Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 11, 2016

Модерна BI система подпомага бизнес анализите в „Сосиете Женерал Експресбанк“

Oracle BI предоставя нов тип поглед върху информацията и дава възможности за интерактивен анализ от страна на крайните потребители

от , 28 ноември 2016 1 5184 прочитания,

Групата „Сосиете Женерал Експресбанк“ е една от десетте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката и нейните дъщерни дружества – „Сожелиз България“, „Сосиете Женерал Факторинг“ и асоциираното й дружество – животозастрахователната компания „Сожелайф България“. В „Сосиете Женерал Експресбанк“ работят над 1600 служители, а технологичната среда в банката е базирана на иновативни и модерни ИТ решения. Сред тези решения е и внедрената през 2016 г. система за анализи и бизнес интелиджънс Oracle BI.

Предисторията на проекта

Необходимостта от реализирането на проекта бе породена от няколко фактора – обяснява Васил Панчев, ръководител отдел ИТ на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД. – На първо място, в организацията все повече се усилваше нуждата от надеждна и детайлна информация относно рентабилността (profitability), а основните фактори, които допринесоха за това, са постоянно свиващите се лихвени проценти по кредитите, намаляването и дори отпадането на някои такси, агресивната конкуренция и т.н.“

Като друга причина той посочва факта, че съществуващата до момента на внедряването система за отчетност на банката е остаряла и трудно може да осигури на бизнес звената изискваните от тях възможности за сложни анализи на финансовите резултати на банката.

Реализацията

Системата е изградена предимно с вътрешни ресурси, като само за част от проектните задачи са използвани услугите на двама консултанти – един за ETL процеси и един за BI приложението. „Успехът на проекта се дължи на много добрата съвместна работа на няколко отдела в организацията. Благодарение на високото ниво на експертиза отдел „Бизнес информация“ пое управлението на проекта, както и основната част от неговата реализация – описание на обхвата, анализ на данните, дизайн на моделите, изготвяне на спецификации, разработка на отчети“, обяснява Живко Ангелов, ръководител на отдел „Бизнес информация“ в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД.

ИТ отделът от своя страна обезпечава решението чрез инсталация и конфигурация на необходимия хардуер и софтуер, участва в изготвянето на архитектурата и поема разработката на ETL процесите.

Бизнес звеното „Финансов контрол“ пък се включва активно в уточняването на изискванията, анализа на процесите и тестването на резултатите.

Самият проект е реализиран в рамките на 1 година – от септември 2015-а до юли 2016-а. След неговото приключване отделите БИ и ИТ осъществяват периодично 2-седмични цикли (sprints), чиято цел е всеки месец да се добавят малки по обем нови функционалности.

Специфични моменти при реализацията

Характерно за проекта е, че дизайнът на решението следваше подхода top-down, т.е. обхватът се описваше в посока Бизнес нужди » Индикатори » БИ модел » Сорс данни. От друга страна, самата реализация следваше обратния подход bottom-up, а именно: Сорс данни » БИ модел » Отчети и анализи“, обяснява Живко Ангелов.

Резултати и ползи

Ползите за бизнеса от проекта могат да се разделят в 2 направления“, коментира Живко Ангелов. От една страна, е фактът, че банката вече разполага с голям обем данни за анализ – над 50 индикатора с възможност за анализ по над 20 измерения. „Освен това част от информацията не беше налична преди това – например детайлна информация за приходите от всички видове продукти и услуги, информация за приходите от всеки един клиент на банката и други“, уточнява той. От друга страна, чрез новата BI платформа вече се предоставя съвсем нов тип поглед върху информацията. „Тя предоставя необятни възможности за интерактивен анализ от страна на крайните потребители без нужда от намеса на отдели ИТ или БИ“, допълва Живко Ангелов.

Важни аспекти и предизвикателства

Силната подкрепа от страна на мениджмънта на банката, ясните бизнес изисквания, силният вътрешен BI екип и съвместната работа в една стая на колеги от няколко отдела са сред основите фактори за успеха на проекта“, посочва Васил Панчев. Не на последно място като важен фактор той определя и избора на надеждни технологии.

Сред основните предизвикателства в работата по проекта пък се нареждат качеството на входните данни, планирането и осъществяването на изчерпателни функционални тестове, намирането на опитни външни консултанти и усилията за администриране на приложенията.

Планове за развитие на решението

Планираме разширяване на системата с нов обхват от данни и съответно нови възможности за анализ на крайните потребители. Целта е до края на първата половина на 2017 г. да имаме готовност да произвеждаме всички аналитични справки за търговската дейност на организацията (т.нар. Commercial Performance) през новото решение“, коментира Живко Ангелов.

От банката планират също и някои подобрения по самата система, свързани с нейната производителност и управлението на метаданните.

Други актуални ИТ проекти

Въвеждане на система за резервни копия и архивиране на данните, базирана на технологиите Networker и Data Domain от EMC, е сред актуалните ИТ проекти, изпълнявани в „Сосиете Женерал Експресбанк“. „Основните ползи от системата са намаляване времето за създаване на резервни и архивни копия на данните, по-лесна и по-добра управляемост и по-висока наличност на резервните копия и архиви“, обяснява Васил Панчев. Системата е в пилотна експлоатация, предстои пълна миграция на всички системи в продукция и следващата стъпка в развитието на този проект е разширяване на капацитета и възможностите за бързо възстановяване при срив от резервни копия.

Миграция на
UNIX средите, базирани на RISC сървъри, към Linux среди, базирани на x86-64 сървъри, виртуализирани и твърдо разделени с Oracle VM е друг ИТ проект, изпълняван в банката. Основните ползи от проекта са намаляване на разходите за лицензиране и поддръжка на UNIX средите, оптимизиране на лицензите за Oracle бази данни и приложни продукти, повишаване на наличността и възможностите за възстановяване след срив и много по-голяма гъвкавост при управлението на развойните и тестовите среди. „Проектът е във фаза на дизайн и ранни тестове на Oracle VM и Oracle Linux, а следващите стъпки са създаване на развойни и тестови среди за адаптация, тестове и сертифициране на оперативните системи, работещи върху UNIX, за работа върху Linux“, уточнява Васил Панчев.

Друг актуален ИТ проект, изпълняван в банката, е обновяване на виртуализираната сървърна инфраструктура с две блейдсървърни шасита от
HPE, по едно във всеки център за данни. „Основните ползи от новата инфраструктура са голямото мащабиране на VMware vSphere фермата и бъдещата Oracle VM при същата консумация на енергия и място в центровете за данни и много по-добрата интеграция на VMware vSphere с HPE технологиите за виртуализация като Virtual Connect. Инфраструктурата вече е в продукция за VMware vSphere, следващите стъпки са разширяване за Oracle VM и по-пълна интеграция между продуктите за виртуализация на HPE, VMware, DELLEMC, Microsoft и Oracle за създаване на хибриден облак“, коментира в заключение Васил Панчев.

ЕТИКЕТИ:
BI

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов