“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ ћениджър на годината
бр. 12, 2016

»“ сигурност за клиентите Ц във фокуса са ”никредит Ѕулбанк

Ќоминаци€ в категори€ УћениджмънтФ

от , 19 декември 2016 0 1192 прочитани€,

 ато крупна финансова институци€ с богато портфолио от продукти и услуги през годините ”ни редит Ѕулбанк посто€нно разшир€ва набора от организационни и технологични мерки за защита на информаци€та, като през последните н€колко години усили€та в това отношение са фокусирани върху повишаване нивото на защита за клиентите. ¬ тази връзка през последната година под ръководството и с активното участие на »ван —танчин са реализирани поредица от инициативи за въвеждане на най-добрите практики в защитата на информаци€та, включително:

■ въведен е модел за организаци€ на работата по защита на информаци€та, базиран на дефиниране на определени контроли в процесите, което позвол€ва бърза реакци€ и в повечето случаи превенци€ на процеси и дейности, свързани с информаци€та.

■ в банката е установен процес за оценка на у€звимостите (т. нар. vulnerability assessment). “акава оценка се изпълн€ва на вс€ка стъпка от жизнени€ цикъл на разработка на нови приложени€ – от фазата бизнес иде€та до въвеждането в експлоатаци€.

■ въвеждане на централизирано решение за защита на мобилните устройства, които се използват в банката.

■ въвеждане на решение, подпомагащо борбата с електронни измами, комбиниращо application firewall и система за мониторинг на трансакции и профилиране на клиентите, така че да могат да бъдат засичани аномалии в техните действи€.

■ активна работа за повишаване на осведомеността в сферата на информационната сигурност както сред служителите, така и сред клиентите на банката.

—тратегическо отражение –  ато финансова институции€ ”никредит Ѕулбанк съхран€ва огромно количество чувствителна информаци€ и несъмнено основно изискване на клиентите, предостав€щи своите финансови средства и данни, е да получат адекватна защита за т€х.

ќтражение върху взаимодействието с клиенти

¬ редакци€та на сп. CIO бе получена информаци€ за конкретен случай, в който е предотвратено източване на сума от над 10 хил. лева от сметката на българска фирма. ¬последствие същата фирма е била консултирана от специалистите в звено „»нформационна сигурност” на ”никредит Ѕулбанк относно мерките за подобр€ване нивото на сигурност при нейните банкови трансакции.

ќтражение върху ефективността на работата в организаци€та ѕровер€вайки съответствието на техническите параметри на вс€ко ново »“ решение със съответните правила и дали то не носи потенциални рискове и заплахи, ръководеното от »ван —танчин звено предотврат€ва инциденти, предизвикани от пробиви в сигурността, и допринас€ за непрекъсваемостта на бизнеса.

‘инансово отражение

ѕоложителното финансово отражение е налице както благодарение на въведени€ модел на организаци€ на дейностите за защита на информаци€та, позвол€ващ бърза реакци€ и превенци€, така и на умението на мениджъра да съобраз€ва избора на технологии и мерки за защита с вли€ни€та на заобикал€щата среда.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов