“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини –едакционна
бр. 7, 2016

»“ сигурност Ц колкото повече, толкова по-добре

от , 16 август 2016 0 2200 прочитани€,

Ќад€  ръстева, главен редактор

 ибератаките стават все повече и вод€т до все по-сериозни последстви€. ќрганизациите харчат гол€ма част от своите »“ бюджети за защита на информаци€та, но напълно неу€звима »“ среда не може да се купи на никаква цена.

 акто показва представеното в този брой традиционно проучване на CIO US и PwC, през 2015 г. бро€т на инцидентите в сферата на »“ сигурността в глобален мащаб е нараснал с 38%, а бюджетът на компаниите за осигур€ване на безопасността е увеличен средно с 24%. ¬ Ѕългари€ инвестициите в срeдства за защита отбел€зват ръст от 11%, а инцидентите също за повече в сравнение с предходната година, констатира проучване на наши€ екип. 

Ќакратко, статистиката потвърждава за пореден път, че съвършената »“ сигурност е идеал и най-многото, което можем да направим е да положим максимум усили€ да се доближим до него. ¬се пак методите за откриване и предотврат€ване на атаки и технологиите в сферата на информационната сигурност също не сто€т на едно м€сто, а активно се развиват. »новативни решени€ промен€т традиционните подходи към киберсигурността, обедин€вайки различни механизми за защита в ц€лостни интегрирани системи. Ќ€колко добри практики в този контекст представ€ме в рубриката “јктуални проекти”.

¬ бро€ ще намерите още статии посветени на технологиите за предотврат€ване на изтичането на информаци€ (DLP) и на концепци€та за програмно дефинирано съхранение на данните.

ѕрепоръчваме ви и стати€та на д-р Ќайден Ќеделчев, систематизираща възможностите за сертификаци€ на професионалистите в сферата на киберсигурността. “емата е заслужава внимание, тъй като технологиите за защита на информаци€та никога не работ€т на принципа на самообслужването – за т€хното ефективно внедр€ване и използване са необходими компетентни специалисти.

 акто винаги в юлски€ брой на сп. CIO сме отделили значително м€сто на раздела „» “ за отбраната”, посветен на проектите за развитие на комуникационните и информационните системи в Ѕългарската арми€.

Ќад€ваме се, че представената информаци€ ще ви бъде полезна.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов