Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 6, 2016

Дигиталната инфраструктура – топ тенденции през 2016

Ефективното изграждане на цифров бизнес изисква ИКТ инфраструктурата да се разглежда в по-широк контекст

от , 24 юни 2016 0 2591 прочитания,

Известно е, че ядро на цифровия бизнес са данните. Важно е обаче, не само как вашата организация събира, съхранява и обработва данни – от съществено значение е и това, за какви цели ги използва. Днес, данните до които имате достъп могат да променят фундаментално начина, по който се изпълняват оперативните дейности във вашата компания и резултатите, които постига вашият бизнес. Затова нека се спрем, на няколко ключови тенденции, които организациите трябва да отчитат в прехода към цифровия бизнес. 

1: Важно е как анализирате и използвате вашите данни

Според Кевин Лийхи (Kevin Leahy), генерален мениджър на центровете за данни на Dimension Data Group, ролята на данните днес е фундаментално променена. “Години наред професионалистите в дейта центровете съсредоточаваха по-голямата част от своето време и енергия върху неща от типа на устройства за съхранение и резервни копия, върху това как да се изпълняват по най-добрия начин задачите за репликация и дедупликация. После, основният фокус се премести върху редуциране на разходите за управление на данните. Сега, всичко това се променя. Днес основният въпрос се свежда до способността данните да бъдат използвани, така че да носят допълнителна стойност на бизнеса”, казва Кевин Лийхи.

Разбира се, намирането на начин за получаване на допълнителна бизнес стойност, в много случаи изглежда нерешима задача. През последните 10 години, количеството информация, с което работи средностатистическата компания нараства експоненциално и все по-често възникват въпроси от типа: “Възможно ли е да имаме толкова много данни?”, “Наистина ли облачните решения са в състояние да се мащабират, така че да обхванат тези обеми?”, “Как да създадем политики, които да ни дадат възможност да използваме интелигентно тез данни?”, “Как да гарантираме сигурност на данните?”.

В този контекст, независимо дали вашата компания възнамерява да експлоатира предимствата на “Интернет на нещата” или да анализира големи обеми от данни, за да бъде сред първите, които ще идентифицират неизвестни досега закономерности, вие трябва да започнете инициативите си, като се фокусирате върху разбирането на вашите данни. А това означава, че ако планирате да се заемете с проектиране на нов дейта център през 2016 година, ще трябва да приложите доста по-различен подход, от този който бихте използвали само преди няколко години.

Преди, вие най-вероятно щяхте да започнете работата по такъв проект, определяйки броя на сървърите от които се нуждаете и на базата на това щяхте да решите какъв тип и какво количество други инфраструктурни компоненти са необходими.

Сега, отправна точка са потребностите от информация. Трябва да определите как планирате да използвате данните и как ще извличате стойност от тях. Какъв е източникът на данните? Каква мрежова свързаност ще е необходима за да се поддържа трансфера на данни и къде те ще бъдат разполагани?

Като отчитат всичко това, анализаторите от Dimension Data очакват, че през 2016 г. повечето ИТ ръководители ще се дистанцират от решения за дейта центровете, вземани по тактически съображения. Вместо това, те ще вземат стратегически решения за данните и ще разработят пътна карта по която да достигнат до желаните резултати.

2: Съвременната ИКТ инфраструктура трябва да поддържа новите модели на цифровия бизнес

След като сте изяснили как искате да използвате данните, следващата стъпка е да изградите инфраструктура, която да подкрепя постигането на тези цели. На първо място трябва да определите какви промени ще бъдат необходими. Според Кевин Лийхи, важен аспект, на който трябва да се обърне внимание този етап са облачните изчисления и начинът по който компанията може да постигне предимства с използването им.

Какъв процент от вашата ИТ среда може да бъде изнесен в облака? Къде пребивават различните множества от данни и в какъв период? Най-вероятно ще е необходимо да пренасяте вашите данни от облака в дейта центъра и обратно няколко пъти през времето на техния жизнен цикъл. Как възнамерявате да управлявате този процес и какви модификации на вашата инфраструктура са необходими за целта? Например, можете ли да преместите вашия дейта център по-близо до облака, за да постигнете т.нар. “cloud density”?

След като започват да обсъждат тези аспекти, много организации си задават въпроса дали наистина искат да притежават и поддържат собствени центрове за данни. И някои от тях стигат до извода, че дали при този или при следващия цикъл на обновяване на инфраструктурата, преминаването към хостинг локация на външен доставчик ще бъде следващата логична стъпка.

Ако решите да тръгнете по този път, трябва да имате предвид няколко съображения: Колко близо е доставчикът на вашия дейта център до облака? Разполага ли той с възможности да възстановява системи и данни в друг облак, който е възможно да е разположен в различна част от света?

Разбира се, важна е и сигурността на cloud платформата. Експертите от Dimension Data препоръчват ИТ ръководителите да започнат да изграждат основите на инфраструктури “приспособими към целта” (fit-for-purpose), които поддържат новата парадигма за данните и обединяват по оптимален начин облаци, мрежи и сигурност в хибридна ИТ среда.

3: Синхронизацията с бизнеса е критично важна

За да изграждате ефективно дигитален бизнес е необходимо да разглеждате ИКТ инфраструктурата в по-широк контекст. Един основен въпрос, на който ИТ ръководителите напоследък все по-често търсят отговор е: “Как ще еволюира нашата ИКТ инфраструктура във времето и как можем да постигнем баланс между начините, по които плащаме за нея и бизнес потребностите?”.

Съвсем доскоро, в пазара доминираше мнението, че възприемането на модел, базиран на потреблението по отношение на достъпа до технологии е своеобразен “сребърен куршум”. Постепенно обаче пазарът узря и днес много организации осъзнават, че трябва да вземат по-внимателно решенията за това кои работни натоварвания (workloads) е най-добре да се осигуряват от облака.

“Да, организациите все още харесват идеята да купуват своите ИТ като услуга, но в някои случаи поставят под въпрос това, дали непременно трябва да осъществяват достъп до тях през облака. Дали всички тези приложения, които работят в облака наистина използват в пълна степен предимствата за възходящо и низходящо мащабиране на капацитета? Много приложения работят в относително постоянно състояние и не е необходимо да поддържат различни нива на трафик в рамките на деня, месеца или годината”, пояснява Кевин Лийхи.

В резултат, все повече и повече организации виждат смисъл от пренасяне на приложенията към хостинг модел. Този подход елиминира някои от изискванията към разработките, които са задължителни при миграция към истински cloud модел, а това е предпоставка да се постигне по-бързо по-висока възвръщаемост на инвестициите, отбелязват експертите на Dimension Data.

Много корпоративни потребители се обръщат към консултантски компании, които да им помогнат при създаването на пътна карта, определяща:

• кои работни натоварвания (workloads) е подходящо да се изпълняват on-premise, в добре организирана виртуализирана среда

• кои работни натоварвания принадлежат на облачно базиран модел (независимо дали собствен за организацията или на трета страна)

• кои работни натоварвания може да бъдат обслужвани по-добре в хоствана среда.

Анализаторите очакват, че през тази и през следващата година ИТ ръководителите ще започнат да разглеждат все по-внимателно работните натоварвания и плановете за използване на приложения, търсейки начини за по-добра синхронизация между ИТ разходите и цялостния модел за разходите на тяхната компания. Основната идея на тези усилия е да се възприеме фокусиран върху бизнеса подход при изграждането на инфраструктурата, за разлика от традиционния технологично центриран подход.

4: Автоматизация и културна промяна

Сигурно сте чували, че някои организации все още използват приложения на COBOL създадени преди 40 години, за които се пускат често нови релийзи (дори по няколко на ден). Вероятно се питате: “Как е възможно това?”. Отговорът е, че независимо от това дали в съществуващата информационна стеда преобладават нови или наследени системи, за да остане организацията в крак с динамичните промени е необходима автоматизация и промяна в културата.

Експертите от Dimension Data отбелязват, че компаниите, които наистина завладяват нови територии в сферата на цифровия бизнес, успяват да постигнат това, създавайки dev-ops среди, които създават условия иновациите да се осъществяват в невероятно кратки цикли. В тези организации, екипите отговарящи за ИТ операциите и за софтуерните разработки работят в тясно сътрудничество, като целенасочено са изяснили въпросите: “Как синхронизираме разработките и операциите? Как осъществяваме промени в процесите? Как осигуряваме възможността да въвеждаме бързо и безпроблемно многобройни, малки, чести релийзи за да доставяме все повече, стойност необходима на потребителите?”.

Възприемането на този подход изисква да преразгледате своите процеси. И тъй като не е практично да правите промени ръчно на дневна база, ясно е че трябва да реализирате автоматизация на високо ниво. Същевременно е необходима и културна промяна, така че екипите по разработка и операции с желание да работят съвместно за правилното определяне на истинските потребности на бизнеса и начинът по който те могат да бъдат задоволени. При този модел разработчиците поемат отговорност за разгръщането на приложенията, а екипът по ИТ операции осигурява платформа, средства и автоматизация, както и постоянна обратна връзка към разработчиците.

5: Основната стойност на ИТ е в способността да подпомага бизнеса

Информационните технологии си остават критично важен елемент за работата на всяка организация, но днес истинската стойност на ИТ се определя от способността им да осигуряват реални бизнес ползи.

Според експертите от Dimension Data, днес корпоративните потребители все по-често търсят отговори на въпросите: “От къде да започнем трансформирането на нашия бизнес в цифров бизнес? Какви промени в операциите трябва да въведем? Как да интегрираме операциите и средата за разработка? Ще бъдем ли в състояние да измерим и демонстрираме резултатите?”

“Важно е на първо място да бъдат разгледани в детайли бизнес въпросите и чак след това да се обсъждат технологиите, с които е възможно разрешаването им”, препоръчва Кевин Лийхи.Източници:
[1] “Top IT trends to watch in 2016: digital infrastructure”, Dimension Data 2015
[2] “Modern Infrastructure: The data center and the cloud: Changing the game”, Тechtarget.com, 2013


КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов