Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии
бр. 1, 2006

Телемедицина & съвременни тенденции в оборудването на здравните центрове

от , 11 януари 2006 0 12580 прочитания,
Страница 1 от 5

Интеграцията между медицинските диагностични апарати и различни информационни системи, извежда здравните услуги на качествено нов етап. Интернет, спътникови комуникации, GSM- мрежи, телефонни линии, оптични влакна и други авангардни технологии могат да осигурят не само незабавни консултации, но и дистанционно управление на медицински роботи, извършват определени манипулации при спешни случаи

Доц. д-р инж. Димитър Ц. Димитров, Технически Университет-София

При съвременната глобализация, телемедицината е не само необходимост в бита на човека, но и предизвикателство към комуникационната техника и технологии. Тук не става въпрос само за предаване на текстови данни за пациентите посредством компютърна мрежа в една голяма болница или за обичайната връзка между лекарите и здравната каса за осигуряване на счетоводната отчетност. Тези услуги са една незначителна част от възможностите на системите за телемедицина. Тук става дума за предаване на медицински диагностични сигнали - едномерни (например електрокардиографиите) или многомерни (ехографии, рентгенографии и др.) в реално време. Става дума за осигуряване на спешни медицински консултации във всеки момент без ограничение на разстоянието между пациента и лекаря. Става дума за системи, които могат да осигурят непрекъснато следене на физиологичните параметри на пациента, да му осигурят възможност за дистанционна консултация или незабавна сигнализация на дежурния лекарски екип при необходимост.

Във възможностите на съвременните технологии

Системите за телемедицина могат да осигурят не само конферентна връзка между специалисти независимо от разстоянието помежду им и то в реално време с цел незабавни консултации, но и дистанционно управление на медицински роботи, които могат да извършват определени манипулации при спешни случаи (например ако пациентите са на кораб, самолет и т.н. и се нуждаят от спешна медицинска помощ).
В технически аспект системите за телемедицина предполагат интеграция между медицинските диагностични апарати и различни информационни системи (комплекс от комуникационни и компютърни системи). Интернет намира голямо приложение в телемедицината, но това е само едно от възможните технически решения при реализацията на системите, които могат да включват спътникови комуникации, GSM- мрежи, телефонни линии, оптични влакна за предаване на голямо количество информация с висока скорост, wairless системи (в случаи на локални системи) и др. Разбира се при всички случаи е задължително използването на различни компютърни конфигурации като звено от системата за телемедицина с цел обработката на медицинската информация.
Като правило компютърните конфигурации работят в подходяща комуникационна среда. Темата е доста обширна от една страна поради голямото разнообразие от медицински диагностични апарати, а от друга страна поради бързите темпове на развитие на информационните технологии. Тази статия е опит за бегла илюстрация на възможностите на системите за телемедицина, като се разглеждат някои системи за предаване на най-често срещаните медицински диагностични сигнали – електрокардиографски и ехографски.

Ефектът от интеграцията на технологични възможности

С навлизането на мобилните комуникации ако се вградят устройства за радиовръзка в електрокардиографски апарати е възможно от произволно място в болничното заведение, да се осъществява комуникация и да се предава информация за състоянието на пациенти в произволен момент от време. Тази информация може да се анализира от квалифицирани медицински специалисти и дори да се обработи от изградена за целта експертна система. Чрез дистанционна диагностика могат да бъдат своевременно изолирани и открити причините и корените на неправилното функциониране на сърдечно-съдовата система.
С бързите темпове на развитие на компютърната техника стана възможно контролирането на специфични процеси и функции, чрез микропроцесорни системи при относително ниски цени.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов