“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 10, 2016

7 съвета към бъдещите »“ директори

ѕрез следващите н€колко години »“ мениджърите ще бъдат изправени пред поредица от нови предизвикателства. ≈то н€колко съвета за преодол€ването им от »“ директора на крупната американска компани€ UGI Utilities

от , 25 октомври 2016 0 2227 прочитани€,

–ол€та на »“ ръководителите претърп€ва съществени промени. ¬се по-важно е професионалистите в сферата на »“ да разбират взаимната свързаност между технологии, хора и процеси, счита “омас Ћорд, CIO на крупната компани€ достав€ща газ и електричество UGI Utilities.

Ќа фона на все по-гол€мото вли€ние на »“ върху бизнеса, “омас Ћорд очаква, че през следващите н€колко години »“ мениджърите ще бъдат изправени пред поредица от нови предизвикателства, за преодол€ването на които той дава следните препоръки:

1: ‘окусирайте се върху главното

»новации, технологии, стимулиране на интереса на потребителите, облачни »“ решени€ – всичко това са отвличащи фактори. ќсновните принципи на »“ не са се променили. јко днес работите като дърводелец, принципно ще правите същото, което е правил и Ќой, строейки сво€ “ковчег”. »нструментите се промен€т, но основните принципи – не. ќт »“ директора се иска да внедр€ва работещи решени€ в интерес на бизнеса, а не да демонстрира майсторско владеене на технологиите.

2: ”сто€вайте на стремежа към идеалното

»стината е, че никога н€ма да можете да автоматизирате всичко на 100% и не тр€бва да се стремите към това, дори ако към вас се обръщат с такава молба”, казва “омас Ћорд.

»“ директорът на UGI Utilities си спомн€ за случай, когато негов колега предложил въвеждане на нова система, автоматизираща обмена на информаци€ между две системи. ÷ената на такова решение била $500 хил. “¬ крайна сметка се оказа много по-смислено да възложим на служител да извършва този обмен на данни ръчно – задачата изискваше 30 мин. работа седмично. «ащо да плащате стотици хил€ди долари за автоматизиране на нещо, което н€кой може да върши заедно с други неща срещу $25 хил. годишно? “ова, че е възможно да автоматизираме н€какви функции не означава, че задължително тр€бва да го направим”, отбел€зва опитни€т »“ директор.

“омас Ћорд напомн€ също, че иновациите не тр€бва да се разглеждат сами по себе си, а винаги да се постав€т в определен контекст. ¬ дадена компани€ зам€ната на наследени системи и разшир€ването на »нтернет присъствието могат да бъдат иновативни проекти, докато в друга компани€, разполагаща със системи от най-ново поколение, това не е така.

«а този, който ходи бос, всеки чифт обувки е иноваци€”, казва “омас Ћорд.

3: ќсигурете разбиране

Ќе виждам как н€кой може да е успешен в »“ без да разбира бизнеса, който поддържат съответните »“”, казва “омас Ћорд. Ќещо повече – той допълва, че да се разбира бизнеса не е достатъчно. Ќаблюдени€та на Ћорд показват, че често »“ ръководителите пропускат критично важната стъпка да провер€т това “разбиране”.

јко нашите колеги от бизнеса разбираха »“, те щ€ха да могат да ни об€сн€т какво искат с технически термини. Ќо винаги, когато тези колеги мисл€т, че разбират от »“, накра€ им предостав€ме не това което тр€бва, защото всъщност те не разбират от »“”, коментира »“ ръководител€т на UGI Utilities.

Ќезависимо дали се работи по гъвкави методологии (като agile) или се следват по-строги процеси за дефиниране на изисквани€та, тр€бва да имате начин да проверите доколко »“ и бизнеса сподел€т общо разбиране за бизнес проблема и за технологичното решение, съветва Ћорд.

»“ директорът сподел€, че когато започнал работа в UGI Utilities, забел€зал, че »“ екипът не прекарва никакво време с колегите от другите отдели на компани€та. “ой въвел правилото всеки »“ специалист да прекарва 5 работни дни годишно в други бизнес звена. “Ќашите заплати идват от полагане на тръби в зем€та и опъване на кабели по стълбовете, така че безопасно и надеждно да предостав€ме енерги€ на нашите клиенти. јко ние от »“ никога не сме виждали как става това, как бихме разработили технологи€, ко€то да подобр€ва тези дейности?”, коментира “омас Ћорд.

4: Ќе се престаравайте с управлението

 рупните организации изразходват много време и други ресурси за формиране на различни комитети и други управленски структури. ѕо-малките организации н€мат нужда от такива структури. ”правлението има важно значение, но пон€кога (ако например в компани€та работ€т до 200 човека) е напълно достатъчно, изпълнителни€т директор и »“ ръководител€т да постигнат съгласие относно технологичните проекти.

¬същност управлението тр€бва да гарантира, че ръководството на компани€та ще следва единна лини€ на поведение, а стратеги€та тр€бва да демонстрира по какъв начин компани€та възнамер€ва да извлича максимални ползи от »“. Ќ€ма никакъв смисъл организаци€та на управлението да се довежда до абсурд.

5: ¬сичко е въпрос на доверие

јко демонстрирате готовност да изслушвате другите, да разбирате проблемите и да сподел€те своето разбиране за това как те могат да се решат, и ако можете да осъществите тази стратеги€, тогава вие получавате ново ниво на доверие. »зграждайки сво€та кариера на »“ директор се старайте да получавате и запазвате доверие на всички нива от вашата дейност”, препоръчва “омас Ћорд.

—поред него има смисъл всеки »“ ръководител да си зададе въпроса: “ ой от служителите в компани€та има доверие в мен?”. » ако в отговор списъкът е кратък, несъмнено, »“ директорът тр€бва да работи за разшир€ване на кръга от хора, които в€рват в него.

6: ¬ашата визи€ тр€бва да бъде известна на »“ екипа

»звестно е, че за да постигне добри резултати, »“ директорът тр€бва да има €сна визи€, стратеги€ и план за действие. «а създаването на успешен продукт това е напълно достатъчно, но за да се постигне ангажираност на »“ екипа е необходимо повече. “јз нарочно формулирам визи€та малко не€сно и кан€ хората от екипа да направ€т допълнени€. “ака цели€т екип възприема визи€та като сво€ и всички са горди да € развиват и реализират”, казва Ћорд.

"ƒнес »“ професионалистите тр€бва да разбират връзките между технологии, хора и процеси"

7: ѕроверете себе си

¬гледайте се в себе си и си отговорете на въпроса дали това е професи€та, ко€то искате да упражн€вате. —рещал съм хора, които се насочват към образование в областта на компютърните науки, като си мисл€т, че искат един ден да бъдат »“ мениджъри, но всъщност се интересуват повече от технологии отколкото от хора”, отбел€зва »“ директорът на UGI Utilities.

—поред него с разпространението на облачните технологии, корпоративните »“ стават свързани повече с формиране на взаимоотношени€ и изграждане на екип и стратеги€, отколкото с разработка на софтуер. “¬ече не можете да се ограничите в приемане на задани€ и предаване на поисканото. ƒнес »“ професионалистите тр€бва да разбират връзките между технологии, хора и процеси – това е вече различна професи€”, обобщава “омас Ћорд.»зточник: Martha Heller. 7 tips for future CIOs. CIO. Aug 17, 2016

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов