Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Коментари

Проектът TeSLA си поставя за цел ефективно онлайн оценяване

В началото на тази година ЕК одобри проект TeSLA, в рамките на който ще се дефинира и разработи система за e-оценяване, която ще допуска студентите и ще установява тяхното участие в учебните дейности в частично или изцяло онлайн среди. Ето как се развива проекта, в който участват два български университета.

от Надя Кръстева, 19 август 2016 2 4321 прочитания,

д-р Малинка Иванова

Малинка Иванова


д-р Малинка Иванова е доцент в ТУ София. Има над 70 научни публикации в страната и чужбина. Защитила е докторска дисертация на тема "Изследване и развитие на системи за електронно обучение".TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning) е иновативен проект, финансиран от Европейската комисия съгласно програмата Хоризонт 2020. Реализирането му се осъществява от консорциум, включващ 18 партньора: 8 университети, 4 изследователски центрове, 3 агенции по качество на образованието и 3 технологични компании. Към проекта са привлечени над 100 експерта, интересуващи се и спомагащи за развитието на онлайн и дистанционното образование.
От българска страна участват екипи от Технически университет – София и Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
Координатор на проекта е Свободния университет на Каталуния, който е университет за дистанционно обучение, създаден през 1994 г. В него се работи с онлайн обучаваща среда, която е доказала характеристиките си за осъществяване на онлайн преподаване и обучение. 
Целта на TeSLA е да подобри процеса по онлайн изпитването и оценяването чрез въвеждане на нови инструменти при изпълнение на учебните дейности, свързани с идентификация и автентикация на потребителите. Тази иновативна онлайн система за оценяване ще предоставя нови възможности за образователните институции. 

 
По проекта ще се извърши пилотно тестване на системата в големи мащаби – с над 14 000 студента от цяла Европа. Ще бъдат взети под внимание културните и социални различния на изпитваните и ще се гарантират равни възможности на всички обучаеми, включително и на хора с увреждания.
Софтуерът TeSLA ще позволи на различни по размер организации да извършват онлайн изпитване на обучаемите, като ще гарантира точна идентификация на изпитвания и установяване авторството на оценяваните продукти.

 
В момента, в по-голяма част от случаите, изпитването на обучаемите се извършва в университетските сгради чрез писмени изпити. Проектът TeSLA е фокусиран върху разработване на ефективна онлайн система за оценяване постиженията на обучаемите, която ще осигурява сигурна  верификация на идентичността и авторството на обучаемия. Софтуерът ще работи самостоятелно на заден план, без да притеснява обучаемите по време на онлайн изпитването и в същото време той ще е интегриран към съществуващите в обучаващите организации платформи и технологии за електронно обучение. 
Проектът TeSLA ще предложи една интегрирана система за ефективно онлайн оценяване и верифициране на изпитните дейности, като осигурява точно идентифициране на изпитвания в контекста на дистационното и комбинираното обучение. 
Софтуерът TeSLA се характеризира със следните предимства:
>> Подобрен жизнен цикъл на учебния процес – обучаемите могат да бъдат изпитвани онлайн.
>> Защита и сигурност срещу академични измами и плагиаризъм чрез използване на цифров подпис, инструменти за авторство и плагиатство, както и сертификати за сигурност.
>> Подпомага се прилагането на иновативни и разпределени учебни методологии.
>> Продуктът TeSLA може да работи самостоятелно или като част от система за електронно обучение, като се поддържат стандартите LTI (Learning Tools Interoperability).
>> TeSLA гарантира качеството на процеса по онлайн оценяване, като се съблюдават препоръките на Агенциите по качество на образованието.
>> Дава се възможност на хора с увреждания да бъдат изпитвани онлайн, без да е необходимо да пътуват до изпитните центрове.
>> Осигурява се най-добър опит за обучаващи се и обучители. Без непрекъснатата намеса на преподаватели, студентите могат да изпълнят всички техни планирани учебни дейности.

 
TeSLA ще се предлага под формата на плъгини или като стандартни LTI конектори.
Преподавателите подготвят изпитните учебни дейности. След това могат да изберат какво ниво на сигурност да бъде осигурено за всеки отделен онлайн изпит. Те могат да изберат един инструмент или комбинация от инструменти като: разпознаване на лице, разпознаване на глас, разпознаване динамиката на писане, валидиране на авторството, проверка за плагиатство, получаване на доклад и анализ на изпълнените изпитни дейности. От своя страна обучаемите изпълняват два вида дейности: едните са подготвителни, свързани със запис на лицето си, запис на гласа си, запис динамиката на писане и същински изпитни дейности, включващи онлайн тестове, решаване на практически задачи, създаване на продукт, други.

 
Проектът ще предлага три стандартни версии на онлайн изпитващата система TeSLA, предназначени за образователни институции и за комерсиално разпространение на международния пазар. 

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов