“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ‘ирмите представ€т
бр. 1, 2006

ћедицински€т софтуер на ƒјЌ»Ќј-√

от , 11 €нуари 2006 6 13714 прочитани€,
—траница 2 от 3

Ќаправихме първите крачки с 2-3 лекари.ѕосле включихме мрежата, дойдоха компютрите на касата и заработихме всички Ц 21 кабинета в две смени Ц лекари и сестри. — програмата свикнахме бързо. ¬ключихме »нтернет. —ега не можем и да помислим да работим по примитивни€ начин.
ѕрограмата EMS-GPSoft ни предлага огромни възможности Ц още не сме ги осъзнали, за да ги използваме напълно. ≈жегодно се прав€т по 20 и повече актуализации. Ќие научаваме за новостите в работата най-напред от програмистите на ƒанина-√. ѕрограмата е интелигентна, т€ ни води, улесн€ва и предпазва от грешки. ≈два ли можем да се справ€ме със сложността на отчетите на касата без тази програма. ѕо вс€ко време можем да поръчаме и генерираме исканата справка. ѕо вс€ко време разполагаме с информаци€ къде се намираме, какво сме направили и какво ни предстои Ц било то диспансеризаци€, профилактични прегледи, имунизации и други.  аквито и промени да направи здравната каса, с тази програма сме сигурни, че н€ма да бъдем изненадани и сигурно ще се справим без отлагане. ‘ирмата има свои представители в —офи€, от които можем да получим помощ по вс€ко време.
ѕрепоръчваме програмата на всички, които все още се колеба€т.Ф

ƒ-р Ќиколай «гурев Ц управител
ƒ ÷ Ф—вета јннаФ Ц гр. —офи€
Уѕроучихме пазара много внимателно и съм сигурен, че не сгрешихме при избора си на софтуер - ƒјЌ»Ќј-√ с техни€ продукт EMS-MC, предлагат едно ц€лостно решение за медицински център, при това на разумна цена. ќтзивчиви€т и подготвен екип от млади специалисти е винаги до нас, когато имаме нужда от помощ или препоръки за една по-добра съвместна работа.Ф

ƒ-р ƒимитър янев Ц управител
ћ÷ У”ромед 2001Ф Ц гр. —офи€
У«а медицински€ софтуер на фирма ƒанина-√ научих от ќѕЋ, които работ€т в нашата клиника. —лед обстоен преглед на възможностите на програмата, взех решението за закупуването на софтуера без никакво колебание. —троги€т контрол при въвеждането на информаци€та определ€ високото ниво на качество на всички справки и отчети.Ф

ƒ-р ¬еселин √осподинов
ј»ѕ—Ќѕ Ц д-р √осподинов гр. ѕловдив
Уѕолзвам програмата на ƒанина-√ от създаването й. ќценката на продукта като база и непрекъснато развитие, дори и в услови€та на ежедневно промен€щи се правила и изисквани€ не може да бъде друга освен отлична. ≈динствени€т начин да се справ€м с бюрокраци€та, без да губ€ време и при осигурена пълна логистична подкрепа за мен, е EMS-SIMP и за мо€ радост това не е реклама, а реално професионално взаимодействие.Ф

ƒ-р ƒесислава “ерзиева
ръководител на —“ћ Д≈√»”“Ф Ц ѕловдив
¬ече две години използваме програмни€ продукт EMS-STM и имахме възможност да се убедим, че изц€ло отговар€ на нуждите на —“ћ за управление на данните в здравните досиета на работещите.ѕредимствата на програмата са лесни€т интерфейс и бърз достъп до отделните компоненти на здравното досие и изключително богат набор от справки и анализи на забол€емостта с временна неработоспособност, профилактични медицински прегледи и данни за рисковите фактори на работните места. ”довлетворени сме от периодичните актуализации и качеството на поддръжка на продукта, което гарантира високото ниво на обслужване на нашите клиенти.Ф

ƒ-р “одорка ÷анкова Ц ръководител клинична лаборатори€
ћ÷ У—онел-‘армаФ Ц гр. ѕловдив
У»зползваме програмата от създаването й. ¬ъпреки различи€та във възрастта и компютърните умени€ не сме имали проблеми и затруднени€. ¬ъвеждането на параметрите е максимално улеснено. ѕрограмата позвол€ва бърз и лесен достъп до конкретна информаци€ за пациентите. Ѕезпорно предимство на програмата е своевременната и напълно адекватна актуализаци€.Ф

ƒ-р ћладен ѕетков Ц управител
ј√ѕѕћѕ У÷итомедикаФ ќќƒ Цгр. ѕловдив
ѕовече от две години използваме звукозаписни€ софтуер EMS-EMERGENCY. «а този период не е имало никакъв технически проблем. –егистрира всички вход€щи и изход€щи обаждани€, като маркира дата, час, продължителност на разговора и дежурен оператор.  огато е необходимо възпроизвеждане на записа пред контролни органи или съдебно-медицински случаи, той е с много високо качество. ѕо мнение на колеги това ниво е по-добро от нивото на системата на бърза помощ. √орещо препоръчваме системата на всички заинтересувани фирми за контрол на проведените разговори от служебни телефони.

4000 ѕловдив, бул. ÷ар Ѕорис III 149
тел. 032 63 12 51, 62 40 08, E-mail: danina-g@evrocom.
12 3

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов