“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 9, 2016

„астен облак подпомага ц€лостното управление на бизнеса на √ќ √–»Ћ ќќƒ

— преминаването към облака компани€та оптимизира парични€ си поток, трансформирайки сериозен капиталов разход в разумен оперативен разход

от , 30 септември 2016 0 2979 прочитани€,

√ќ √–»Ћ ќќƒ е трето поколение фамилна компани€, ко€то произвежда продукти за скара по стара технологи€ от висококачествено свежо месо и натурални подправки, без изкуствени консерванти, оцветители и заместители, които се предлагат в унифицирани павилиони скара-бира. "GO GRILL е концепци€, ко€то съчетава една типично българска традици€ и модерното виждане, усещане и отношение към храната на съвременни€ българин", сподел€ ћирослав ¬елков, управител на Go Grill.


(Go Grill): ≈дин от обектите на веригата за бързо хранене

ѕрез 2009 г. компани€та отвар€ първи€ пилотен обект в град √орна ќр€ховица. ¬ момента √ќ √–»Ћ ќќƒ има вече 74 обекта, от които 25 са със собствено управление и 49 са под франчайз, което прави √ќ √–»Ћ една от най-големите вериги за бързо хранене в Ѕългари€.

ѕървоначално компани€та повер€ва своето »“ обслужване на доставчик от региона, като закупува 2 сървъра и стартира с н€колко български софтуери за управление на различни бизнес процеси без интеграци€ помежду им (счетоводство, касов и складов софтуер и др.).

Ќарастването на бизнеса, иновативни€т франчайз модел, желанието на компани€та да е в крак с новите технологии и на мениджмънта да инвестира в доказали ползите си »“ и софтуерни решени€ довеждат до решението да бъде внедрена ц€лостна управленска информационна система (ERP) с интегрирана функционалност за управление на вериги магазини, които да позвол€ват лесна скалируемост и гъвкавост на реализаци€. «а целта мениджмънтът на √ќ √–»Ћ провежда проучване на различни платформи, както и на различните начини за разработване и поддръжка на ц€лата инфраструктура. Ќа практика компани€та не разполага с мащабен »“ отдел, който да поеме това значително разрастване на бизнеса и неговото »“ обезпечаване, и проучва различните модели на изграждане и поддръжка на »“ инфраструктурата.

–еализаци€та – избрано решение, етапи и партньори

"—лед проучване на пазара и срещи с редица доставчици се спр€хме на екипа на Ќавтех √руп ќќƒ, на които доверихме изграждането на ц€лостното информационно решение за управление на бизнеса", об€сн€ва ћирослав ¬елков.

–ешението е изградено основно върху Microsoft технологии: ERP Microsoft Dynamics NAV с изц€ло интегрирано решение за управление на вериги магазини LS Retail, Microsoft Windows Server, Microsoft SQL, Microsoft Exchange.

ERP системата MS Dynamics NAV, изц€ло локализирана за Ѕългари€ от екипа на Ќавтех, е внедрена само за н€колко месеца след значително оптимизиране на бизнес процесите в компани€та. «а всички магазини е изграден модел на репликаци€ и свързаност, оптимизирани са редица процедури и практики, направена е пълна миграци€ на данни. «а мениджмънта са разработени табла с ключови показатели за дейността на компани€та, които дават възможност за взимане на навременни решени€. "¬ момента предстои да се реализира и BI проект, който ще даде възможност на мениджмънта да получава в удобен и интерактивен вид критичната за бизнеса информаци€ в реално време и ще позволи съпостав€нето й с информаци€ от различни външни бази данни", уточн€ва ћирослав ¬елков.

ќт компани€та сподел€т, че за избора на решение и партньор има рол€ фактът, че Ќавтех √руп разполага със собствен дейта център и предлага гъвкави модели на изграждане на ERP, CRM и BI решени€. "Ќа база направените анализи мениджмънтът на √ќ √–»Ћ прецени, че в дългосрочен план инвестици€та в хардуер и част от необходими€ софтуер ще доведе до увеличаване на общата цена на притежание на системата за управление на бизнеса и нужната за работата й инфраструктура", допълва ћирослав ¬елков.

—лед редица срещи с различни доставчици екипът решава да използва модела на частен облак и да довери управлението на услугите в него на Ќавтех √руп. ≈дна от причините за това решение е и фактът, че по този начин се елиминира рискът от прехвърл€не на отговорност между различни екипи и се подсигур€ва непрекъсваемост на бизнес решението, което управл€ва ц€лостната дейност на компани€та. "«а нас е важно, че доставчикът на облачната услуга разбира критичността и значението на нейното качество за нормалното функциониране на бизнеса ни, може лесно да реагира с преместване на масиви от данни, пренасочване на комуникаци€ и осигур€ване на пълна непрекъсваемост за нашата работа", сподел€ ћирослав ¬елков.

—пецифични моменти при реализаци€та

—поред ћирослав ¬елков основен момент е правилното планиране на миграци€та, така че да не бъде прекъсвана работата на обектите, които работ€т всеки ден без почвен ден.

“ака, в процеса на миграци€та екипите от двете страни се справ€т по най-оптимални€ начин, облачната инфраструктура в Ќавтех е подготвена и тествана предварително, проиграни са всички сценарии и за една нощ са мигрирани машините и базите данни. "«а потребителите не се усети никаква разлика, забав€не или липса на данни, което елиминира стреса от пром€ната", об€сн€ва ћирослав ¬елков.

»зползваните технологии

ѕроектът е реализиран с решени€ за виртуализаци€, базирана на VMware, комуникационните решени€ са от Cisco, FreeBSD, OpenVPN, Mikrotik и IBM, а хардуерът включва сървъри, сторидж и бекъп от IBM, Storwize, както и Lenovo EMC - многопроцесорна сървърна среда, работеща с високоскоростни и надеждни дискови масиви посредством оптична свързаност. ќперационната система е Windows 2012 Server, базата данни - SQL Server, а самата ERP система е NAV 2015, LS Retail 6.1. »зползваните решени€ за бекъп са базирани на Veeam.

 ато ц€ло облачната услуга предлага възможност за постигане на непрекъсваемост на услугата на хардуерно ниво, надеждност за съхранение на данните и разшир€ване възможностите на виртуалните сървъри според нуждите на клиента.

–езултати и ползи

"— изнас€нето на неспецифични за дейността на компани€та услуги, мениджмънтът има възможност да се фокусира върху основната си дейност", сподел€ ћирослав ¬елков.

"ѕредизвикателството е свързано с преодол€ването на първоначалната съпротива, че твоите бизнес данни не са при теб, не можеш да ги „пипнеш“ и контролираш"

»зградената инфраструктура, подсигур€ването на двойна свързаност, гарантираните процедури по бекъп и disaster recovery, както и редовната оптимизаци€ на базата данни и репликациите между всички обекти на √ќ √–»Ћ, се достав€т като услуга на принципа на месечна такса от екипа на Ќавтех √руп. "ѕо вс€ко време - отвар€не на нов обект, увеличаване на базата данни или необходимост от увеличаване на бързодействието - е възможно увеличаване на ползвани€ ресурс с минимално увеличение на месечната такса", коментира ћирослав ¬елков.

ѕо този начин вместо да инвестира в скъпи дълготрайни активи като хардуер и оборудване, които нос€т след себе си разходи по поддръжка, съхранение и допълнителни разходи за »“ услуги, като в същото време се увеличава рискът от загуба или недобро управление на информаци€та, √ќ √–»Ћ оптимизира парични€ си поток, трансформирайки сериозен капиталов разход в разумен оперативен разход.


¬ажни аспекти при внедр€ването

—поред екипа на √ќ √–»Ћ, ключово в този тип проект е изборът на правилни€ партньор. »зключително важно е »“ фирмата, изграждаща ERP решението, на което се крепи цели€т бизнес на компани€та клиент, да има и съответната възможност да действа като доверен »“ консултант, както и да разполага с необходимите ресурси да предложи най-добри€ модел за клиента. "¬ този смисъл от важно значение за нас беше фактът, че екипът на Ќавтех има »“ специалисти, които обезпечават всички допълнителни процедури, съпътстващи ежедневната работа с бизнес софтуера - проверка на бекъп решени€та, валидаци€ на репликации и пр. ѕредизвикателството е свързано с преодол€ването на първоначалната съпротива, че твоите бизнес данни не са при теб, не можеш да ги „пипнеш“ и контролираш. –азбирайки тези ни притеснени€, колегите от Ќавтех веднага предложиха хибриден модел, при който един от бекъпите на виртуалните ни машини с всички данни се позиционира на външно NAS устройство при нас, в офиса в √орна ќр€ховица, и ние имаме спокойствието, че дори при форсмажорни обсто€телства бизнесът ни е защитен от гледна точка на информационни рискове", об€сн€ва ћирослав ¬елков.

ѕланове за развитие

—ред плановете на компани€та е постепенно включване на подобна услуга и за нейните франчайз партньори, което ще доведе до намал€ване на т€хната инвестици€ и превръщането на капиталови€ в оперативен разход. ќт √ќ √–»Ћ оланират също така стартиране на BI проект, който да включи и разработване на справки и за франчайз партньорите, предостав€ни като услуга, което на практика означава ц€лата платформа да бъде разработена в облака.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов