“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 8, 2016

Ѕългарски€т √»— пазар Ц търсене и предлагане

от , 13 септември 2016 0 3317 прочитани€,


¬ √»— пазара се наблюдава оживление, свързано със стартирали€ нов програмен период за финансиране от ≈—. √»— технологи€та се очертава като любимо информационно средство на държавната и общинската администраци€ и ще се залага в много проекти. ƒопълнителна енерги€ ще внесе и усилието на администраци€та да навакса изоставането по отношение на директивата INSPIRE и други свързани ангажименти.

Ќа наши€ пазар все по €сно се очертава основната фронтова лини€ между Open Source и безплатните приложени€ от една страна и ESRI Inc. като най-€рък представител на традиционните √»— корпоративни производители.

ѕрез следващата година очаквам, че ше нараства търсенето на √»— решени€ и ще намал€ва търсенето на √»— лицензи. ƒържавната администраци€ поема все по-категоричен курс към съкращаване на излишните разходи за закупуване и поддържане на скъпи √»— лицензи.

ѕрез последната година наблюдаваме увеличаване на интереса към √»— технологиите, но като ц€ло пазара у нас e в застой. ќсновни потребители на √»— все още са държавните структури. ѕотреблението се обуслав€ от оперативните програми и разполагаеми€ финансов ресурс, като изисквани€та са за √»— решени€ с отворен код. “акава ще бъде тенденци€та и през следващата година.

¬ положителна посока можем да отбележим, че бизнес нуждите на все повече компании са свързани с интегриране на √»— решени€ и функционалности в техните информационни системи, както и необходимостта от използване и достъп до пространствени бази данни. ѕо този начин компаниите могат да разполагат с √»— услуги в полза на техните бизнес анализи и подходи.

ѕрез последните н€колко години наблюдаваме все по-широко търсене на географски информационни системи в Ѕългари€. “ова до гол€ма степен е продиктувано от динамичното развитие на √»— технологиите. ƒнес, √»— са синоним на достъпна, мощна и удобна за използване »“ платформа, което ги прави все по-необходими. —илата на √»— технологиите се крие и в т€хната всеобхватност, както и във факта, че отговар€т на специфичните нужди на различни потребители.

ѕрез последната година √»— пазарът в Ѕългари€ е изключително динамичен. –еализирахме редица иновативни √»— проекти. Ќ€ма как да не споменем тук √»— системата за нуждите на јгенци€ „ѕътна инфраструктура”, а съвместно със —“≈ћќ реализирахме още една знакова информационна система за мониторинг на „ерно море в реално време с ¬ъзложител ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура“. ѕолучихме доверие и за разработката на мобилни, краудсорсинг и леки уеб √»— приложени€. ѕродължава обаче да стои на дневен ред проблемът с финансирането. –азчита се предимно на финансиране по европейски програми, а те не осигур€ват средства за поддръжка на изградените системи.

”довлетворението на нашите клиенти от прилагането на √»— ни прави оптимисти за търсенето на пазара през следващата година. Ќад€ваме се, че освен държавните организации, бизнесът и неправителствени€т сектор все по-активно ще започнат да използват силата на геопространствени€ анализ за оптимизиране на сво€та дейност и вземането на информирани решени€. ѕрез 2017 г. се над€ваме, че геоинформационните технологии ще бъдат прилагани още по-широко, а все повече млади хора да избират √»— за сво€ професи€.

—ред актуалните тенденции в света на √»— е развитието на проблемно ориентирани сървърни решени€, свързани със специализирани и с общо предназначение картографски сървъри. ’арактерен за съвременните √»— е удобен и изчистен краен интерфейс ориентиран към работа от мобилни устройства. ѕотребителски€т интерфейс е профилиран - пр€ко насочен към решаване на конкретни задачи и към рол€та на потребител€ в бизнес процесите. Ќавлизат и специализирани √»— услуги с възможност за интеграци€ със сървърни и мобилни решени€.

ѕрез последната година е налице засилен интерес към интеграци€та на √»— с ERP и BI системи. ќт друга страна е забавен темпа при мобилните приложени€, което е в пр€ка зависимост от развитието на мобилните технологии. Ќалице е и задържане в развитието на десктоп √»— системи, както и все по-т€сното им профилиране и интеграци€ с WEB ресурси.

ѕрез следващата година очакваме ръст в търсенето на крайни решени€ под формата на услуги с цел ниски разходи за системна поддръжка.

≈“» ≈“»:
√»—GISпазар

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов