Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 9, 2016

Доставчиците на облачни услуги коментират…

от , 30 септември 2016 1 1349 прочитания,

През последната година наблюдаваме увеличаване на интереса и разбирането на бизнес клиентите към същността и ползите от облачната услуга. Забелязваме специфичен интерес,както от собствениците, които по-скоро се интересуват от контрола на риска и гаранциите за непрекъсваемост на бизнеса, но също така и от ИТ специалистите от страна на клиента, които в облака имат много повече възможности да работят с най-висок клас хардуер и корпоративен софтуер, за които в стандартния сценарии (закупуване) не винаги биват отделяни бюджети.

Българските компании все още изглеждат притеснени от преминаването към който и да е модел от облачните услуги. Аз лично го отдавам на комбинация от притеснение за конфиденциалността на данните и излизане „на светло“ от лицензионна страна. И ако за второто няма нужда да правим коментари - то просто е факт, то защитата на данните безспорно трябва да е с висок приоритет за всяка компания. Това подсказва, че изборът на доставчик на облачната услуга трябва да бъде внимателно направен, за да има дългосрочно и ползотворно партньорство.

Интересът към използването на облачните услуги продължава да расте. Докато до преди няколко години този модел на предлагане на софтуер и ИТ инфраструктура беше нов и чужд, днес той е познат и съзнателно проучван, като важна част от уравнението при вземане на решение за избор било то на софтуерен продукт или инфраструктура. Използването на PaaS при разработка на софтуер все още е слабо.

Пазарът на облачни услуги продължава да расте. Очакванията ни са за запазване на тази тенденция и през следващата година. Основен двигател за този ръст както при софтуера като услуга (SaaS), така и при инфраструктурата като услуга (IaaS), e все по-ясно изразеното желание на клиентите да се придържат към своята сфера на компетентност, т.е. да се съсредоточават в дейността, в която са силни, а да оставят поддръжката на софтуерните системи, които ползват, и нужната им ИТ инфраструктура на специалисти.

С всяка изминала година пазарният ръст на облачни услуги и IaaS в частност, не само се запазва, но и се увеличава. Практиката от срещите и разговорите ни с клиенти показва, че се увеличава броят на компаниите, които по един или друг начин планират да внедрят облачни услуги в близко време – някои само за част от своите бизнес приложения, други изцяло планират да прехвърлят своята ИТ инфраструктура на облачна платформа. Този факт ни кара да смятаме, че пазарът на облачни услуги в България ще продължи да се развива в положителна насока. Още един показател в тази насока е и нарастването на чуждестранните клиенти на Датикум, които избират нашата облачна платформа пред алтернативни международни доставчици.

Закупуването на софтуер, като услуга дава големи финансови преимущества за компаниите и през последните месеци наблюдаваме ускоряване на тенденциите по приемането на този модел. В крайна сметка всяка услуга, която спестява пари и внася удобства на клиента е обречена на успех. Към 2018 година очакваме почти всички наши продажби да бъдат на облачни услуги - изключение ще бъдат клиенти, които имат огромна инфраструктура и средства да я поддържат.

Облачните“ технологии позволяват на ERP системата в една компания да се превърне в централен хъб, обединяващ все повече различни платформи, потребителски устройства и сензори, както и други елементи от Internet of Things инфраструктурата. Това ще позволи около много ERP системи да се формират отворени екосистеми от приложения по модела, добре познат от света на мобилните приложения или тези за социални мрежи. В крайна сметка, добавената стойност за клиентите ще се увеличи многократно.

Търсенето на облачни услуги се увеличи с над 19% през последната година. Използвайки cloud, все повече фирми откриват, че в дългосрочен план разходите за обслужване на хостинг услугата намаляват. Това се дължи на факта, че технологията на облачните услуги е много по-надеждна и дава 100% сигурност на данните при повреда на физическата машина. Също така по-голямата бързина на доставяне на сайтовете, която тя дава на своите клиенти, им осигурява конкурентно предимство.

Важно е да се отбележи, че при облачните услуги не се заплащат излишни ресурси, тъй като се ценообразува само на база на потреблението, което клиентът е акумулирал. В ICN.Bg считаме, че все повече фирми и частни лица ще преоткрият ползите от използването на cloud услуги и през следващата година очакваме още по-голям интерес към тях.

През последните години търсенето на облачни услуги значително нараства. Компаниите откриват предимствата на облака. За нашия бизнес облачните услуги не са основни, но все повече от нашите клиенти избират именно тях като предпочитана ИТ среда. Към момента близо 80% от новите ни клиенти използват някаква облачна услуга. Тенденцията е този процент да расте, както по отношение на техния дял, така и по степента на използване на “облака” в бизнес средата изобщо.

Интензивното развитие на Cloud пазара наложи в Intelligent Systems да започнем още по-усилена работа в това направление и разширихме портфолиото от предлагани услуги. Дали ни харесва или не, Облакът е новата „необходимост“ и всички трябва да се научим да извличаме максималното от неговите неограничени възможности.

Все по-голямо е търсенето както на изнесени инфраструктури (IaaS), така и на по-комплексни софтуерни решения (SaaS). По данни на Gartner, пазарът на облачни услуги в България е нараснал с над 50% през изминалата година, докато ръстът в глобален мащаб е едва 8%. И макар доскоро да смятахме, че скептицизма на пазара забавя навлизането на облачни услуги у нас, тази бариера явно е преодоляна и към днешна дата 67% от малките и средни фирми в България използват cloud услуги. Този показател в Западна Европа е 53%. Подобна промяна си обясняваме с опитите на бизнеса да намери по-ефективни и икономически обосновани решения за своите нужди. Основната причина за по-високото доверие на 77% от малките фирми у нас в облачните услуги и миграцията към тях е решаващото значение, което те играят за постигане на бизнес растеж. 

Клиентите все по-често търсят готови решения, тъй като не винаги имат времето, нужния опит и заделени бюджети, за да осъществяват мониторинг на тяхната собствена инфраструктура. Затова услугите от типа Managed Services набират широка популярност. Популярността на този модел е свързана, от една страна с намаляването на ИТ разходите на компаниите за управление на хардуер, софтуер и на мрежовата инфраструктура, а от друга с предсказуемостта на ИТ бюджетите в резултат на елиминиране на извънредни разходи свързани с отстраняване на непредвидени проблеми.

Друга основна тенденция в търсенето на cloud услуги, е изграждането на хибридна облачна инфраструктура. Подходът и решенията от типа one-size-fits all, все повече отстъпват място в търсенето на ИТ инфраструктура изградена и съобразена с индивидуалните изисквания на клиентите.

Изминалата година беше много силна. Фактът, че и консервативни институции преминават към облачен модел предизвестява ръст в пъти за следващата година. В търсенето и предлагането на облачни услуги у нас към момента основните тенденции са: абонаментен модел – ниски разходи, бързина на създаване на работещи приложения, мобилност, достъп от всяка точка на света, автоматични бекъпи и администрация и т.н.

Наблюдаваме постепенно намаляване на психологическата бариера за качване на фирмена информация в облака. Все повече фирми са отворени за възможността да изнесат фирмената инфраструктура или част от нея извън офис пространството. В рамките на последната година определено се наблюдава засилен интерес към възможностите, които предоставя облачната инфраструктура. Наблюдава се стремеж към оптимизиране на разходите. Бизнесът постепенно се образова на темата – що е то облак и какви ползи може да донесе за нас. Пазарът на облачни услуги у нас определено се разширява. Очаквам до 3 години болшинството от компании да заложат на SaaS решения. 

По отношение на предлаганата от нас услуга основната тенденция е увеличаване на търсенето. Технологията не е новост и клиентите вече са преодолели страховете си по отношение на сигурността на данните в облака. Интересът на клиентите включва комбинацията от IaaS и SaaS, допълнени с пакет професионални услуги, специфични за предлаганата услуга. През изминалата година почти 50% от запитванията към нас за изпълнение на SAP проекти съдържаха опциите за предоставяне на инфраструктура за системата като услуга, както и ползването на приложения софтуер като услуга. Очакваме увеличаване на интереса към предлаганата от нас услуга през следващата година.

Все повече фирми се обръщат към облачните решения, тъй като те предлагат много предимства пред решенията, които са ситуирани локално, а именно: не е нужно закупуване на допълнителен хардуер, не е необходимо да се наема допълнителен персонал за конфигурация и поддръжка на хардуер, софтуерът се обновява редовно и е актуален постоянно, интегрирането на софтуер става в пъти по-бързо от традиционните решения. Облачните услуги предлагат по-висока сигурност отколкото съхранението на данни в помещение на фирмата.

Иван Житянов

 Иван Житиянов,

директор „Системна интеграция“, Телелинк

През последните няколко години наблюдаваме от една страна „узряване“ на облачните решения в световен мащаб (стабилни приложения с богата функционалност от устойчиви компании), а от друга увеличаване на доверието на клиентите към въпросните услуги. Фокусирайки се върху българския пазар, най-голяма приложимост според нас имат така наречените SaaS решения. Те позволяват на потребителите да внедрят бързо и лесно комплексни решения от всякакво естество, без да е необходима висока първоначална инвестиция и имплементационен срок от няколко месеца. Освен чисто финансовия мотив за използване на SaaS облачен модел, много важно е и споделянето на риска от неприложимост на даденото решение с доставчика на услугата (доставчиците са заинтересовани клиента да ползва услугата за дълъг период от време). За да обобщим, ние виждаме тенденция към повишаване на използването на облачните услуги, като първата такава се обединява около SaaS модела.

За нас търсенето на облачни услуги ще продължи да се засилва, именно защото бизнесът вече вижда измеримата стойност от използването и внедряването на облачни решения. Все повече ще се търсят и адекватни решения от „хибриден“ тип, които позволяват запазването на направените към момента инвестиции и същевременно позволява модернизиране на ИТ инфраструктурата с нови облачни технологии.

КОМЕНТАРИ ОТ  

КОМЕНТАРИ

 
  
09:36, 11 септември 2017 # 1
NO AVATAR
chenlina20170911

yeezy adidas


moncler uk


uggs slippers


salvatore ferragamo


ray ban sunglasses


north face clearance


ugg boots


ugg clearance


cheap oakley sunglasses


dolce and gabbana sunglasses


ugg sale


coach outlet online


coach factory outlet


michael kors plånbok


polo ralph lauren

coach outlet


polo ralph lauren


michael kors uk


michael kors bags


ugg australia


ray ban wayfarer


ugg boots outlet


moncler jacket


nike factory outlet


coach outlet


north face jackets


ugg boots


air jordans


cheap nfl jerseys


fitflops


kate spade outlet


cheap oakley sunglasses


oakley sunglasses


longchamp outlet


ugg australia


under armour clearance


mlb jerseys cheap


ugg slippers


burberry outlet


tory burch outlet online


coach outlet


burberry outlet


tory burch outlet online


nfl jerseys wholesale


north face outlet


oakley vault


montblanc pens


ralph lauren uk


ugg boots outlet


nike air max uk


prada outlet


ugg boots


ugg outlet


longchamp handbags


kate spade outlet


ralph lauren outlet


jordan shoes


ugg sale


kate spade sale


oakley sunglasses


true religion uk


ray ban sunglasses


nike outlet store


ray ban sunglasses


ugg outlet


ugg factory outlet


cartier glasses


michael kors outlet


christian louboutin outlet


coach outlet


coach factory outlet


ray ban sunglasses


ugg uk


nike air max


ralph lauren


coach factory outlet online


michael kors online


christian louboutin shoes


salvatore ferragamo outlet


uggs canada


retro jordans


ugg boots on sale 75% off


ray ban sunglasses


nike huarache uk


oakley sunglasses


coach outlet


michael kors outlet


ugg boots


ralph lauren polo


ugg boots on sale 70% off


canada goose sale


ugg boots


kate spade outlet online


superdry hoodies


ugg sale


nike air max


true religion


north face jackets


ugg australia


oakley sunglasses


michael kors outlet online


michael kors handbags outlet


cheap jordan shoes


ugg australia


michael kors outlet


hermes birkin bag


louis vuitton outlet


the north face jackets


ugg boots on sale 75% off


vans outlet


coach outlet online


coach outlet


ugg outlet


prada handbags


north face outlet


canada goose canada


versace glasses


michael kors handbags


michael kors plånbok


louis vuitton outlet


coach outlet


adidas jeremy scott


ugg boots


nike outlet


adidas yeezy boost


adidas outlet clearance


coach bags


ray ban outlet


ugg boots


mulberry uk


christian louboutin outlet


uggs clearance


ralph lauren sale


ugg boots


burberry uk


hermes uk


coach factory outlet online


mac cosmetics


north face outlet


uggs outlet online


ray ban sunglasses


michael kors canada


ray ban solglasögon


louis vuitton handbags


christian louboutin


canada goose outlet


uggs outlet


ray ban sunglasses uk


polo ralph lauren


rolex submariner


pandora bracelet


burberry sale


polo ralph lauren


snapbacks hats wholesale


michael kors handtaschen


polo ralph lauren


coach purses


longchamp outlet


ugg boots


michael kors handbags


nike running shoes


ugg boots on sale


canada goose clearance


ray ban wayfarer


ugg boots clearance


coach factory outlet


burberry sale


christian louboutin shoes


jordan shoes


ugg outlet


michael kors handbags


ugg australia boots


uggs outlet


rolex oyster perpetual datejust


nike outlet


coach factory outlet


nike nfl jerseys


yeezy 350


adidas stan smith


adidas shoes


louis vuitton outlet


longchamp outlet


pandora charms


ugg boots


discount nike


ugg boots clearance


michael kors geldbörse


oakley sunglasses


salvatore ferragamo shoes


nike nfl jerseys


canada goose canada


cheap nhl jerseys


louis vuitton outlet


ugg outlet


swarovski jewelry


louis vuitton


polo ralph lauren uk


air max uk


nike outlet store


ray ban sunglasses


nba jerseys


christian louboutin uk


cheap nfl jerseys


adidas shoes


adidas soccer shoes


kate spade handbags


jordan retro


cheap mlb jerseys


polo ralph lauren outlet


north face jackets


christian louboutin


michael kors outlet


uggs uk


adidas yeezy


ugg boots


coach factory outlet


true religion


nike roshe


cheap jordans


coach outlet online


nfl jerseys


adidas nmd


converse outlet


ralph lauren pas cher


ralph lauren outlet


giuseppe zanotti


tommy hilfiger canada


louis vuitton


moncler jacket


christian louboutin outlet


ugg outlet


polo ralph lauren


ralph lauren outlet


pandora jewelry


north face outlet

louis vuitton outlet


supreme uk


ralph lauren outlet


michael kors outlet


carrera sunglasses


baseball jerseys


oakley sunglasses


ugg boots


michael kors handtaschen


coach outlet


hermes bags


ugg boots


burberry outlet online


birkenstock sandals


zlatan ibrahimovic jersey


tory burch outlet


air jordans


jordan 14


oakley vault


coach handbags


ugg outlet


pandora charms


nike trainers


pandora jewelry


coach wallets


coach factory outlet


coach canada


fitflop shoes


michael kors outlet


true religion jeans


moncler outlet


ugg canada


ray ban canada


mlb jerseys


louis vuitton uk


true religion sale


north face outlet


moncler outlet


cheap nfl jerseys


louboutin shoes


canada goose outlet


michael kors outlet clearance


michael kors handbags


moncler outlet


air jordans


polo ralph lauren outlet


michael kors uk


cheap authentic nfl jerseys


oakley canada


montre rolex pas cher


pandora jewelry outlet


ugg boots


oakley sunglasses cheap


coach factory outlet


adidas yeezy


prada handbags


birkenstock outlet


ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


uggs classic boots


cheap ugg boots


nike outlet


adidas trainers


polo ralph lauren

ugg outlet


supreme new york


canada goose outlet


ugg outlet


michael kors handbags


true religion outlet


the north face jackets


canada goose


ferragamo belts


yeezy boost 350


ray ban sunglasses uk


sac longchamp


ralph lauren outlet


ralph lauren polo shirts


pandora uk


uggs clearance


coach factory outlet


armani sunglasses


christian louboutin uk


adidas stan smith shoes


michael kors outlet


uggs outlet


michael kors handbags


yeezy boost 350 kaufen


true religion jeans


pandora canada


prada sunglasses


nike factory outlet


ugg boots clearance


coach outlet store online clearances


adidas trainers


columbia outlet online


rolex datejust


hermes outlet


polo ralph lauren


michael kors outlet


michael kors handbags


ugg boots


uggs outlet


ugg boots


michael kors outlet


coach factory outlet


adidas wings


uggs outlet


oakley sunglasses


michael kors canada


coach outlet


fitflop shoes


ray ban sunglasses


ralph lauren outlet

calvin klein outlet


nfl jerseys


michael kors outlet


coach outlet


the north face outlet


uggs australia


ugg slippers


fitflops sale clearance


ugg boots


tory burch outlet


mulberry uk


dior sunglasses


birkenstock sandals


fitflops shoes


true religion outlet


gafas de sol ray ban


michael kors handtaschen


ugg sale


burberry canada


kate spade outlet


longchamp outlet store


ugg boots


coach factory outlet


rolex submariner date


adidas originals


nfl jerseys wholesale


ralph lauren polo


nike huarache shoes


new balance shoes


coach outlet online


cheap jordans


coach factory online


uggs outlet


mulberry sale


ray ban zonnebril dames


mont blanc pens


michael kors handbags


louis vuitton


superdry uk


tory burch uk


coach factory outlet


supreme clothing


mont blanc pens


fitflops sale


canada goose for sale


louis vuitton outlet


coach outlet online


true religion jeans


prada shoes


oakley sunglasses


michael kors outlet 70% off


cheap jordan shoes


coach outlet


michael kors outlet


ugg boots


burberry scarf/strong>


red bottom shoes


eden hazard jersey


prada handbags


polo shirts


north face outlet


christian louboutin pas cher


fitflop sandals


manolo blahnik shoes


ugg outlet store


michael kors outlet


oakley sunglasses


coach outlet online


mcm outlet


uggs outlet


cheap ugg boots


blackhawks jersey


ugg outlet online


michael kors outlet online


fitflops sale clearance


soccer jerseys


fitflops shoes


nike blazer


mbt shoes


ugg outlet


polo ralph lauren outlet


polo shirts


adidas outlet


nhl jerseys


jordan shoes


red bottom shoes


oakley sunglasses


hermes belt


yeezy boost 350 v2


ralph lauren outlet


uggs outlet


chenlina20170911
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Доставчиците на облачни услуги коментират…"    

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов