“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

ѕредстои CIO-конгрес в нови€ технологичен град »ннополис

от Ќад€  ръстева, 15 септември 2016 0 5377 прочитани€,

Ќа 30 септември и 1 октомври 2016 г. в нови€ технологичен град на –уси€, »ннополис, ще бъде проведен форум, озаглавен CIO-конгрес “ƒолината на технологиите”. ќсновни теми на дискусиите  ще бъдат управлението на иновациите и новата рол€ на »“ ръководителите, съобщиха организаторите на събитието от агенци€ “Ёкспо-Ћинк”. 


 акво знаете за »ннополис?
»ннополис е нов град в –уси€, разположен в –епублика “атарстан. 
“ѕървата копка” за строителството на града е направена на 9 юни 2012 г. “очно 3 години след това, на 9 юни 2015 г., се провежда тържествената церемони€ за откриването на »ннополис. 
–ъководител на проекта за строителството на града е Ћиу “ай  ер, главен архитект на —ингапур.  
ќще през юни 2013 г. започва обучението на първите студенти в ”ниверситета. ј към момента на откриването на града през 2015 г. в него живе€т 5000 жители.  
«а да бъдат привлечени в »нополис най-крупните и перспективни технологични компании, на територи€та на града е създадена “ќсобена икономическа зона”. ѕозиционирането на компаниите в тази зона им дава редица предимства.  лючов инфраструктурен обект в тази зона е технопарка – комплекс от съвременни сгради, в които са създадени услови€ за комфортна работа. 
»нтелектуално €дро на града е ”ниверситета. «а преподаватели в него са привлечени водещи руски и чуждестранни учени по »“ и робототехника. 
ѕрез септември 2016 г. своето обучение в ”ниверситета »нополис започват 597 студенти. 
∆ивотът в »нополис е силно наситен с образователни меропри€ти€ и събити€ за об€на на опит - конференции, форуми, семинари, хакатони и т.н.  Ќапример през септември се провежда едномесечен практически семинар на тема “Ѕезпилотни транспортни средства с елементи на изкуствен интелект”. 
ѕрограмата на форума, който ще бъде проведен на територи€та на ”ниверситета »ннополис включва интензивни мастър-класове, лекции и много възможности за неформално общуване. ¬ контекста на новата рол€ на »“ директорите ще бъдат обсъдени ключови въпроси във връзка с разработката на »“ стратегии, използване на големи обеми от данни, реализаци€ на дигитални продажби, трансформиране на клиентите от офлайн в онлайн пространството, нагледното представ€не на данни за  целите на мениджмънта и т.н. 
 

»ннополис, “ехнопарк

“ехнопарка в »ннополис


ƒомакинът на форума, ”ниверситетът »ннополис, е единствени€т ¬”« в –уси€, специализиран изключително в »“ и роботехниката. ¬ конгреса участват н€колко лектори от ”ниверситета, които ще представ€т съвременните тенденции в редица перспективни направлени€ – машинно обучение, невронни мрежи, възможности за сътрудничество между хора и машини посредством когнитивни роботизирани системи.


ѕредвидени са изказвани€ по тези теми от световно известни експерти, включително декана на факултета на компютърни науки ƒжанкарло —учи, ръководител€ на лаборатори€та по машинно обучение и представ€не на данни јдил ’ан, директора на »нститута по роботехника към ”ниверситета »ннополис Ќиколаос ћавридис.

»ннополис, ”ниверситет

Ћекци€ в ”ниверситета »ннополис

”частниците в конгреса ще могат да разгледат ”ниверситета и “ехнопарка на »нополис и да се запозна€т с т€хната »“ ифраструктура. 
ќрганизаторите прогнозират, че форумът “ƒолината на технологиите” ще бъде посетен от около 200 »“ директори от –уси€ и недалечни страни. 
ѕовече информаци€ за CIO-конгреса “ƒолината на технологиите” е достъпна на сайта на събитието

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов