“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт

7 качества на »“ мениджъра, необходими за успеха на всеки проект

Ќай-ефективните мениджъри фокусират своите усили€ върху изграждането на устойчиви партньорски отношени€ със своите сътрудници, колеги от други организации и компании доставчици

от Ќад€  ръстева, 19 август 2016 0 5709 прочитани€,
лидерство, мениджмънтќсновните фактори, предопредел€щи успеха или неуспеха на всеки проект в областта на информационните технологии са лидерските качества на »“ ръководител€ и професионалните качества на хората в негови€ екип. “ова е тезата, ко€то убедително представ€т трима автори в книгата “7 лидерски качества, необходими за постигане на резултати” (The CIO Edge: Seven Leadership Skills You Need to Drive Results). 
јвтори на книгата са:
- √рахам ”олер (Graham Waller), вицепрезидент и анализатор в екипа “Ћидерство в дигитални€ бизнес” на компани€та Gartner
- ƒжордж ’оленбек директор “»нтелектуална собственост” в международната компани€ за подбор на персонал Korn/Ferry 
-   арен –убенстренк – експерт в компани€та Korn/Ferry
¬ допълнение, най-ефективните мениджъри фокусират своите усили€ върху изграждането на устойчиви партньорски отношени€ със своите сътрудници, колеги от други организации и компании доставчици, формирайки своеобразно общество от хора, които ги подкреп€т, твърд€т авторите. √ледната точка, ко€то те представ€т в книгата е базирана на проучвани€, провеждани в продължение на три години. ќбобщавайки събраната информаци€ авторите са описали 7 модели на поведение и основни навици, които са най-важни за успеха на »“ ръководителите. ≈то кои са те: 
 
 
1: ‘окусирайте се на първо м€сто върху работата с хората, всичко останало е на второ м€сто. 
»зследвани€та на Gartner и Korn/Ferry показват, че най-високи резултати усп€ват да постигнат мениджърите, сподел€щи иде€та, че всичко което е необходимо за изпълнението на проекта зависи от хора. –езултати се постигат чрез хора, от хора и заедно с хора. 

 
2: –ъководете по начин различен от начина по който мислите. 
”спешните мениджъри са сложни личности и мисл€т творчески. Ќо когато настъпи време да действат, те не разчитат само на собствените си аналитични и умствени възможности за да намер€т най-доброто решение. “е мисл€т аналитично, но работ€т в сътрудничество. 

 
3: »зползвайте слабите си страни.
≈фективните »“ мениджъри могат да управл€ват екипа си, прилагайки на практика един парадокс – те могат да получат по-гол€мо вли€ние, отслабвайки контрола и позвол€вайки си да бъдат у€звими. Ќа свой ред тази у€звимост им позвол€ва да създават дълбоки лични връзки и екипи, който вдъхнов€ват както хората в т€х, така и хора извън организаци€та. 

 
4: ѕравилно изградените отношени€ вод€т до желаните резултати. 
≈фективните »“ мениджъри изразходват гол€ма част от своето време и енерги€ за изграждане на отношени€, които не са свързани директно с управлението на проекта - отношени€ с мениджъри на други отдели, с външни доставчици и изпълнители.  “е целенасочено инвестират в хоризонтални взаимоотношени€, които стават основа за получаване на впечатл€ващи резултати. 

 
5: ”съвършенствайте комуникационните си умени€ – винаги и по всички начини (Allways and All Ways). 
Ќай-успешните »“ мениджъри осъзнават, че техните колеги и особено хората, работещи под т€хно ръководство, винаги ги наблюдават. “е разбират, че винаги са на сцената. “е винаги използват тази ситуаци€, посто€нно напомн€йки основни правила и ценности. яснотата, последователността, достоверността и ентусиазма при общуването с хората води до това, че задачите, които те постав€т не само се разбират, но и чувстват. ѕостига се общуване на интуитивно ниво, което помага на хората да предприемат правилни действи€. 

 
6: ¬дъхнов€вайте другите.
Ќе можете да водите, ако не искат да ви следват. ¬ зам€на на редовна заплата, повечето хора не са склонни да бъдат достатъчно производителни. —амо ако считат, че участват в нещо повече от простото изпълнение на определени функции, хората могат да реализират сво€ потенциал. ƒобрите »“ мениджъри могат да създадат атмосфера, в ко€то хората зна€т, че обединени в екип, те могат да изведат компани€та начело в пазара и че техни€т личен принос е значим. 

 
7: »зграждайте хора, а не системи. 
ќбедин€вайки хората около себе си, мениджърът увеличава своите способности и потенциал за постигане на резултати. 

—ледете публикациите в рубриката “»“ мениджмънт“ на сайта www.cio.bg

10 метрики за успеваемостта на »“ директора

¬ойната за »“ таланти - победител€т взема всичко

4 неща в корпоративните »“, които потребителите не харесват (и как да ги поправим)

4 “невъзможни” сценари€ при подбора на »“ специалисти

8 начина да познаете кой не може да бъде лидер

”правление на грешките – изберете метод, отговар€щ на целта

»нтровертите в »“ – добре е, че ги има

5 начина да пропъдите талантите от вашата компани€

 акво превръща мениджъра в лидер

¬ търсене на оптимален модел за управлението на »“ бюджета

ƒеветте кръга на »“ ада

и много други …

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов