Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Коментари
бр. 1, 2017

Съвременни технологии и модели за сътрудничество в помощ на опазването на културното наследство

Администрацията на областите Баския и Ла Риоха в Испания използват потенциала на университетите за успешната реализация на десетки проекти за съхраняване на мултимедийна информация за обекти на културното и историческото наследство

от , 26 януари 2017 2 1645 прочитания,

Доц. д-р Мария Николова, НБУ

Съхраняването на данните е голямо предизвикателство пред учените, които изследват всеки вид наследство (културно, природно, историческо) на дадена област. Лабораторията за геометрическо документиране на културното наследство към Баския университет, Билбао (University of the Basque Country), Испания (Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio), се занимава с проекти, чиято цел е изследователска работа и обогатяване на преподавателската дейност в университета. Всеки проект се адаптира към особеностите на организацията, която притежава информация за него и е с намерение тя да достигне до обществото.


Доц. д-р Мария Николова е преподавател в Нов български университет. Интересите й са в областта на електронното правителство и иновативните решения в администрацията и управлението.

Проектите, разработвани в лабораторията, обхващат различни елементи от културното наследство в Баската област като църкви, убежища, крепостни стени, фонтани, разкопки, изображения, замъци, кули, мостове и други. От 2000 г. до момента лабораторията в сътрудничество с различни администрации е реализирала 46 проекта, в които е използвана разнообразна мултимедийна информация – видео, стереоскопични снимки (anaglyphs), VRML модели (Virtual Reality Modeling Language).

Софтуер за обработка

При реализацията на проектите за съхраняване на данни за културното наследство е необходимо да се разработят няколко компютърни приложения. Тези програми са разработени за вътрешна употреба и с цел решаване на специфични задачи, но те могат да са полезни и за други специалисти, които изтеглят безплатно техните генерични версии.

Едно от приложенията е автокалибровка за автоматично измерване на маркерите върху цифрови снимки и възможност за корекция на поредица от конвергентни снимки, получаване на триизмерни координати на маркерите и калибриране параметрите на камерите.

Приложение за фотограметрично моделиране осигурява генериране на триизмерни модели от обикновена снимка и моделиране на триизмерните координати на обектите, като крайният резултат е VRML сцена.

Приложението за прехвърляне на реперите позволява използване на сканирани аналогови снимки в цифрови хранилища (repositories).

Генерирането на VRML модели на керамични обекти се извършва с приложение, което използва чертежи и генерира триизмерен елемент във VRML формат. Програмата позволява да се работи с текстури.

Генериране на графики във формат DOT представлява обработка, при която се генерира нов DOT файл от текстови файлове в електронна таблица и може да се изобрази като графика с помощта на подходящ софтуер.

Мултимедийна информация за светилището Santa María del Yermo

Един от споменатите 46 проекта, насочени към съхраняване на културното наследство на Баската област, има за цел разработване на документация с използване на геометрични методи. Целта е по-широко използване от обществото на информация за светилището Santa María del Yermo в областта Алава, Испания. Този обект е част от културното наследство на UNESCO.

Църквата Santa María притежава три портици и свободно стояща камбанария с фронтон. В непосредствена близост е светилището Санта Лучия. На това място се провеждат дни на отворените врати и други културни прояви с гражданите.

Използваните методи за реализиране на проекта са геодезически измервания, сигнали от Глобалната навигационна сателитна система (GNSS) и фотограметрия.

За създаването на референтна мрежа се използват приемници за GNSS (Global Navigation Satellite System), свързани към GNSS мрежа на правителството в Баската област.

Документацията на разкопките се съставя чрез използване на конвенционално геодезическо оборудване за идентифициране на зоните и фотограметрия, за да се получи 3D модел с фотографска текстура. Също така 3D моделите се съставят от много елементи (статуи, купел) с помощта на фотограметрични методи. Чрез приложение за добавена реалност (Augmented Reality) се визуализира средновековната дърворезба.

“Резултат от проекта са файлове с информация в стандартни формати, което позволява повторната им употреба след време. В резултатите се включват 3D модели с фотографска текстура, ортофотографии, много снимки, които могат да служат за публикуване на картографско издание и за създаване на CAD модел. Проектът помага на археолозите в процеса на разкопките, като предоставя карта и геометрия на проучваните останки, както и при обществени публикации и медийни изяви за по-добро информиране”, пояснява Алваро Родригес Миранда (Alvaro Rodriguez Mirranda), изследовател в Лаборатория за геометрическо документиране към Баския университет, Билбао.

При документирането събирането на данните се направлява от археолози. Така генерирането на CAD файлове се извършва директно заедно с кодирането, съответстващо на археологическия запис. CAD моделът съдържа и други елементи, например базовите точки на GNSS мрежа.

Външните точки на обекта се изследват чрез технологията на GNSS2 , като статичните наблюдения се извършват през периоди от 20 мин.

Изображенията, използвани за моделиране, се получават по метода на последователна обработка – конвергентна фотограметрия. За целта е необходимо за всяка част от модела да са осигурени няколко изображения (минимум 3) от различна гледна точка, така че геометрията на точките да бъде добре изчислена.

Снимките, направени с фотоапарат, съдържат информация като дата, фокус, резолюция, което позволява обработващите програми да разпознават техните характеристики. Тези метаданни позволяват да се съхранява допълнителна описателна информация за снимките, като например автор на снимката, описание на заснетия обект, права за ползване на тази снимка, място, където е направена снимката, ключови думи при класификация и локализация и др.

Събраните снимки могат да се управляват по-гъвкаво чрез различни програми с използване на описателната информация, която съдържат, и по този начин да позволяват контекстуализация и локализация.

3D моделирането се извършва с помощта на софтуера за обработка Agisoft Photoscan. Програмата автоматично извлича най-съществените точки във всяка от снимките и прави опит да намери съответствие с такива точки от другите снимки. След това се изчисляват координатите на тези точки в относителна система (представлява позиция, свързана с друга позиция). На базата на тази основна информация се създава плътен облак от точки. Този процес се извършва чрез корелация между изображенията, като се идентифицира съответствието на дадена точка с конкретна точка в други изображения.

“Моделът, използващ облак от точки, може да се използва за визуализация, но обикновено се предпочита да се превърне в mesh модел (състоящ се от мрежа от линии, свързващ краищата на обекта). При формиране на мрежата (mesh) може да се посочи нейната гъстота, така че може да се регулират размерът и резолюцията на модела според изискванията”, казва Алваро Родригес Миранда.

Резултатите от проекта се публикуват във файлове в три варианта.

- Virtual Reality Modeling Language (VRML) – стандартизиран формат, лесен за четене. Този тип файлове може да се четат директно в интернет браузър.

- PLY (Poligon File Format) – широко разпространен формат за обмен на 3D информация. Има възможност за генериране на двоични или текстови файлове.

- PDF-3D файлове – позволяват да се включи 3D информация. Съществуват множество инструменти, с които е възможно интерактивно да се визуализира моделът.

Добавена реалност

Разработено е приложение с добавена реалност за Android устройства, което позволява 3D визуализиране на статуята “Богородица с младенеца”. Тази дърворезба не може да се наблюдава изцяло на мястото й в храма, тъй като се намира зад изпъкнало място в страничния олтар. Приложението позволява да се визуализира 3D моделът с фотографска текстура чрез мобилно устройство (телефон или таблет). Моделът се показва на екрана на устройството, когато фотоапаратът е насочен към предварително определен маркер. След като приложението е заредено на мобилно устройство под управлението на Android, 3D моделът се наслагва върху реалния образ. Потребителят може да взаимодейства или чрез придвижване на маркера, или чрез придвижване на устройството.

Добри практики при взаимодействието с обществеността

Интересен момент в реализацията на проекта за съхраняване на мултимедийна информация за светилището Santa María del Yermo е, че обществеността се включва активно във всеки етап на осъществяването му. По време на работата се организират посещения с екскурзовод на определени дати и участниците в тях получават информация от екипа за резултатите от разкопките до момента. Друга проява на включване на гражданското общество е организирането на дискусии, в които се демонстрират примери на 3D модели, разработени до момента по този проект.

Тъй като проектът е насочен към разпространение на информация за светилището, използването на добавена (Augmented) реалност създава резултати, които въздействат върху хората и им предоставят интерактивни възможности.

Документиране на старинен замък

Един от най-новите проекти, реализирани през 2016 г., има за цел документиране на останките от замък Bilibio до обителта Сан Felices, Ла Риоха (La Rioja). Проектът е възложен от Главна дирекция на културата към Министерството на образованието, културата и спорта на правителството на Ла Риоха.

Основната цел на проекта е да се регистрират и да се представят останките от резервоара на замъка след археологически разкопки. Осъществяват се GPS наблюдения и се изготвят справки. Като краен резултат се генерира набор от планове, които съдържат сгради, възвишения и перспективи и позволяват резервоарът да се визуализира правилно. Цялата информация е документирана, организирана в стандартни формати, за да може да се включи в базите данни на Главна дирекция на културата и да се съхрани във времето.

Референтната мрежа и документацията на останките върху скалите са наблюдавани с помощта на GNSS приемник, свързан с мрежата на администрацията в областта Ла Риоха. Основната стена и районът около нея са документирани чрез конвергентна фотограметрия. Събраните данни са обобщени заедно с изтеглената информация от официалния сайт на община Ла Риоха.

В заключение

Сред интересните проекти за опазване на културното наследство, реализирани от Лабораторията за геометрическо документиране към Баския университет, Билбао, Алваро Родригес Миранда посочва още осъщественото през 2014 г. разработване на документация с използване на геометрични методи на останките от преса за сайдер в чифлика Goikoetxea, област Isusi, Álava. Първоначално обектът е открит от археолози и те изготвят предложение до Департамента по археология в Общинския съвет на Алава (Provincial Council of Álava) за реставрационни дейности. Спонсор за разработване на проекта е Общинския съвет на Алава (Provincial Council of Álava). Този проект демонстрира добро сътрудничество между административното управление на областта и изследователи в различни научни области.

Друг такъв пример е проект за разработване на документация с използване на геометрични методи на римския мавзолей "La Sinagoga" в Сарагоса. По искане на Общинския съвет на Садаба (Sádaba) се формира мултидисциплинарен екип за първоначално проучване и резултатът е представен пред представителите на общината. Кметът на града D. Miguel Ángel Pérez Iguaz, придружен от специалистите в екипа, посещава мавзолеят. Спонсорството за проекта се осъществява от общината Садаба, където се намира мавзолеят. Резултатите от проекта са представени на страницата на администрацията на област Арагон (Gobierno de Aragón).

Разбира се, не бихме могли да се спрем подробно на десетките проекти, осъществени от Лабораторията в периода от 2000 г. до сега. Очевидно е обаче, че прилагането на съвременни информационни технологии предоставя огромни възможности за съхраняване на културното и историческото наследство, както и това, че необходимо условие за оползотворяване на тези възможности е ефективното взаимодействие между академични и технологични организации и местните административни структури.

КОМЕНТАРИ ОТ  

КОМЕНТАРИ

 
  
04:30, 27 февруари 2017 # 1
NO AVATAR

Cheap MLB Snapback hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA Snapback
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Snapback
Cheap NBA Snapback
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport hats
Cheap NCAA College hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL Snapback hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback

Cheap MLB hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport hats
Cheap NCAA College hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan12
Cheap Air Jordan 11


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
cheap jordans for sale
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
cheap jordans for sale
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes

Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


 
  
07:21, 13 юли 2017 # 2
NO AVATAR
zhengjx20170713

louis vuitton outlet


coach outlet


ralph lauren uk


michael kors outlet


mac cosmetics sale


ray ban sunglasses wholesale


kobe 9 elite


cheap jordans


cheap ray bans


louis vuitton outlet online


tory burch sandals


louis vuitton


ray bans


cheap oakley sunglasses


ray-ban sunglasses


pandora outlet


oakley sunglasses wholesale


canada goose jackets


coach outlet online


michael kors outlet online


puma shoes


cheap nike shoes


michael kors outlet


coach outlet online coach factory outlet


oakley sunglasses sale


omega outlet


nfl jersey wholesale


ralph lauren polo


michael kors outlet store


oakley sunglasses


coach outlet store online


michael kors outlet


cheap jerseys wholesale


michael kors uk


coach outlet store online


gucci borse


christian louboutin sale


true religion outlet


michael kors outlet clearance


ralph lauren uk


gucci outlet


ralph lauren


coach outlet store online


true religion outlet


louis vuitton


cheap oakley sunglasses


kate spade outlet online


oakley sunglasses wholesale


coach factory outlet


air max 2015


christian louboutin sale


michael kors uk


coach factory outlet


coach outlet online


nike air huarache


ralph lauren outlet stores


christian louboutin sale


gucci outlet online


longchamp


coach outlet online


adidas outlet


louis vuitton outlet online


coach outlet store online


oakley sunglasses wholesale


cheap jordans free shipping


polo outlet online


michael kors outlet clearance


ugg outlet,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet coupons,ugg outlet boots,ugg outlet online store,ugg outlet sale


polo ralph lauren outlet


ed hardy outlet


tory burch outlet online


gucci outlet store


pandora outlet


cheap ray bans


coach outlet online


michael kors outlet clearance


true religion jeans sale


coach outlet online


mbt shoes


canada goose outlet store


cheap oakley sunglasses


chrome hearts online store


lacoste pas cher


coach outlet clearance


true religion jeans sale


rolex uk


coach outlet store


ferragamo outlet


burberry outlet store


fitflops


michael kors outlet


ralph lauren outlet


nike roshe run


nike shoes for women


rolex orologi


basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes


louis vuitton outlet online


ugg boots,ugg boots outlet,cheap uggs boots,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet,ugg boots for men,ugg boots for kids


true religion outlet store


coach outlet


new balance outlet


kd shoes


longchamp handbags


coach outlet


prada outlet


polo ralph lauren


nfl jerseys


gucci outlet online


coach handbags outlet


michael kors canada


jerseys wholesale


ralph lauren uk


cheap nba jerseys


ray ban sunglasses


coach outlet


coach factory outlet


cheap jordan shoes


max 90


nike trainers


mulberry outlet


nike outlet store online


lebron shoes


nfl jerseys


los angeles lakers


michael kors handbags


coach outlet store online


nike air huarache


cheap jerseys wholesale


cheap jordan shoes


cheap ray ban sunglasses


coach outlet store online


air max 90


rolex watches


coach outlet


mlb jerseys


pandora jewelry


coach outlet clearance


supra shoes sale


nike air max 90


ralph lauren outlet


cheap oakley sunglasses


coach outlet


cheap oakley sunglasses


hermes outlet store


michael kors outlet clearance


oakley sunglasses wholesale


michael kors outlet clearance


fitflops sale clearance


canada goose jackets


oakley sunglasses wholesale


polo outlet


nike roshe run


ugg outlet,ugg outlet clearance,uggs outlet,ugg outlet online clearance,ugg outlet store,ugg outlet online store,ugg outlet sale,ugg outlet coupons,ugg outlet boots


coach outlet online


michael kors outlet online


coach factory outlet


nike shoes uk


cheap oakley sunglasses


ralph lauren?uk


pandora outlet


coach outlet clearance


oakley sunglasses sale


pandora charms sale clearance


canada goose outlet


michael kors factory outlet


michael kors outlet online


swarovski jewelry


ray ban wayfarer


ferragamo shoes


reebok shoes


cheap nfl jerseys


nike blazer pas cher


nfl jersey wholesale


ralph lauren


louis vuitton outlet stores


mont blanc outlet


christian louboutin


michael kors handbags


coach outlet


coach outlet online


cheap oakley sunglasses


louis vuitton uk


nike shoes


michael kors outlet clearance


louis vuitton outlet


adidas shoes


gucci outlet online


michael kors outlet


fitflops sale clearance


cheap ray ban sunglasses


christian louboutin shoes


swarovski crystal


michael kors uk


hollister shirts


burberry outlet sale


coach outlet store online


rolex outlet


air force 1 shoes


louis vuitton outlet online


salomon outlet


bottega veneta outlet online


fitflops uk


michael kors outlet


nba jerseys


air max 90


ray ban sunglasses uk


michael kors handbags


louis vuitton outlet store


asics,asics israel,asics shoes,asics running shoes,asics israel,asics gel,asics running,asics gel nimbus,asics gel kayano


polo ralph lauren


nike free running


snapback hats


polo ralph lauren


gucci bags


oakley sunglasses wholesale


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet online


louis vuitton


cartier outlet


tory burch outlet stores


cheap oakley sunglasses


gucci outlet online


yeezy boost 350


michael kors outlet clearance


cheap jordans


cheap jordan shoes


longchamp handbags


coach outlet


adidas wings shoes


coach outlet online


michael kors uk


louis vuitton bags


ralph lauren outlet


sac louis vuitton pas cher


oakley sunglasses


coach outlet


nike trainers


michael kors outlet online


true religion jeans outlet


michael kors outlet online


louis vuitton outlet stores


lacoste shirts


coach outlet online


christian louboutin shoes


snapbacks wholesale


cheap jordan shoes


mulberry uk


uggs outlet


christian louboutin sale


ray ban sunglasses


tory burch outlet online


michael kors wallets for women


mulberry handbags sale


michael kors outlet


rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex


ferragamo shoes


lacoste polo


cartier watches for women


louis vuitton outlet stores


rolex watches outlet


coach outlet online


ray-ban sunglasses


polo outlet stores


michael kors outlet online


michael kors outlet clearance


coach outlet


coach factory outlet


christian louboutin outlet


oakley sunglasses


ecco outlet


michael kors outlet


canada goose


ray ban sunglasses outlet


hermes belts


cheap replica watches


coach outlet online


cleveland cavaliers jerseys


coach outlet


ugg boots,ugg boots outlet,ugg boots for women,ugg boots on sale,ugg boots clearance,ugg boots for men,ugg boots for kids,ugg boots clearance sale women,ugg boots clearance outlet


pandora outlet


michael kors outlet online


coach outlet clearance


herve leger dresses


cheap mlb jerseys


ralph?lauren?polo?shirts


chrome hearts outlet


fred perry polo


christian louboutin shoes


coach outlet online


mulberry outlet


polo ralph lauren


air max 90


cheap oakley sunglasses


kate spade uk


snapbacks wholesale


oakley sunglasses wholesale


louis vuitton outlet


oakley sunglasses wholesale


coach outlet store online


ugg outlet


ralph lauren shirts


ralph lauren outlet


christian louboutin outlet


mulberry outlet,mulberry handbags outlet


nhl jerseys wholesale


oakley sunglasses sale


polo outlet


cheap ray ban sunglasses


kate spade handbags


michael kors outlet clearance


converse shoes sale


coach factory outlet


oakley sunglasses wholesale


nba jerseys wholesale


true religion jeans


polo pas cher


louis vuitton outlet


oakley sunglasses wholesale


michael kors handbags


ralph lauren


polo outlet


coach outlet online


roshe run


oakley sunglasses


ralph?lauren


michael kors outlet online


michael kors outlet clearance


mulberry handbags


mulberry handbags


coach outlet online


mulberry handbags sale


louis vuitton outlet


true religion jeans


longchamp handbags


coach factory outlet


louis vuitton


true religion jeans


juicy couture tracksuit


ralph lauren polo


michael kors outlet online


polo ralph lauren outlet


coach outlet store online


burberry outlet store


michael kors outlet online


mizuno shoes


cheap ray ban sunglasses


cheap oakley sunglasses


oakley sunglasses wholesale


kate spade


mlb jerseys


coach outlet online


true religion outlet


louis vuitton outlet


coach outlet online


soccer cleats


uggs outlet


louis vuitton borse


michael kors outlet store


cheap ray ban sunglasses


ray ban sunglasses


lebron shoes


mcm backpacks


kobe shoes


prada outlet


birkenstock shoes


louis vuitton outlet


coach outlet online coach factory outlet


coach outlet online


cheap nfl jerseys


pandora jewelery


nhl jerseys


burberry canada


pandora jewellery


ralph lauren outlet


ralph lauren polo


swarovski uk


kate spade handbags


max 1


cheap oakley sunglasses


swarovski crystal


pandora bracelet


nike outle


michael kors outlet clearance


fitflops uk


polo ralph lauren outlet


coach factory outlet


canada goose outlet store


true religion canada


ray ban sunglasses uk


louis vuitton outlet online


valentino shoes


louis vuitton handbags


adidas shoes


oakley sunglasses sale


christian louboutin shoes


michael kors outlet


coach outlet online


nike air max


polo outlet


coach outlet


adidas shoes


swarovski outlet


christian louboutin shoes


coach outlet


air max 90


swarovski jewelry


michael kors outlet clearance


prada sunglasses for women


ralph lauren outlet


ralph lauren


cheap ray ban sunglasses


true religion outlet


nike outlet online


nike outlet


nike store uk


cartier watches for sale


Basketball Shoes


jordan 4


air max trainers


louis vuitton handbags


michael kors outlet clearance


nfl jersey


polo ralph lauren outlet


christian louboutin outlet


Nike Free shoes


mont blanc pens


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


nike shoes outlet


hollister clothing store


cazal outlet


camisetas futbol baratas


michael kors outlet clearance


pandora charms


rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches


polo outlet store


cheap oakley sunglasses


coach outlet


oakley sunglasses wholesale


polo ralph lauren outlet


hermes birkin bag


yeezy boost


michael kors outlet clearance


ray ban sunglasses outlet


michael kors handbags


michael kors outlet


canada goose outlet online


michael kors outlet


rolex watches for sale


coach outlet


nike uk store


michael kors outlet clearance


true religion uk


polo ralph lauren


louis vuitton outlet


soccer jerseys wholesale


giuseppe zanotti shoes


cartier watches


tods outlet online


cheap oakley sunglasses


cheap oakley sunglasses


polo ralph lauren


michael kors outlet online


michael kors outlet clearance


cheap oakley sunglasses


tory burch outlet online


birkenstock shoes


cheap oakley sunglasses


cheap ray ban sunglasses


michael kors outlet clearance


nike shoes


polo outlet stores


coach factory outlet


cheap oakley sunglasses


mulberry handbags


tory burch outlet


cheap football shirts


air max shoes


coach outlet online


longchamp outlet online


links of london jewellery


ferragamo shoes sale


ysl outlet online


coach outlet


canada goose jackets


adidas outlet


longchamp outlet


jordan shoes


hermes outlet


longchamp


michael kors outlet online


coach factory outlet


coach outlet online


michael kors outlet online


adidas nmd runner


fitflops


ferragamo outlet


Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"Съвременни технологии и модели за сътрудничество в помощ на опазването на културното наследство"    

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов