“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии

»зкуствени€т интелект на Google изобрети собствен език

Ќови€т метод за превод, наречен Zero-shot Translation, не може да се сравн€ва с Учовешки€Ф превод, но демонстрира добър потенциал

от Ќад€  ръстева, 05 декември 2016 0 4224 прочитани€,

—истемата за изкуствен интелект използвана в услугата Google Translate, ко€то напоследък започна да използва в работата си невронни мрежи при превода между н€кои двойки езици, изобрети свой собствен език, съобщава изданието New Scientist, като се позовава на информаци€, получена от сътрудници на Google. 

—пециалистите от Google казват, че езикът, който т€хната система за изкуствен интелект е създала, представл€ва аналог на международни€ спомагателен език интерлингва.  

 

Google

»нтерлингва, разработен от международната асоциаци€ (IALA), включва думи, които имат латински корени, а също така международна лексика. “ъй като в езика се използват не изкуствено измислени корени на думите, както в много други изкуствени езици, а действително съществуващи корени на думи от индоевропейски езици, интерлингва е разбираем за огромен брой хора от различни страни и особено от такива, които говор€т н€какъв език от романската група. 

 
јналогично, както отбел€зва New Scientist, изкуствени€т интелект на Google е създал за удобство при превода н€какъв общ език, обедин€ващ сходни по смисъл и изписване изречени€ и думи от различни езици. 
¬се пак специалистите уточн€ват, че нови€т език на Google Translate е пригоден изключително за превод – той не е подход€щ за общуване между хора. ≈кспертите казват, че нови€т метод за превод, наречен Zero-shot Translation, не може да се сравн€ва с “човешки€” превод, но демонстрира добър потенциал.

 
ѕрез септември 2016 г. Google Translate започна да работи по нова схема с използване на невронни мрежи. 
—ега тази схема обхваща 8 езикови двойки (например английски – китайски и др.) от тези, с които работи Google Translate. »наче Google Translate поддържа над 100 езика и около 10 хил. езикови двойки и всеки ден превежда около 140 млрд. думи. 
ѕодробности за алгоритъма за невронен машинен превод (Neural Machine Translation, NMT) б€ха публикувани на сайта за научни разработки arxiv.org. јвторите на разработката признават и трудностите, с които се сблъсква техни€ метод – използването на NMT е скъпо и има проблеми при превода на р€дко използвани думи. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов