да разберат в по-голяма дълбочина променящите правилата на играта възможности, които новите технологии предоставят, коментират експертите от Accenture.


Източник:
“Utilities harness the power of technology”, Stuart Brown - Managing Director “Technology”, Accenture, March 2016

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов