“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини –едакционна
бр. 10, 2016

 орпоративните »— Ц на прага на епохата на Уалгоритмични€ бизнесФ

от , 25 октомври 2016 0 3097 прочитани€,

¬ глобален мащаб развитието на информационната среда в компаниите от всички индустрии протича все по-динамично. –еализират се най-разнообразни проекти за автоматизаци€, усъвършенстване на управлението в предпри€ти€та, роботизаци€ и т.н. ѕрез юни анализаторите от Gartner въведоха в употреба пон€тието “алгоритмичен бизнес” (Algorithmic business), обозначаващо широкото прилагане на сложни алгоритми при вземането на решени€ и автоматизаци€та на процеси с цел постигане на конкурентни предимства.


Ќад€  ръстева, главен редактор

–азбира се, инвестициите и усили€та, които компаниите влагат в авангардни технологични решени€, не са случайни – те са директно свързани с развитието на техни€ бизнес, защото:

1. —ложността на вземането на решени€ за управление на бизнеса расте. ¬ днешната динамична среда е трудно да бъдат предвидени промените в търсенето и предлагането. „есто възникват събити€, които налагат плановете да бъдат променени. Ѕизнес решени€та тр€бва да са съобразени с все повече критерии, предпочитани€ и ограничени€, а вземането на едно решение, поражда необходимостта от промени в редица други.

2. ƒинамиката на вземане на решени€ за управление на бизнеса също расте. ¬ търсенето и предлагането посто€нно настъпват промени. —роковете, в които тр€бва да се вземат решени€ стават все по-кратки. Ќепрекъснато тр€бва да се изчисл€ва икономически€ ефект от реализаци€та на различни варианти. Ќалага се динамично да се промен€т цени, да се балансира между различни критерии, да се осъществ€ва ефективно взаимодействие с клиенти и доставчици.

ѕод вли€нието на тези две тенденции, в услови€та на глобализаци€ на пазарите и безгранични възможности за комуникаци€, очевидно са необходими нови методи и средства, подпомагащи вземането на правилни решени€ в реално време. ¬ тази ситуаци€, въпросите свързани с избора на подпомагащи бизнеса »“ решени€ и с факторите за успешното им внедр€ване остават на дневен ред.

¬ поредни€ брой на списание CIO посветен на системите за управление на бизнеса ви предлагаме всичко, което сте свикнали да намирате в него вече 12 години – традиционното ни проучване за търсенето и предлагането на бизнес софтуер у нас, справочна информаци€ за над 100 ERP, CRM, BI, BPM, HRM и други системи, споделен опит от успешни внедр€вани€ на такива системи и т.н.

Ќад€ваме се, че представената информаци€ ще ви бъде полезна.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов