Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 8, 2016

Модерни CAD/CAM системи помагат на Фокс Лазер да увеличи пазарния си дял

За нуждите на проектирането компанията ползва основно SolidWorks 2016

от , 13 септември 2016 0 2848 прочитания,

Фокс лазер ЕООД е основана през 1999 г. с основен предмет на дейност проектиране на детайли, възли и готови изделия от 3D модел през 2D чертежи до САМ осигуряване на агрегати и машини със CNC управление за лазерно рязане (листов, тръбен и профилен материал). Фирмата предлага допълнителна обработка за изработване на крайни детайли според нуждите на клиента - огъване на листов материал и щанцоване; монтаж на крепежни и дистанционни елементи при детайли от листов материал; заваряване на обработените детайли до готова конструкция; и довършителни механични обработки и прахово лакопокритие.


"Работим от скица, чертеж или макет до крайно изделие по желание на клиента. Фирмената ни инфраструктура, производствено-технически и човешки ресурси, съчетани със създадената организация на работа и функциониращата система за управление на качеството ISO 9001:2008, ни осигуряват вискоки резултати по отношение на ефикасност, обслужване на клиентите и най-добро качество на продукта", обясняват от екипа Фокс Лазер ЕООД.

Използваните CAD/CAM решения

В цел производствено-техническо развитие и усъвършенстване, от създаването си до сега компанията непрекъснато увеличава внедрените и използвани CAD/CAM продукти за конструктивно-програмно осигуряване на работата. В историческа последователност закупените и внедрени в производството системи са BOB CAD/CAM и AutoCAD за нуждите на CAD/CAM осигуряването на лазерното рязане с „NdYAG“ и CAD/CAM системата Mazak Smart System RADAN за лазерно рязане с „Mazak“. По-късноо са въведени CAD системата 3D SolidWorks за целите на общото проектиране; CAD системата 2D DraftSight - отново за нуждите на общото проектиране; CAM решението Мetalix CNCKad, предназначено за щанцоване с „Boschert“ и лазерно рязане с „Mitsubishi“. Постепено арсеналът от софтуерни решения се допълва с CAD/CAM системата Doctor ABE за нуждите на работата с щанца „Amada“, с CAD системата Artube, предназначена за тръбния лазер „BLM Adige LT8“, с САМ решенията Part Viewer и Pro Tube Express за нуждите на лазерното рязане с тръбен лазер „BLM Adige LT8“. За целите на общото проектиране се преминава към системата SolidWorks 2016 (Professional и Premium). Основният партньор на Фокс Лазер в изграждане на CAD/CAM решенията е ДиТра - CAD/CAM центърът на ТехноЛогика.

"Конкретно за нуждите на проектирането ползваме системите SolidWorks 2016 (Professional и Premium), от която имаме 12 лиценза за общо проектиране, 2D CAD решението DraftSight и CAD системата Artube, която ползваме за тръбния лазер „BLM Adige LT8", уточняват от Фокс Лазер.

С цел повишаване производствено-техническите възможности на Фокс Лазер и подобряване ефективността при лазерното рязане и щанцоване, както и с цел разширяване на пазарния сегмент на компанията и за нуждите на специализирания разкрой на тръби и профили през последната година компанията закупува и пуска в действие три нови автоматизирани системи. Това са BLM Adige 3D СО2 лазерен комплекс за разкрой на тръби и профили с автоматизирано подаване на материал и отвеждане на готовата продукция; лазерният комплекс MITSUBISHI Fiber 4.0 [kW] с автоматизиран склад за подаване на материала и отвеждане на готовата продукция и бързодействащaта сервоелектрическa щанц-преса Amada – AE 2510 NT CNC.Приложението на SolidWorks

"Със своите възможности за параметрично моделиране на твърди тела, подпомагащ лесното създаване на 2D и 3D модели и сборки, както и с удобния си потребителски интерфейс SolidWorks е точният избор за нашата работа във Фокс Лазер", коментират от фирмата.

Софтуерът предлага цялостен набор от 3D инструменти за дизайн и моделиране на модулен принцип и е изключително полезен при проектиране, симулации, графични визуализации, изготвяне на техническа документация, ценообразуване и много други.

"С употребата на модулите за симулиране ние постигаме висока степен на прецизиране, като реално получаваме възможност за виртуална проверка на различните дизайнерски решения, разчети и идеи. Не на последно място проверката (макар и виртуална) пести средства (не се изработват детайли от реален материал) и е предпоставка за бързо отхвърляне на несполучливите решения. Това е най-лесният начин за оптимизация на конструкции при якостни и термични зададени ограничителни условия. С помощта на SolidWorks ние във Фокс Лазер превръщаме идеите си в готови продукти", допълват от фирмата.

Сред модулитена софтуера, които най-много ни помагат в работата на Фокс Лазер, те посочват Sheetmetal за листообработка, Drawing за чертожна документация, Electrical за електрически схеми, Simulation за симулация и тестване, Inspection за проверка и контрол, MBD (Model Based Definition) - производствено решение без чертежи, PDM enterprise за управление на инженерните данни, Costing за ценообразуване на продукт, Weldments за заварени профилни конструкции и Composer за фотореалистични изображения.

Ползите за бизнеса

"Всички подобрения и въведените най-модерни мощности за производство са резултат от желанието ни да отговаряме на предизвикателствата, поставени пред нас от изискванията на клиента. Предоставяне на качествено изделие и адекватен срок на изработка са приоритетни задачи пред нас, с които екипът ни се справя ежедневно", коментират от Фокс Лазер.

"Използването на новите CAD/CAM системи води не само до повишаване и усъвършенстване на производствено-техническите възможности на Фокс Лазер, но и до удовлетворителна реакция на клиентските потребности"

Според представителите на компанията внедряването и използването на новите CAD/CAM системи и софтуерни продукти води не само до повишаване и усъвършенстване на производствено-техническите възможности на Фокс Лазер, но и до удовлетворителна реакция на клиентските потребности. "Това ни дава възможност да разширим спектъра на възможно изпълнимите дейности и услуги, да увеличим клиентската удовлетвореност, а оттам и да увеличим на пазарния си дял", уточняват те.

Предизвикателства и добри практики

От Фокс Лазер споделят, че екипът на компанията се сблъсква с много и различни предизвикателства при изпълнението на нови проекти, но в резултат на опита си определят няколко ключови фактора, важни за успешното реализиране на проектите. Сред тях са точният избор на вариант за изпълнение и правилното планиране на подготвителните дейности, създаването на висококвалифициран екип от служители и постигането на високата им мотивация чрез добри условия за работа и организиране на допълнителни обучения, които спомагат за усъвършенстването и придобиването на знания. "Убедени сме, че реализацията на нашите проекти, непрекъснатото повишаване на специализацията и професионализма водят до повишаване на мотивираността и отговорността на екипа. Това е достойно предизвикателство, което си заслужава вложените усилия, емоционална енергия и бизнес ресурс", споделят от Фокс Лазер.

Планове за развитие на CAD/CAM базата

Линията на развитие на компанията изисква подобряване и оптимизиране на организацията на инженерните дейности, свързани със структуриране, съхранение и проследимост на техническата документация. За целта от Фокс Лазер предвиждат закупуване и внедряване на 6 работни места на Solidworks 2016 PDM – централна база данни и архив за техническа документация, както и Solidworks 2016 Inspection за интегриран контрол, свързан с CAM продуктите, и 3D скенер за контрол на пространствена геометрия и създаване на първични базови 3D модели.

От компанията планират още повишаване на автоматизацията и цифровизация на производствено-техническия цикъл във Фокс Лазер, както и осигуряване на статистика, проследимост, предвидимост и предотвратяване проблемните ситуации и в резултат ограничаване и минимизиране на некачествената продукция чрез поетапно въвеждане на три нива на качествения контрол.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов