“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти

»згражда се »— за управление на бреговата зона

ўе се създаде уникален за региона център за борба с нефтени разливи. ѕроектът е на стойност 1 147 655 евро

от Ќад€  ръстева, 01 юли 2016 0 2412 прочитани€,

Ќай-нови€т комплекс за превенци€ и борба с нефтените разливи беше демонстриран във ¬арна на международна научна конференци€ във ¬исшето военноморско училище „Ќ. …. ¬апцаров”. 

 

„ерно море

Ќа форума б€ха отчетени междинните резултати от проект „»нтегрирана информационна система за управление на бреговата зона”.   ѕроектът се   финансира по програма BG02 “»нтегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от ‘инансови€ механизъм на ≈вропейското икономическо пространство 2009-2014. “ой   има продължителност 17 месеца и е на стойност 1 147 655 евро. 
Ѕенефициент е ¬исшето военноморско училище   „Ќ. …. ¬апцаров“ в партньорство с Ѕасейнова дирекци€ „„ерноморски район“ и ќбластната администраци€ на ¬арна.

 
Ќачалникът на училището - комодор проф. д.в.н. Ѕо€н ћедникаров, запозна участниците във форума със значението на проекта, който ще   осигури   интегрирано управление на крайбрежните зони. “ова ще стане чрез система за събиране и разпространение на информаци€ от различни източници. ўе се създаде уникален за региона център за борба с нефтени разливи.   —истемата ще се надгражда с допълнителни терминали, които ще са разположени в Ѕасейновата дирекци€ „„ерноморски район“ - ¬арна и в ќбластната администраци€ – ¬арна.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов