“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи

ѕроучване: 5G ще стимулира »нтернет на нещата

92 процента см€тат, че 5G проправ€ път€ към по€вата на нови технологии

от ¬иктори€ Ћазова, 01 юли 2016 0 3928 прочитани€,

95% от представителите на водещи 100 телеком оператора по света см€тат, че 5G стимулира текущи€ бум на свързани устройства и »нтернет на нещата (Io“). ѕричината за това е фактът, че 5G ще увеличи капацитета на мрежите, необходим за да се управл€ва трафикът, генериран от очакваните 28 милиарда свързани устройства през 2021 г. Ќаред с това, 5G ще намали енергийните изисквани€ към устройствата, позвол€вайки в н€кои случаи живот на батери€та до 10 години. “ова значително ще намали разходите по поддръжка, превръщайки големите IoT инсталации в много по-практични и рентабилни.

5G

 акъв е ваши€т фокус за следващите 5 години?

ѕрочетете още:  ак ще се отрази Brexit върху »“ инвестиции и телеком регулациите

ƒанните са от проучване на Ericsson, проведено сред операторите в —еверна јмерика, ≈вропа, јзи€ и “ихи€ океан, ÷ентрална и Ћатинска јмерика, като респондентите са главни директори по операциите, главни технически директори и »“ директори, както и ръководители по експлоатаци€та на мрежата, мрежови иновации и развитие на мрежата.

92 процента от респондентите са съгласни, че 5G проправ€ път€ към по€вата на нови технологии. ≈дин подобен пример е обратната връзка чрез докосване (haptic feedback), ко€то обедин€ва чувствителността при допир с потребителски€ интерфейс. “ова би позволило при управлението на робот от разсто€ние например да бъдат „усетени“ обекти от средата на робота в реално време и по този начин да бъдат избегнати сблъсъци. ѕочти пълната липса на забав€не при 5G осигур€ва много кратко време за реакци€, което прави това възможно на практика. ќбратната връзка чрез допир ще позволи реализирането на нови форми на употреба като дистанционни хирургически операции, както и ще повиши значително безопасността и ефективността на управлението от разсто€ние на роботи или дронове, уточн€ват от Ericsson.

√ол€ма част от анкетираните (86%) в€рват, че 5G позвол€ва по-широк набор от услуги от вс€ка една мрежа досега и дава възможност за въвеждане на нови бизнес модели и технологии за индустриите. ќператорите ще станат по-гъвкави и ефективни чрез прехвърл€не от статични мрежи към по-гъвкави такива, които могат да отговор€т на нарастващите и разнообразни нужди чрез нови бизнес модели, използващи разпределение на мрежовите ресурси (network slicing). –азпределението на мрежовите ресурси на практика отдел€ мрежа от прилежащата физическа инфраструктура, осигур€вайки индивидуални, единични и еластични виртуални мрежи по поръчка с уникално дефинирани характеристики. 

ќператорите очакват 5G да отвори навс€къде нови възможности в сферата на IoT, широколентови€ достъп навс€къде и по вс€ко време, контрола на устройства от разсто€ние, умните превозни средства, транспортната инфраструктура, медиите. 

Ќа въпроса кои според анкетираните ще бъдат най-важните потенциални сфери на приложение на 5G за техните организации, мобилни€т широколентов достъп оглав€ва списъка, следван от обществената сигурност и здравеопазването: 64 % – мобилен широколентов достъп 41 % – обществена сигурност 38 % – дистанционни дейности в здравеопазването 36 % – дистанционно управление в реално време 35 % – умни сгради 32 % – умни градове

ƒокато повечето от операторите са на еднакво становище относно важните сфери на приложение, съществува регионално несъгласие относно това дали приложението на 5G ще бъде предимно диктувано от потребителските нагласи (така както 4G/LTE беше от смартфоните) или ще бъде водено основно от нуждите на бизнеса. ћалка част от европейските и северноамериканските оператори см€тат, че 5G ще бъде основно насочено за потребителите, докато подобен брой от јзи€ и “ихи€ океан, ÷ентрална и Ћатинска јмерика см€тат, че 5G ще бъде предимно бизнес ориентирано.

—поред изследването, оператори от ≈вропа и јзиатско-тихоокеански€ регион планират да раздел€т своето внимание между 4G и 5G през следващите пет години, докато североамериканските оператори вече гледат към 5G и дори отвъд. ѕовечето от анкетираните в глобален мащаб – 74 процента – имат планове да пуснат 5G на даден етап, но все още н€мат поставени срокове. —еверноамериканските оператори вод€т класаци€та по този показател, като 90% процента от т€х имат планове за пускането на 5G, следвани от 80% в ÷ентрална и Ћатинска јмерика и 67% в Eвропа и јзиатско-тихоокеански€ регион.

≈“» ≈“»:
телеком

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов