“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт

5 препоръки към »“ директорите за 2017 година

Ќов доклад на Deloitte обобщава изводи от проучване сред 1217 CIO

от Ќад€  ръстева, 22 декември 2016 0 4348 прочитани€,

Deloitte

 онсултантската компани€ Deloitte проведе глобално проучване сред »“ директори от различни индустрии за да открои основните приоритети и стратегии, които ще бъдат необходими на компаниите за да са успешни през следващата година. ¬ анкетата участваха 1217 CIO. 
ќсновни€т извод на Deloitte е, че бизнес приоритетите се пренас€т от областта “ефективност на бизнеса” към сферата “потребности на клиентите” – отговори в този смисъл дават 57% от анкетираните, спр€мо 45% преди година. 
¬ъпреки това повечето »“ отдели към момента не са фокусирани върху работата с клиенти – 45% от »“ директорите посочват, че техните отдели участват в обслужването на клиенти, а 28% оцен€ват нивото на участие на своите сътрудници в цифрови€ живот на предпри€тието на ниво по-ниско от средното. 


Ќай-важните бизнес приоритети

Deloitte

јвторите на проучването отбел€зват, че искат или не, »“ ръководителите ще тр€бва да напуснат своите кабинети и да вид€т лично, как техните решени€ работ€т при клиентите на м€сто. Ќалага се »“ директорите да научат повече за клиентите, да разберат техните потребности, да проучат техните навици и предпочитани€.

≈то какви препоръки отправ€т анализаторите от Deloitte:  

 
1: ‘окусирайте се върху добро взаимодействие 
≈кспертите от Deloitte съветват да “намерите ключа” към съществуващата в предпри€тието бизнес стратеги€ и преследваните цели. ““ри четвърти от анкетираните CIO казват, че тази стратеги€ дава резултат. Ќо, разбира се, не тр€бва да се прекал€ва, иначе н€ма да можете да реагирате адекватно, когато извънредни ситуации изискват да предприемете радикални мерки, излизащи от рамките на стратеги€та на предпри€тието”. ¬ доклада се казва, че само 5% от анкетираните CIO са готови да изпълн€ват тази рол€. 
2: —тремете се към последователност при постигане на резултатите
»зпълнение на поставените задачи – това е приоритет за 55% от участниците в проучването. ѕри това те имат предвид не просто изпълнение на рутинни задачи, но и разработка на висококачествен и защитен софтуер в рамките на заделени€ бюджет. —амо 21% от »“ директорите обаче посочват, че създавани€т от техните подразделени€ софтуер е ключов компонент за реализаци€та на проектите на компани€та.  

 
3: ”частвайте в разработката на стратеги€ 
50% от »“ директорите сподел€т мнението, че разработването на визи€ и стратеги€ е важен фактор за успешната работа  на компани€та. —ъщевременно всеки трети CIO казва, че неговата компани€ не отдел€ необходимото внимание на планирането или почти не планира. ≈кспертите на Deloitte съветват да не се пренебрегва опитът, придобит от предишни грешки и той да се отчита при планирането – промените в дигиталната икономика настъпват бързо и вашите конкуренти може да се приспособ€т към т€х по-бързо от вас. 

 
4: —тремете се към развитието на иновации
47% от анкетираните CIO признават, че нешаблонното мислене и готовността за нововъведени€ са необходими услови€ за постигането на добри резултати. —ъщевременно 43% казват, че не наблюдават никакви или съвсем слаби признаци за иновативност в своите организации. ““ехнологичната революци€ не остав€ м€сто за бавни реакции в бизнеса и ако »“ ръководителите не разбират това – те грешат”, коментират от Deloitte. 


5: »зграждайте таланти и корпоративна култура
45% от анкетираните CIO считат, че талантливите сътрудници са сред най-важните фактори за успеха на една компани€. ќчевидно, за да се по€в€т такива сътрудници тр€бва да бъдат създадени услови€. 
ћного »“ директори сподел€т, че посто€нно се сблъскват с бездарни сътрудници, които не искат да се развиват, вземат неправилни решени€ и като следствие, създават конфликтни ситуации, вли€ещи зле на работната атмосфера.
¬ същото време, други техни колеги не се примир€ват с такива ситуации и активно търс€т начини за създаване на комфортна среда, необходима за гладкото протичане на работните процеси. јвторите на проучването казват, че н€кои CIO приб€гват до доста радикални методи, трансформирайки съществуващата корпоративна култура.
“Ќ€ма универсална рецепта за изграждането на корпоративна култура, но е важно т€ да мотивира, подкреп€ и привлича технически специалисти. ≈дин пример за такава култура са стартъпите. ¬ъпросът е в това, подход€ща ли е такава култура за вашата компани€”, коментират от Deloitte. 

Ќай-важните услови€ за успех на »“ директора

Deloitte

ƒокладът на Deloitte "Navigating legacy: Charting the course to business value" е достъпен на сайта на компани€та. 

—ледете публикациите в рубриката “»“ мениджмънт“ на сайта www.cio.bg

10 метрики за успеваемостта на »“ директора

¬ойната за »“ таланти - победител€т взема всичко

4 неща в корпоративните »“, които потребителите не харесват (и как да ги поправим)

4 “невъзможни” сценари€ при подбора на »“ специалисти

8 начина да познаете кой не може да бъде лидер

”правление на грешките – изберете метод, отговар€щ на целта

»нтровертите в »“ – добре е, че ги има

5 начина да пропъдите талантите от вашата компани€

 акво превръща мениджъра в лидер

¬ търсене на оптимален модел за управлението на »“ бюджета

ƒеветте кръга на »“ ада

и много други … ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов