Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини ИТ в отбраната
бр. 7, 2016

Повишаване на способностите за планиране на операции и управление на формированията от сухопътните войски

от , 16 август 2016 0 2337 прочитания,

полковник д-р Димитър Митев,
Командване на Сухопътните войски

майор Мирослав Кочанков,
Командване на сухопътни войски

Своевременното добиване, обработка, разпространение на информацията, както и надеждното й съхранение са ключов фактор при планирането и провеждането на бойни операции. Това позволява получаване на реална представа за обстановката и предоставя интерактивна картина за действията на противника и собствените сили в реално време.

Tекущото състояние на комуникационната и информационната инфраструктура може да бъде определенo като съвкупност от автономни информационни системи и незадоволителна комуникационна инфраструктура.

От 2002 г. в отделни формирования на Сухопътните войски (СВ) е в експлоатация Полева интегрирана комуникационна и информационна система (ПИКИС), която е проектирана през 1998 г., като съвременна цифрова система, изградена на модулен принцип и е предназначена да замени старата аналогова система за управление. За да отговори на новата среда за сигурност и за предоставяне на исканите услуги от системата за командване и управление е необходимо същата да бъде модернизирана.

Също така в Сухопътни войски се използват още и редица други информационни системи (за проследяване на собствените сили, за управление огъня на артилерията, ЯХБО, логистика, личен състав, документооборот и др.). Всяка от тях има своя технологична база, приложно програмно осигуряване, политики за сигурност и източници на информация. Осигурена е частична интеграция между отделните системи, но липсват функции за командване и управление. В отделните системи услугите са реализирани на база мултиплатформени решения, така че потребителят на повече от една система трябва да е свързан с всяка една чрез отделна работна станция. Това е твърде сложно и неикономично.

От съществено значение за точното и ефективно изпълнение на текущите задачи и създаването на единна обща среда за планиране е използването на интегрирани информационни системи.

Интегрирана ИС на СВ

Интеграцията може да бъде базирана на унифициран потребителски интерфейс – портал към различни инфраструктурни услуги, общи услуги и функционални (приложни) услуги. Инфраструктурните услуги предоставяни от интегрираните системи имат за цел да поддържат обмена на данни и да се ползват от приложенията. Други важни компоненти на решението са:

>> Директорийни услуги - гарантират уникална идентичност при използване на функционалните приложни услуги и предлаганите услуги от други организации. Тези услуги се разпределят чрез интегрираната информационна система, от домейн с по-ниско ниво на сигурност, към домейн с по-високо ниво на сигурност. Същата концепция следва да се ползва и при обмена на данни.

>> Инфраструктура на частния ключ - гарантира недвусмислено идентифициране на потребителя, автентичност на данните, не отричане от услуги, криптиране. Общата част на инфраструктурата на частния ключ трябва да бъде част от директорийните услуги, а частната ще се намира на специално идентификационно устройство, например смарт карта.

>> Одитни услуги – изпълняват набор от данни, които непрекъснато се оценяват и се предприемат необходимите мерки.

>> База данни – услуги свързани с данните, които се съхраняват, обработват и предават от функционалните приложни услуги.

>> Управление на домейните - наблюдение и контрол на производителността на всяка от подсистемите (домейните) на интегрираната система.

>> Антивирусна защита – проверява данните, открива вируси и ги почиства.

Основните услуги имат за цел поддържане обработката на данните и стандартните дейности в мрежова среда. Включват обмен на съобщения, автоматизиране на офиса, шлюзове за обмен на данни, администриране на системата, документооборот, архивиране на данните, политики за сигурност и портал за достъп.

Миграцията на услуги

Тя може да се извърши на 3 етапа – начално въвеждане в експлоатация и тестване, поетапно включване на отделните информационни системи в интегрираната система и пълна функционалност на основните услуги в интегрираната система.

Функционалните (приложни) услуги представляват набор от интегрирани приложения, бази данни и свързани инструменти. Такива са – обща оперативна картина, разузнаване, сухопътни операции, оперативно планиране и анализ, личен състав, организация на силите, планиране и управление на огневата поддръжка и ПВО, логистика, КИС, географска информационна система, връзки с обществеността и др.

WEB порталът представлява единна точка за достъп до интегрираната система и включва услуги, които са необходими за взаимодействие между основните услуги и функционалните (приложни) услуги.

Основа за повишаване способностите за планиране на операции и управление на формированията от СВ е усъвършенстването и развитието на системата за командване и управление чрез изграждане на интегрирана ИС, използваща единна комуникационна технология за обмен на всички нива и увеличаване на пропускателната способност на преносните линии.

Това ще осигури постоянен обмен на информация и непрекъсната работа на длъжностните лица на всички нива. Достъпът до функциите на системата и правомощията за работа с определен тип данни ще се реализира на база роли, задаващи различни привилегии на всеки потребител.

Архитектурата на системата може да бъде реализирана на модулен принцип и на 3 функционални нива: системно, базово и приложно.

Системното ниво - представлява среда за организиране на дейностите по системната интеграция и поддръжка. Съдържа модули: база данни, навигация, администриране и система за сигурност.

Базовото ниво - представя елементите на системата, които са компоненти за всички приложения, организирани в системата с модули: документи, географска информационна система, система за обмен на съобщения, оперативни функции.

Приложното ниво - представя потребителските функционалности на системата. Състои се от системи със съответен брой модули:

 • Отдаване на заповеди. Модули – оперативни заповеди, командване, контрол на задачите;
 • Планиране на операциите. Модули – планиране на операцията, координиране, анализ;
 • Следене на текущата обстановка. Модули – донесения, текущи операции;
 • Обмен на информация с невоенни организации. Модули – международни организации, национални организации, не правителствени организации;
 • Комуникационна и информационна поддръжка. Модули – управление на КИС, управление на честотите, контрол на емисиите, управление на ключовете;
 • Логистично осигуряване. Модули – доставки и запаси, транспорт, техническо и материално осигуряване, медицинско осигуряване, договори;
 • Финанси. Модули – открити плащания, валути, финансово планиране, договаряне.

Тази архитектура следва да бъде реализирана като отворена архитектура, която да се надгражда, с цел интегриране на информационните системи и поддръжка на процесите.

По отношение йерархичността на отделните потребители и приложенията (услугите), които ще използват системата може да се изгради на три нива:

 • бригада – Командване на Сухопътните войски;
 • рота – батальон;
 • войник – отделение – взвод.

С реализирането на предложената система ще се оптимизират различните процеси и дейности в Сухопътните войски. По този начин ще се постигнат необходимите способности за:

 • анализ и оценка на обстановката;
 • оперативно планиране;
 • споделяне на обща оперативна картина на бойното поле до ниво отделение в реално време;
 • осигуряване на тактически комуникации в зоната на операцията;
 • обмен на видео в реално време;
 • обмен на криптирана информация;
 • постигане на оперативна съвместимост с мрежите на НАТО и ЕС;
 • управление на войсковото разузнаване;
 • управление на електромагнитния спектър;
 • наблюдение и оценка на кибер уязвимости и заплахи в КИС на Сухопътните войски.

В заключение

Бъдещето принадлежи на интегрираните информационни системи, които ще обединят всички налични информационни системи и ще добавят неналичните функционалности.

Тези системи ще бъдат реализирани като сигурни и надеждни комуникационни и информационни решения, поддържащи способности за командване и управление на стратегическо, оперативно и тактическо ниво; форма за управление и администриране; планиране; военни действия; сътрудничество с партньори от НАТО и ЕС; ефективно военно обучение и подготовка.

Източници:

1. http://www.dodccrp.org/events/10th_ICCRTS/CD/papers/068.pdf

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов