Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Съдържание
бр. 4, 2000

Системи за застрахователния сектор

от , 09 декември 2000 0 12688 прочитания,
Страница 1 от 2

Гъвкавост, съчетана със сигурност, стабилност и дружелюбен интерфейс са ключът към успеха 
Нели Чакърова 

32 застрахователни дружества оперират на територията на страната, като преобладаващата част са в областта на общото застраховане, сочи статистика на дирекция “Застрахователен надзор” към Министерство на финансите. Специални изисквания към ИТ решенията в тях не се поставят, достатъчно е да се предават необходимите за нуждите на надзора справки в срок. Системата за автоматизиране на застрахователната дейност, както и всяка друга информационна система, преминава през известните етапи на проучване, проектиране, програмиране, тестване и внедряване. Трябва разбира се да се обхванат всички елементи на застраховането – продажби, администриране, ликвидация, отчетност, статистика и анализи. 

ИЗБОРЪТ 
“Изборът на платформа зависи от обема на работа (клиенти, представители, посредници) и изискванията за скорост и сигурност на работа. Застрахователните дружества не са от ранга на банките – в нашата работа не е задължителна он-лайн обработката. Целта е по-голям обхват на информацията – броят на видовете застраховки надхвърля този на предлаганите банкови услуги, като всеки вид има специфични параметри”, обяснява г-н Александър Иванов, изпълнителен директор на Застрахователна компания “Орел”. “Предвид жизнения цикъл на една застраховка се търси решение, осигуряващо гъвкавост при конфигуриране и администриране на системата и даващо в същото време сигурност и стабилност. То трябва да е съобразено с обема на информацията и структурата на самата фирма”, подкрепя и допълва тезата г-жа Румяна Петкова, директор “Методология, планиране и анализ” в ДЗИ – Общо застраховане АД . 

“Основният критерий за избор е дали дадено приложение върши работата, за която е предназначено. То трябва да е достатъчно дружелюбно, защото хората, които ще го ползват не са компютърни специалисти, те са застрахователи”, счита г-н Стефан Генчев, директор дирекция Автоматизация във Витоша АД. Фронт-офисната част на системата трябва да е с голямо бързодействие, а бек офиса да разполага с необходимите средства за управление на големи обеми данни, структурирани така, че да улесняват анализите и отчетността. Това са два от основните критерии, които ще определят избора на система в Булстрад – застрахователно и презастрахователно дружество АД. Останалите са поносима цена, стабилност на фирмата доставчик, дружелюбен интерфейс, параметричност. В момента в Булстрад е натрупано огромно количество информация и действат множество различни системи, разработени от различни екипи в течение на дълъг период от време. Цялото това разнообразие е трудно да се поддържа от малък ИТ екип от хора. Затова се организира конкурс за закупуване на готова система от външен доставчик. 

ПОДХОДЪТ 
Не са много възможностите за използване на външни фирми с познания и опит в изграждането на информационни системи за застрахователния сектор, счита г-н Пламен Хинков, главен актюер и директор “Информационни технологии” ЗК Орел-живот АД . Причината – процесът е труден поради спецификата на застрахователния сектор и твърде голямото разнообразие от застрахователни договори (изисква се изключително висока степен на параметризация). Собствената разработка отговаря най-добре на конкретните нужди, но в общия случай изисква време и ресурси, а при недостига на ИТ специалисти задачата се усложнява още повече. Въпреки това сериозна част от застрахователните дружества в България се спират именно на този подход. Третият вариант е закупуването на готов продукт. Цената обаче е висока, а се налага и адаптация според конкретните нужди. Според г-н Атанас Стоянов, началник отдел Информационни технологии в ДЗИ ЕАД най-добрият подход е закупуването на готов пакет, който впоследствие да се доразвива и поддържа от екип на дружеството. Подобно е и мнението на г-н Владимир Вълчев директор на дирекция Информационно осигуряване в Булстрад. “С избора на готов пакет на практика се избира партньор с опит, т.е. в продукта е заложено ноу хау. 

Естествено впоследствие той ще се донастройва”, обяснява той. “В началото (1992 г.) голямата ни дилема бе готов продукт (български или западен) или собствена разработка. Тогава не се предлагаше завършен български продукт. Западни имаше, но само софтуера струваше около 400 000$, като за адаптацията им за работа в нашите условия разработчикът предвиждаше година и половина. Така изборът бе предопределен – собствена разработка, която напълно да отговаря на конкретните нужди и да се поддържа лесно от специалисти на дружеството”, обяснява г-н Генчев. РЕШЕНИЯТА Концепцията за електронизация на ЗК “Орел е разработена още през 1993 г. Първоначално възприетия подход е външен разработчик и за такъв е избрана фирма Датаком, която създава логическия модел на базата данни. Впоследствие се установява, че проектът, който обхваша разработката на софтуера и доставка на хардуер, изисква много средства. 
1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов