Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 10, 2016

BI система в Теси подпомага бизнеса при вземането на решения

След въвеждането на QlikView, справките са налични преди началото на всеки работен ден и готови за ползване

от , 25 октомври 2016 0 2808 прочитания,

Теси ООД е българска компания, част от Фикосота Холдинг, основана през 1991 г. Компанията е един от европейските лидери в областта на водонагревателните и отоплителните уреди за дома и индустрията. Продукцията й присъства в 57 държави на 4 континента – Европа, Азия, Африка и Южна Америка. Водещите пазари за компанията са Германия, Испания, Швеция, Румъния, Хърватска, Португалия, Гърция, Украйна, Прибалтийските държави и др.

Теси разполага с 4 модерни завода – 2 от които изградени на територията на град Шумен и 2 в град Смядово, и е една от най-добре оборудваните в своя бранш.

За целите на управлението и в помощ на бизнеса при взимането на решения производствената компания разчита на внедрената в началото на 2014 г. ERP SAP система. Възниква нужда и от BI система, която да представя необходимата информация на ръководството на Теси в подходящ вид, както и да бъде гъвкава и интуитивна при ползване.

Предисторията на проекта

"Във фирмата изготвяхме справки посредством методологията на екстракт на данни от SAP BW (Data Warehouse системата на SAP) в Excel и след това след ръчна обработка те се изпращаха до крайните потребители (мениджмънт, финансов отдел, търговски отдел и др.)", обяснява Бюлент Юсмен, ИТ мениджър на Теси ООД.

Това обаче изисква време, отделено от ключови хора в компанията, за изготвяне на справките, тъй като информацията е чувствителна. Не е налице също така достатъчно добро графично представяне на информацията с цел по-лесно възприемане на данните, както и гъвкав апарат за създаване на ad-hock анализи.

В резултат компанията се насочва към BI софтуера QlikView, а самото решение за внедряване на системата става след демонстрация, направена от страна на ИТ компанията Balkan Services, въз основа на която са оценени ползите от това решение.

Няколко са целите, които компанията се стреми да постигне с внедряването на QlikView. Сред тях основна цел е възможност за бърз достъп до справки и анализи, възможност за бързо и коректно сравнение на данни с отминали периоди, възможност за бърза и детайлна информация до най-ниско синтетично ниво, както и постигане на надеждност и прецизност на информацията. Целите включват още намаляване на времето за изработване на необходимите справки и анализи, въвеждане на ключови показатели, измерващи финансови и количествени параметри на дейността, както и възможност за графично представяне на информацията с цел по-лесно възприемане.

"Сега, след въвеждането на QlikView, справките, с определените нива на достъп, са налични преди началото на всеки работен ден", споделя Бюлент Юсмен.

Избрано решение, етапи и партньори

За реализацията на проекта е избрано BI решението QlikView заради гъвкавите възможности на системата и това, че тя покрива всички изисквания на компанията. "Изборът бе определен от факта, чe QlikView работи в тясна връзка със съществуващата във фирмата ERP SAP идава допълнителни възможности за анализ на данните от ERP SAP. Системата добавя нови възможности за изготвяне на справки и анализи в реално време, като в същото време тя представлява надеждна база за вземане на информирани бизнес решения", обяснява Бюлент Юсмен.

Партньор на Теси ООД е консултантската компания Balkan Services. По думите на ИТ мениджъра на производственото предприятие, изборът пада върху консултантите от Balkan Services заради богатия им опит в анализа на данни за търговия, както и в самия процес на внедряване.

Още в самото начало на проекта консултантите провеждат подробен анализ и снемат изискванията на производствената компания. Следва обработка на данните и включване на добри практики за визуализация както и на различни функционалности с цел създаване на приложение, което да отговаря на нуждите на потребителите - от мениджмънта до оперативните служители, както и откриване на скрити взаимовръзки в данните на клиента.

За успешната реализация на проекта е изградено тристранно партньорство между Теси, Balkan Services и внедрителя на SAP и SAP BW. След завършването на проекта е проведено обучение на крайните потребители и е направено подробно ръководсто за използване на BI QlikView.

"За успешното внедряване на подобен проект е необходим отличен екип – в реализацията на проекта участваха колеги от мениджмънта на Теси, Финансовия отдел, Търговския отдел и ИТ отдела", споделя Бюлент Юсмен.

Специфични моменти при реализацията

"Един от специфичните моменти при реализацията на проекта беше уточняването (определянето) на единна терминология за ключовите показатели и на времевите аспекти за анализ на миналото и планиране на бъдещето", коментира Бюлент Юсмен.

Важен аспект при внедряването е също така необходимостта от ясно дефиниране на изискванията на Теси относно различните справки и анализи, както и конкретизиране на различните табове и техния вид.

Използваните технологии

За реализация на проекта е използвана BI платформата QlikView, която включва в себе си ETL, QlikView Data Warehouse, визуализация на дашборди, графики и справки, както и web- платформа.

Предизвикателства и научени уроци

От Теси определят комуникацията като ключов фактор в подобни проекти, в които трябва да се работи екипно, а екипът в конкретния случай включва представители на 3 различни компании. Според тях, често се подценява и инвестицията във време, която клиентът трябва да вложи в един такъв проект, основно във фазите анализ и тестване на резултатите, както и по отношение на коректността на данните.

"Самият проект придоби по-голяма сложност, отколко очаквахме първоначално, което наложи по-детайлно разписване на ръководството за потребителите ", обяснява Бюлент Юсмен.

В рамките на проекта са проведени също множество срещи, на които са изчиствани и уточнявани поетапно визуализацията и съдържанието на различните справки и графики.

Планове за развитие на решението и други актуални проекти

Реализираният проект е само първата фаза от внедряването на BI системата в Теси. "В момента завършваме разработка, свързана с вземанията от клиент, както и за изчисление на ключови финансови показатели", коментира Бюлент Юсмен. Предстои също разработка на приложение, свързано с доставчиците на дружеството.

"Освен по споменатата вече разработка, в момента работим и по проекти, отнасящи се до SAP системата в Теси. Те включват оптимизация на управлението на склада (WM) и оптимизация в производствения модул (РР). Трета насока, в която работим, е проект за внедряване на електронен документооборот", допълва в заключение ИТ мениджърът на производствената компания.

ЕТИКЕТИ:
BI системаTesy

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов