“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 8, 2016

√»— технологиите Ц в нов етап на възход до 2020 г.

ƒоставчиците, които съуме€т предостав€т разнообразен √»— софтуер, данни и услуги на по-ниски цени, ще получат най-гол€м д€л от повишените инвестиции в √»— решени€

от , 13 септември 2016 0 3694 прочитани€,

√лобални€т пазар на √»— технологии ще расте стабилно с повече от 10% годишно до 2020 г., сочи най-новото проучване на изследователската агенци€ Technavio, публикувано през юни 2016-а.


ѕотенциалът на географските информационни системи да повишават производителността на потребителите, да подпомагат вземането на обосновани решени€ и да издигат на ново ниво стандартите за безопасност и сигурност, ще мотивират по-активно въвеждане на такива решени€ през следващите 4-5 години”, така обосновават сво€та прогноза експертите от Technavio.

‘актори, стимулиращи ръста

—поред анализаторите с най-гол€м принос за разрастването на √»— пазара в прогнозирани€ период ще бъдат регионите на —еверна и ёжна јмерика, както и секторите ютилити и здравеопазване в много страни.

Ќаред с това, организациите от държавната и общинската администраци€ и правителствените институции по цели€ св€т ще останат сред най-активните √»— потребители и дори ще повишат своите инвестиции в геопространствени технологии. ¬същност секторът на държавната администраци€ ще бде на първо м€сто по ръст на разходите за √»— до 2020 г.

—ред трите основни сегмента на √»— пазара – софтуер, услуги и данни – с най-гол€м д€л ще остане софтуерът, допринас€йки за 48% от приходите на доставчиците на √»— решени€. Ќарастващите предпочитани€ към √»— решени€ с отворен код са един от основните фактори, стимулиращи приходите от софтуерни разработки, отбел€зват от Technavio.

 онкурентна среда и ключови доставчици

√лобални€т √»— пазар е силно фрагментиран и се характеризира с присъствието на множество международни, регионални и локални доставчици. ¬ този пазар, доставчиците, които са в състо€ние да предостав€т разнообразен √»— софтуер, данни и услуги на по-ниски цени, печел€т предимство пред останалите. ¬ъпреки че в √»— пазара се по€в€ват нови компании, за т€х е все по-трудно да се състезават с утвърдените международни доставчици по отношение на качество, възможности и функционалност на продуктите и услугите.

  1.  ъм момента, според Technavio, компаниите с най-гол€м д€л в глобални€ √»— пазар са ESRI, Hexagon и MDA. —ледващите места в класаци€та на най-из€вените √»— доставчици заемат Autodesk, AvisMap GIS Technologies, Bentley Systems, GE, Hitachi Zosen, PASCO, Pitney Bowes, Ubisense Group и USGS. ѕет от тези компании са представени на български€ пазар. ѕродуктите на ESRI се внедр€ват от ≈—–» Ѕългари€, а тези на Hexagon от ƒј“≈ — √»— ÷ентър. √»— решени€та на Autodesk са достъпни чрез официални€ дистрибутор на компани€та Ѕи≈мƒжи и дилърите  јƒ ѕойнт ≈ќќƒ и ѕетершинег енд  аниско Ѕългари€ ќќƒ. –ешени€та на Bentley Systems се разпростран€ват от ƒј¬»ƒ ’олдинг јƒ, а софтуера на Pitney Bowes стига до потребителите благодарение на ƒейтамап.

ѕерспективи

ќпитвайки се да предвидим бъдещите нововъведени€ в света на √»—, следва да отчитаме, че модерните информационни системи от този клас, неминуемо ще останат в синхрон с актуалните тенденции в развитието на информационните технологии изобщо. Ќа този фон, ето какво можем да очакваме, в по-дългосрочна или в по-краткосрочна перспектива:

>> √»— се превръща в платформа за сътрудничество между различни нации. »згражданите през последните години платформи за отворени данни и инфраструктури от пространствени данни, както и необходимостта да се решават проблеми от наднационално ниво, изискващи сътрудничество, са предпоставките за по€вата на тази тенденци€. Ћогично е да очакваме, че възможностите на √»— като платформа за обмен на данни ще бъдат използвани във връзка с проблеми като глобалните климатични промени, бежанската криза и противодействието на тероризма.

>> “ехнологиите за геопространствени анализи ще се прилага все по-масово за целите на бизнеса. –азвитието на средства за геомаркетинг е само един от примерите, потвърждаващи тази прогноза. — напредъка на технологиите за анализи и при нарастващи€т брой инициативи в областта на отворените данни, вече е възможно √»— технологиите да се прилагат успешно за решаване на редица бизнес задачи в сферата на логистиката, управлението на човешките ресурси, управлението на веригите за доставки и т.н.

>> ƒанни за местоположението при системи от тип “»нтернет на нещата” (IoT). ƒанните сами по себе си не са ценност (особено ако става дума за наистина “големи данни” в реално време), освен ако не създават н€каква допълнителна стойност. ≈то защо става все по-важно да бъдем в състо€ние да анализираме в реално време потоците от данни, генерирани от IoT системите.  огато тези потоци бъдат включени към геопространствени услуги, става възможно да се подбират и натрупват данни, въз основа на определена геометри€, да се откриват модели в данните или данните да бъдат обогат€вани с компонент за местоположение или с други данни, които се намират на същата локаци€.

>>  онвергенци€ на √»— и BIM технологиите. —троителни€т »нформационен ћодел (Building Information Modelling, BIM) позвол€ва прецизно моделиране на конструкции и лесно преработване на проектите. ƒа се използва комбинаци€ на √»— и BIM е нещо напълно естествено, тъй като √»— дава възможност за по-нататъшни анализи на средата, в ко€то е разположен проекта, така че да бъдат вземани най-добрите решени€ в цели€ жизнен цикъл на дадена инфраструктура или сграда.

>> —вързани превозни средства и гео-базирани приложени€. ¬ свтлината на тенденци€та IoT, ко€то става все по €вна, гео-базираните приложени€ са готови да се настан€т трайно в нашите превозни средства. јвтомобилът, по дефиници€, е мобилен и е в състо€ние да получава динамични данни. √ео-базираните приложени€ за споделен колективен транспорт в градски зони вече са факт и нашите автомобили от ден на ден във все по-гол€ма степен са управл€вани от географски данни. ѕрепоръчителни маршрути в зависимост от трафика, динамично определ€ни варианти за споделено ползване автомобили и предлагане на стратеги€ за пътуване, предвиждане и предупреждаване за инциденти – всичко това е в обхвата на гео-базираните приложени€.

>> ѕо-точни прогнози, с помощта на геопространствените анализи. Ќапоследък технологиите за изкуствен интелект и в частност за машинно обучение, са във фокус. Ќо когато става дума за машинно обучение, всъщност първото за което тр€бва да помислим са данните и алгоритмите, които моделират ситуациите и €влени€та. Ќапример, известно е, че около една трета от задръствани€та в пътни€ трафик се дължат на логистиката, осъществ€вана от индустриалните предпри€ти€ в дадена зона. √»— технологиите могат да бъдат изключително полезни при предвиждането на задръствани€, тъй като в техни€ обхват са и данните, и средствата за пространствени анализи и разпознаване на шаблони. ѕо подобен начин √»— може да се използва за най-различни прогнози – от предсказване на престъплени€ и нарушени€ в обществени€ ред, до предвиждане на темповете на растеж на зърнени култури.

¬ заключение

» така пазарът на √»— технологии е във възход, а решени€та базирани на т€х продължават да разшир€ват обхвата си. √»— технологиите вече са достъпни за всеки с помощта на настройваеми, готови за използване приложени€ и съдържание. √»— решени€та стават все по-достъпни, а най-добрата новина е, че геопространстваени€т анализ в много случаи предопредел€ вземането на правилни решени€.
»зточници:


[1] Global GIS Market 2016-2020, Technavio, June 2016

[2] Trends & predictions for geospatial industry in 2016, David Jonglez, LinkedIn January 2016


—ледете публикациите в »нфоцентър "√»—" на сайта www.cio.bg

√»— технологиите – факти, цифри и тенденции

√»— платформата на —офийска вода - ключов фактор в управлението на бизнеса

√»— технологиите – с определ€ща рол€ в бизнеса на Bgmenu

√»— технологиите – с ключова рол€ в епохата на “интелигентните мрежи”

10 сфери на активно приложение на √»— в Ѕългари€

√»— системите – с важна рол€ при оценка на заплахата и риска от наводнени€

ѕространствената информаци€ – фактор за по-добро управление на големи€ град

и много други …


 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов