Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Съдържание
бр. 4, 2000

Системи за застрахователния сектор

от , 09 декември 2000 0 12507 прочитания,
Страница 2 от 2

Обмислят се вариантите вътрешна разработка, външен разработчик или готов продукт. Предпочетен е външен изпълнител. През август 1997 г. е сключен договор с Технософтпроект. На 15.01. 1998 г. е направено пилотно внедряване в клон в София, на 1 март същата година в още пет, а през юни във всичките 39 на територията на страната. Поддръжката и развитието на системата се поемат от екип на застрахователната компания. В клоновете платформата е Access 2.0. Централната система е базирана на Microsoft SQL Server. Плановете обхващат преход към 32-битовата версия на Access и прехвърляне на комуникационните връзки през Интернет. За автоматизация на застрахователната дейност “ДЗИ – Общо застраховане” АД ползва системата ИНСИС на фирма Фадата. Проектът, разработката и базата данни се базират на софтуерните инструменти на Oracle. Системата включва модулите – общо застраховане, презастраховане, статистика, управленски решения, конфигуриране и комуникации. Обхванати са всички операции по застраховането, които се извършват в поделенията на дружеството, информацията за които ежедневно постъпва в централна база данни. Чрез нея се осигуряват необходимите оперативни данни занаблюдение, анализ и вземане на решения. 

Системата се поддържа и обслужва чрез дъщерната фирма на ДЗИ – “Софтинс”ООД, в съдружие с Фадата. За развойна среда за бази данни Витоша АД избира Microsoft Access (за разлика от масовото ползване на Clipper по това време). Работи се с разпределени бази данни – централата, клоновете и агенциите имат собствени, от които на определен период от време се генерират корпоративните бази данни. На тяхна основа се формират произволни оперативни справки. Данните се обменят по FTP, което гарантира сигурност, компактност и при прекъсване на връзката продължаване от момента на прекъсване. Плановете на дружеството предвиждат където е целесъобразно като back-end да се инсталира Microsoft SQL Server. 

ИНТЕРНЕТ 
ЗК “Орел” разработи и пусна през септември услугата застраховане през Интернет. Разплащането е изцяло по електронен път – се с банкова карта през еPay.bg. Стимул за ползване на новата услуга е бонусът от 30 часа безплатен Интернет за тези, които са я предпочели. Преходът към SQL Server ще позволи на Витоша АД да пусне Web базирани справки и котации.

Основни функционални характеристики на програмното осигуряване
  • натрупване на информационните масиви и поддържане на консистентност на данните;
  • достъп до множество функции за статистически анализи и прогнози върху натрупаната информационна съвкупност;
  • оценка на зстрахователната дейност и параметрите свързани с нея, както като статични величини (за определен срок), така и тяхното изменение в дългосрочен период;
  • възможности за ситуационни анализи при промяна на някоя от величините в застраховатлните показатели (тарифи, покрити рискове, застраховани обекти и др.). 

Основен елемент на информационната система е програмният модул за статистически анализ на натрупаната информация. Задачата му е да се изчислят онези застрахователно-технически величини, които са необходими за получаването на разпределението на риска в и извън застрахователните съвкупности. С цел по-доброто визуализиране и възприемане на крайните резултати е необходимо да се превдиди възможността за тяхното графично интерпретиране. Резултатите от статистическия анализ са основния инструмент за актюерските изчисления за формиране на оптимална тарифна политика.

Пламен Хинков, главен актюер и директор “Информационни технологии” ЗК Орел-живот АД 

Мисъл 1: Изборът на платформа зависи от обема на работа (клиенти, представители, посредници) и изискванията за скорост и сигурност на работа. Застрахователните дружества не са от ранга на банките – в нашата работа не е задължителна он-лайн обработката. Целта е по-голям обхват на информацията. Александър Иванов, Застрахователна компания “Орел”. 

Мисъл 2: Основният критерий за избор е дали дадено приложение върши работата, за която е предназначено. То трябва да е достатъчно дружелюбно, защото хората, които ще го ползват не са компютърни специалисти, те са застрахователи. Стефан Генчев, Витоша АД.
12

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов