Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 10, 2016

Българският пазар на бизнес софтуер – устойчиво развитие и умерено оптимистични прогнози

В списъка на представените у нас водещи международни ERP, CRM и BI доставчици и българските компании, разработващи такива системи, през последните 10 години няма големи промени, но възможностите сред които потребителите могат да избират стават все повече

от , 25 октомври 2016 0 3744 прочитания,

Надя Кръстева

През 2016 година, българските предприятия от всички индустрии демонстрират сравнително висока активност по отношение на внедряването и обновяването на информационни решения за управление на бизнеса. Все пак, осъществените проекти за развитие на информационната среда през тази година са с 4% по-малко, отколкото през 2015-а (схема 1), констатира поредното проучване за търсенето и предлагането на бизнес софтуер, проведено от нашата редакция за 18-та поредна година.

Ето какви са основните изводи от това проучване.

Промяна в подхода на предлагане на бизнес софтуер

Според информацията събрана с анкета сред 39 от най-активните доставчици и интегратори на софтуерни продукти, към момента българските компании търсещи информационни решения могат да направят своя избор сред повече от 15 ERP системи от международни доставчици, 16 ERP системи развивани от български компании, 12 системи за управление на човешките ресурси и изчисления на работни заплати (HRM), 10 CRM системи, 11 системи за бизнес анализи BI, 9 системи за управление на бизнес процесите (BPM) и над 23 специализирани продукти и вертикални решения.В допълнение, потребителите имат още много алтернативни варианти за реализация на информационни системи подпомагащи техния бизнес – те могат да се възползват от услугите на компании разработващи софтуер по поръчка и развиващи системи със специализация за дадена индустрия, а също така да използват достъпни в глобален мащаб облачни решения.С малки изключения, списъкът на представените у нас водещи международни ERP, CRM и BI доставчици и българските компании, разработващи такива системи (виж. раздела “Справочник”, стр. 65 - 68), през последните 10 години си остава един и същ, но възможностите сред които потребителите могат да избират стават все повече. При наличието на достъпни в глобален мащаб най-разнообразни облачни решения, на практика предлагането е безгранично. От друга страна обаче, за потребителите не е лесно да впишат адекватно в своята информационна среда нови ИТ решения, без съдействието на компетентни партньори или собствени ИТ специалисти. На този фон, е необходима промяна в подхода на предлагане на софтуер за бизнеса, считат участници в нашето проучване.“Възможността редица процеси да бъдат изнесени в Cloud пространства позволява постигането на по-голяма гъвкавост и ефективност на компаниите, по-бърза имплементация на нови софтуерни решения, по-оптимизирани разходи, както и по-добро обслужване. Това, от друга страна, налага едно по-различно предлагане на софтуерните решения за управление на бизнеса. Вече не говорим само за промяна в ценообразуването на продукта, но и за изменения в самия продукт. ERP системите стават много по-гъвкави и адаптивни. Това позволява на компаниите да смесват различни бизнес решения, ако това е необходимо. И макар тази хибридна методология все още да изглежда усложнена от въпроси като обем на данните, ограничени възможности за управление на основни бизнес функции (HR, финанси, управление на веригата за доставки и CRM), всички те лесно могат да се комбинират в една хибридна ERP система, която оптимизира разходите и позволява хомогенност на бизнес процесите. Но за да бъде постигната максималната потенциална възвращаемост от инвестицията в подобни решения е важно компаниите активно да поддържат и управляват своите бизнес системи”, коментира Николай Вълков, маркетинг мениджър, Методия АД.

Подобно е и мнението на представителите на Микроинвест ООД. “Засилена е заинтересоваността към цялостна система, максимално автоматизирана, всеобхватна, защитена от грешки и адаптирана за нуждите на всяко едно звено и работно място. Търсенето на този тип решения ще става все по-взискателно, а предлагането все по-иновативно”, коментира Маргарита Вълкова, ERP консултант в Микроинвест.

SaaS – все по-често предлаган модел на внедряване

Фокусирането на ИТ доставчиците върху предлагането на техния софтуер като услуга се превръща във все по-ясно изразена тенденция. Както показват данните на схема 2, все повече от тях предоставят на клиентите си възможност да избират дали да изградят своите системи използвайки традиционния on-premise модел или да използват техния софтуер като услуга (Saas). Само преди 2 години доминиращият модел за внедряване бе традиционния и 52% от прeдлаганите продукти можеха да бъдат внедрени само по него, докато сега продуктите предвидени единствено за on-premise внедряване са едва 36%. Само за една година дялът на системите, които могат да бъдат внедрени и по on-premise и по SaaS модел е нараснал от 48% на 54%. Повече са и системите, предлагани единствено по модела SaaS – те вече са 10% от разпространяваните на пазара, спрямо 8% през миналата година.

Влиянието на облачния изчислителен модел върху развитието на корпоративната информационна среда, определено е една от тенденциите върху които доставчиците на бизнес софтуер обръщат значително внимание през последната година.

“Голям ефект в развитието на пазара имат облачните услуги, които спомагат софтуерните продукти да достигат до крайния клиент”, коментира Найден Пелов, търговски директор, Брейн Сторм Консулт.

“Важните тенденции в пазара на бизнес софтуер са две. Първата е, че клиентите все повече ползват ERP софтуер, като облачна услуга. Ниските разходи, удобният достъп, липсата на разходи за поддръжка на хардуер оказват своето влияние. Това развитие няма алтернатива. Втората тенденция е, че потребителите харесват използването на ERP системите, като услуга. Това поевтинява услугата и дава възможност на компаниите да ползват професионален ERP софтуер, какъвто в равни други условия не биха имали. Двете тенденции са свързани и те ще „управляват“ пазара, през следващите години”, отбеляза Пламен Боев, CEO на Елит Софтуер.

Въпреки нарастващият интерес към SaaS услугите, в много случаи традиционният модел на внедряване на бизнес софтуер се оказва по-удачен за потребителите, а в някои случаи се използва комбиниран модел, при който в облака се изнася само съхранението на информация.

“Отчита се засилено развитие на SaaS услугите, но за момента по- популярна сред клиентите е комбинацията: закупуване на ERP система плюс използване на cloud услуги, предлагани от доставчиците, предимно за съхраняване на базите им данни. Облакът позволява минимизиране на разходите за хардуер, инсталация и поддръжка, осигурява достъпност по всяко време и от всяко устройство. Фирмите сами определят параметрите на използваните технологични ресурси, според текущите си нужди и заплащат само за реално генерирано потребление”, коментира Маргарита Вълкова.

Сходно е и мнението на Антон Валявичарски, мениджър ключови клиенти в Стемо ООД. “Най-отчетливата тенденция е свързана с търсенето на комбинация от традиционно on-premise ERP решение с облачно-базирани функционалности, като управлението на поръчки и човешки ресурси. Друга тенденция е увеличаване на търсенето на ERP решения по модела SaaS, най-често в комбинация с IaaS”, казва той.

Най-търсените решения

Данните за броя на реализираните внедрявания през годината, които най-активните доставчици на бизнес софтуер предоставиха в отговор на нашето проучване сочат, че най-голяма част от изградените решения (32%) са базирани на ERP система, разработена от българска фирма (схема 3). За сравнение през 2015-а българският ERP софтуер бе използван в 20% от реализираните ИТ проекти, така че явно интересът към тях през последната година е значително повишен.

Втората група софтуерни продукти, внедрявани активно през последната година са системите за изчисление на работни заплати и управление на персонала (HRM) – 25% от реализираните внедрявания са базирани на такъв софтуер.

Още един тип ИТ решения, които се радват на повишен интерес от страна на потребителите през 2016-а, са системите за управление на отношенията с клиентите (CRM). Техният дял в реализираните проекти е 7% спрямо 5% през миналата година. Според някои от участниците в нашето проучване по-активното въвеждане на CRM системи е само началото на тенденция, която ще бъде още по-ясно ясно изразена в бъдеще.

“За разлика от световния пазар, където CRM решенията са много популярни, в България те все още са относително непознати и качествата им не са подобаващо оценени. Очаквам в бъдеще това да се промени под натиска на променящото се потребителско поведение. Повишените очаквания и изисквания на потребителите към самия начин, по който компаниите контактуват с тях неминуемо ще подтикнат българския бизнес да потърси мощни средства, с които да управлява взаимоотношенията с потенциалните и настоящите си клиенти при минимален разход на усилия и оптимални маркетингови разходи”, коментира Анастас Шопов, мениджър “Бизнес консултиране” в Тим ВИЖЪН България ООД.

Стабилно остава търсенето на мобилни решения и ERP системи от международни доставчици – дялът на тези две групи софтуер в реализираните проекти е съответно 11% и 10%.

Повишеният интерес към въвеждането на системи за бизнес анализи, демонстриран през миналата година, когато 17% от проектите имаха тази цел, не е налице през 2016 г. Както винаги през последните 5-6 години (с изключение на 2015 г.), проектите за внедряване на BI системи са 4% от всички реализирани. Според участници в нашето проучване обаче, с все по-широкото навлизане на IoT и нуждата от анализ на големи обеми от данни, неминуемо ще расте и търсенето на гъвкави BI решения.

Както сме отбелязвали и в предишните ни проучвания, всяка година даден тип софтуер се оказва в центъра на вниманието на потребителите, през следващите 2-3 години софтуерът от съответния клас се въвежда не така активно, а след това цикълът се повтаря. 2015-а бе годината на мобилните решения и BI проектите. През 2014-а фокусът бе върху HRM системите. 2013-а бе годината на активно внедряване на вертикални решения. Очевидно, 2016-а може да бъде определена като годината на българските ERP системи.

“Отчитаме причините, поради които това се случва – родните производители на ERP софтуер, сред които и нашата компания, предлагат професионален продукт, на разумна и достижима цена. Близкият контакт, гъвкавостта на търговските отдели, по-добрата и бърза поддръжка на продукта също имат своето важно значение”, коментира Пламен Боев, CEO, Елит Софтуер.

Според Женя Иванова, ръководител проекти в АКСИОР ООД, през последните години, интерес към внедряване на интегрирани решения проявяват все повече малки и средни предприятия, а те търсят най-често ERP системи в ниския ценови клас.

Перспективи

Прогнозите за развитието на пазара на бизнес софтуер през следващата година са умерено оптимистични, а малките и средни предприятия се разглеждат като най-вероятни потенциални възложители на проекти за внедряване на нови информационни решения.

“През последните години бизнесът в България е наясно, че подобен тип системи са задължителни - те спестяват време и ресурси за добиване на консолидирана информация. Управителите на фирмите проявяват все по-голям интерес към придобиването или надграждането на такива системи в техните дружества”, казва търговският директор на Брейн Сторм Консулт.

“Пазарът като обем няма да нарасне, но се променя спектърът на търсене – успех имат решения, които са реализирани на базата на най-нови технологии и позволяват гъвкавост при интеграция с други решения и платформи”, коментира Боряна Томова, директор "Маркетинг" в AS Systems.

“Основен двигател на пазара в нашия сегмент са средните компании. Големите имат вече внедрено решение. Чуждестранните инвеститори и компании в повечето случай идват с готови или корпоративни решения, т.е. там изборът е предопределен”, отбеляза Александър Кендеров, управител на Фронтстеп България.

Според участниците в нашето проучване, все по-активното навлизане на облачните решения в информационната среда ще продължи и ще има положително въздействие върху пазара на бизнес софтуер.

“Навлизането на облачните ERP решения е тенденцията, която повлия най-силно пазара на системи за управление на бизнеса в България през последната година и която ще продължи да доминира и занапред.

По-голямата гъвкавост и скалируемост на тези решения, но най-вече тяхната достъпност от финансова гледна точка ще стимулират все повече компании да се насочат към внедряване на ERP под наем. От своя страна това ще доведе до промяна в самата структура на пазара. Докато до момента потребители на ERP решения бяха предимно по-големи компании, разполагащи със свободен капитал за инвестиции, то занапред системи за управление на бизнеса ще бъдат внедрявани във все по-голям брой средни и малки по размер компании – пазарен сегмент, който има огромен потенциал за развитие”, счита Анастас Шопов от Тим ВИЖЪН България ООД.

Много от доставчиците на бизнес софтуер споделят мнението, че през 2017 г. голяма част от ИТ инициативите в компаниите използващи техни решения ще бъдат насочени към максимизиране ползите от софтуера, чрез комбиниране на различни системи и бизнес приложения и отчитат предизвикателствата, свързани с успешната реализация на такива проекти.

“През 2017 година очакваме да се засили още повече фокуса върху мобилността на ERP системите. Мениджърите са наясно, че ефективността е в това всички да разполагат с максимум информация и възможност за реализиране на продажби във всеки един момент и на всяко място”, казва Илияна Узунова, търговски директор във Версус Солюшънс ЕООД.

“Популярни стават интегрирани решения, насочени към взаимовръзката на системи за планиране на производствените мощности и капацитети в производствените участъци, оптимизиране на операциите и понижаване на себестойността на произвежданата продукция, позволяващи трансфер на данни към ERP системата. Взаимовръзката между ERP приложенията и производственото оборудване, способства за оптимизиране и автоматизиране на дейностите”, отбелязва Маргарита Вълкова.

“Забелязва се осъзнаване, че софтуерът сам по себе си не носи автоматично добавена стойност, а е необходимо да бъде уплътнен с визия, култура, знание и процеси. Всичко това прави потребителите още по-взискателни към доставчиците от гледна точка на гаранции за ефективност и възвращаемост на инвестициите в системи за управление на бизнеса”, обобщи Апостол Мушмов, управител на фирма 11235 ООД.В традиционното проучване на списание CIO за състоянието на пазара на системи за управление на бизнеса участваха 39 компании, които разработват и внедряват повече от 100 софтуерни продукта. 28 от участниците в анкетата предоставиха данни, както за предлаганите от тях софтуерни решения, така и за броя на реализираните внедрявания, както и коментари за търсенето на бизнес софтуер от страна на потребителите.

В рубриката “Справочник” (стр. 65) ще намерите информация за продуктите, предлагани от най-активните доставчици на бизнес софтуер на българския пазар. 

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов