Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 10, 2016

Доставчиците на бизнес софтуер коментират …

от , 25 октомври 2016 0 3005 прочитания,

Апостол Мушмов, основател и управител на фирма 11235 ООД

Завоят към облачни решения започва да се случва. Средно големите компании търсят прости решения на конкретни бизнес проблеми. Много от нещата, които чуваме, че работят “отвъд океана” като Big Data и дори Gamification, у нас все още се разглеждат като екзотика. Забелязва се осъзнаване, че софтуерът сам по себе си не носи автоматично добавена стойност, а е необходимо да бъде уплътнен с визия, култура, знание и процеси. Всичко това прави потребителите още по-взискателни към доставчиците от гледна точка на гаранции за ефективност и възвращаемост на инвестициите в системи за управление на бизнеса.

Веселка Петрова, управител, абас Бизнес Сълюшънс България ООД

Тенденцията която се наблюдава през отминаващата 2016-а, на пазара на софтуер за управление на бизнеса е все по-голямото търсенето и на облачни (Cloud) и SaaS решения. Бихме могли да кажем, че те се очертават като модни течения не само в търсенето, но и предлагането за предстоящата 2017 г., като не бива да пропускаме и тенденции като Интернет на нещата, Big Data или Industry 4.0 при софтуера за оптимизиране на бизнес процесите. Бизнесът се стреми все повече да максимизира ползите от софтуера, като се комбинират различни системи и бизнес приложения като CRM, BI, BPM, а доставчиците да повишават добавената стойност на предлаганите решения.

Боряна Томова, директор "Маркетинг", AS Systems

Новата любима дума е дигитална трансформация. Звучи доста революционно, но това е процес, който плавно се развива в последните години. Повечето компании стартират проекти за добавяне на решения към вече използваните от тях ERP системи или ако използваните от тях решения са технологично остарели, стартират нови проекти, но с включени в тях функционалности в сферата на дигиталната трансформация.

Антон Валявичарски, мениджър ключови клиенти, Стемо ООД

През последната година имаше застой в търсенето на ERP решения, свързано с изчакването на потенциалните клиенти да бъде отворена програмата за финансиране за „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на на ЕС, финансирана по ОПИК 2014-2020. Очаквам сериозно раздвижване на пазара през следващата година, след като бъдат обявени компаниите спечелили финансиране.

Женя Иванова, ръководител проекти, АКСИОР ООД

През последните години тенденцията е в търсенето на напълно интегрирани системи, утвърдени на пазара, с възможност за динамични промени. Увеличи се интересът на малки и средни предприятия към интегрираните решения. Те търсят най-често ERP системи в ниския ценови клас – до 10 000 евро. Има засилено търсене на софтуер за електронна търговия с възможност за интегриране към ERP и интегрирана EDI функционалност. По-активно е и търсенето на интеграционен софтуер (B2B) за свързване на различните бизнес-системи на партньорите и осигуряване на автоматизиран обмен на данни под формата на „облачни“ услуги.

Ивелина Иванова, маркетинг мениджър, Баркод Системи България ООД

Все повече компании разбират, че за да бъдат конкурентни трябва да инвестират в информационни системи. Наред с повишаване на информираността, се повишава и взискателността на клиентите към информационните решения. През последната година се наблюдава разширяване на търсенето на софтуер за управление на бизнеса у нас. Освен това, има умерен ръст на търсенето на решения базирани на облачни технологии.

Латинка Шумахер, управител, ЦСБ-Систем България

Дигитализацията на производството задвижи една всеобхватна промяна в автоматизацията, която експертите наричат „четвъртата индустриална революция“ или „Индустрия 4.0" (Industry 4.0). Понятията „Индустрия 4.0” и „Smart Food Factory“ все повече се утвърждават на международно ниво. Очакваме и в България фирмите да дигитализират все повече от процесите си и да пристъпят към по-висока степен на автоматизация. ЦСБ-Систем разполага с подходящо портфолио и може да ги придружи оптимално със своите решения по пътя им към умната фабрика (smart factory).

Найден Пелов, търговски директор, Брейн Сторм Консулт

Teнденциите в момента и при търсенето и при предлагането на бизнес софтуер са много динамични. Клиентите все повече изискват продуктите да са уеб базирани и да имат различни възможности за комуникация с други софтуерни решения. Голямо внимание се обръща на гъвкавостта на системата и възможностите за персонализиране според различните бизнес процеси в различните предприятия. През последните години бизнесът в България е наясно, че подобен тип системи са задължителни - те спестяват време и ресурси за добиване на консолидирана информация. Управителите на фирмите проявяват все по-голям интерес към придобиването или надграждането на такива системи в техните дружества.

Пламен Боев, CEO, Елит Софтуер

Потребителите (предимно в средните, по размер компании) се насочват към употребата на софтуер на български компании. Не може да не ни радва подобен тренд. Отчитаме и причините, поради които това се случва – родните производители на ERP софтуер, сред които и нашата компания, предлагат професионален продукт, със световно качество, който е на разумна и достижима цена. Близкият контакт, гъвкавостта на търговските отдели, по-добрата и бърза поддръжка на продукта също имат своето важно значение. Тази тенденция и повечето клиенти ни дават възможност да развиваме постоянно софтуера, да въвеждаме в него нови, поискани от клиентите възможности и така да се налагаме на пазара.

Александър Кендеров, управител, Фронтстеп България

Повечето от потенциалните клиенти разчитат на финансиране по европейски програми. Cloud опцията е нещо, което се предлага от всички производители, но за момента в България към нея няма сериозен интерес. Основен двигател на пазара в нашия сегмент са средните компании. Големите имат вече внедрено решение. Чуждестранните инвеститори и компании в повечето случай идват с готови или корпоративни решения, т.е. там изборът е предопределен. Очаквам, че през следващите години ще се наблюдава замяна на съществуващи внедрени решения с други.

Владимир Рашев, управител, Балкан Сървисис ООД

Фирмите в България имат нужда да си купят решение което да им помогне да управляват успешно нарасналия обем на бизнеса и да им даде възможност за ръст без да загубят погледа си върху бизнеса и контрола който са имали когато мащабите им са били по-малки. Именно затова вече все по-често виждаме фирми които търсят преди всичко надеждни и дългосрочни партньорства. Най-доброто решение за бизнеса често не е най-скъпото – то може да бъде например: това което ще заработи най-бързо, това което ще заработи със сигурност, това което е на приемлива цена, това което не е прекалено сложно за ползване, това което има най-добра поддръжка, или др. Има все повече български фирми, които се развиват успешно и много от тях работят успешно извън страната. Това води до нарастване на изискванията към качеството на информацията с която работят и разбира се, до внедряване на нови системи с възможност за развитие.

Милена Гринберг, управител, Контико И ООД

Бизнесът зависи все повече от софтуера. Всяка фирма заслужава информационна архитектура, която да засилва конкурентните й възможности. Нашето динамично време и бързите темпове, с които се развива бизнесът, налагат софтуерът да изпреварва исканията на клиента.

Все повече се търсят комбинирани софтуерни решения – desktop приложения, мобилни приложения и такива, работещи през Web браузър, които четат и/или записват информация в обща база данни. В зависимост от функциите, които всеки потребител изпълнява, е удобно едно или друго приложение. По тази причина софтуерът трябва да е много гъвкав, да се променя непрекъснато и да позволява промени по искане на всеки един потребител – да позволява индивидуално конфигуриране. Исканията от страна на мениджърите са свързани с възможността през мобилно устройство да получават бърза качествена картина на бизнеса си.

Николай Вълков, маркетинг мениджър, Методия АД

ERP пазарът у нас до голяма степен следва тенденциите на развитие в глобален мащаб. Спокойно можем да кажем, че създаването на по-висока стойност ще се реализира главно чрез създаване на нови възможности за приходи и предотвратяване на данъчни загуби. Поради динамиката и бързите темпове на развитие на ИТ индустрията, една коректно имплементирана система за управление на бизнеса до голяма степен може да предотврати евентуални загуби на компанията. Според изследвания на IDC и съставен към тях доклад от TechTarget, до 2020 г. около 30% от доставчиците на технологии на пазара ще са се провалили, ще бъдат придобити или цялостно преструктурирани. И понеже компаниите стават зависими от своите доставчици на технологични решения, те трябва възможно най-пълноценно да оптимизират процесите и функционалностите в своите ERP системи.

Маргарита Вълкова, ERP консултант, Микроинвест ООД

Тенденциите в търсенето на ERP решения са насочени към избор на максимално гъвкава, функционална модулна система, с възможност за обхват на всички дейности в една бизнес организация. Голяма част от клиентите вече са наясно какво представляват подобен тип решения, имат своите критерии и очаквания и все по-адекватно се ориентират в избора на доставчик. Наблюдава се тенденция към избор на изградени вече решения и практики с възможност за настройка и адаптиране към конкретните нужди на компанията. Високо одобрение получават интуитивни, аналитични и лесни за възприемане системи. От водещо значение е експертността на внедрителите, опита им в съответната област на бизнеса, доброто познаване на методологиите за внедряване, което гарантира минимизиране на рисковете и за двете страни.

Владимир Филипов, управител, NearSoft

След период на растеж и фокусиране върху ERP системи, CRM системи и други подпомагащи процеси, се наблюдава засилен интерес към системи за управление на основният процес: производството. МОМ / MES системите играят важна роля за подобряване на всекидневното оперативно управление на производствения процес. Ползите от внедряването им са увеличаване на натоварването на машините, намаляване на брака, достоверно изчисление на производствената себестойност за единица продукция, изчисляване в реално време на общата машинна ефективност на оборудването (ОЕЕ) и KPI, улесняване производствените анализи върху исторически данни, пълна проследимост на произведените партиди и т.н. Те са в основата и на подобряване на производителността и конкурентоспособността а едно предприятие.

Орлин Дочев, управляващ партньор, Некст Консулт ООД

В момента се извършва промяна на бизнес модела на базата на модерните технологии. Новите реалности изискват и нов начин на свързване с клиентите. Взаимодействието трябва да се извършва по всички възможни канали – социални мрежи, електронна поща, телефони, уеб пространство, реклама и т.н. Именно тази екосистема трябва да се реализира в контекста на бизнеса посредством иновативни подходи и технологии. Освен в частния сектор, все по-често софтуерни решения за управление на бизнеса се търсят и в публичния сектор. Увеличеният брой компании, внедряващи софтуерни системи за повишаване на ефективността е положителна тенденция, показваща значителна зрялост на бизнеса.

Иво Георгиев, специалист маркетинг и продажби, TBI Info

Следващата стъпка, която предстои на българския пазар, е насочване на търсенето към по-висок клас ERP системи. Българският бизнес започва да изпитва нужда от качествен и надежден софтуер и е готов да инвестира. Все повече компании избират лицензирани варианти за управление на бизнеса, както и по-висок клас решения. Глобалната тенденция за преминаване към облачни решения достига България с известно забавяне. Надяваме се, пазарът да се раздвижи в тази посока през 2017 г.

Анастас Шопов, мениджър “Бизнес консултиране”, Тим ВИЖЪН България ООД

Наблюдава се все по-засилен интерес на потребителите към съвременни решения за бизнес анализи, които са бързи за внедряване и лесни за използване. Особено търсена е възможността BI софтуерът лесно да се свързва с разнообразни източници на данни, тъй като в повечето случаи компаниите разполагат с неструктурирана информация, разпръсната в многобройни бази от данни, обработването на която отнема време и затруднява изграждането на цялостна картина на бизнеса. С все по-широкото навлизане на IoT и нуждата от анализ на големи обеми от данни, неминуемо ще расте и търсенето на гъвкави BI решения, които позволяват с минимално вложено усилие и в кратки срокове да се разкрият зависимости и тенденции, ключови за управлението и развитието на всеки бизнес.

Преслав Пенев, мениджър „Маркетинг и продажби“, Тонеган ООД

Компаниите търсят все по-често специализирани решения решаващи специфични проблеми. Акцентира се върху управление на основните процеси свързани с производството, търговията и отношенията с клиенти.

Липсата на свободни средства за внедряване на цялостни решения продължава да е фактор за намаляващото търсене през последните години. Основен двигател са поръчките за допълнителни разработки към вече внедрени системи за управление.

Илияна Узунова, търговски директор, Версус Солюшънс ЕООД

Това, което забелязахме и удовлетворихме като изискване на доста наши клиенти е желанието за мобилни приложения, обвързани с ERP системата. Онлайн присъствието се засилва изключително, като WEB магазините задължително се управляват от ERP решението на компанията. Интегрираните BI и CRM също са предпочитани дори и от по-малките компании. Все по-малко клиенти търсят базови решения, а все повече искат точно и ясно да се отразява спецификата на бизнес процесите им. 

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов