“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ сигурност

»змамите са станали сериозна заплаха за бизнеса

от , 16 февруари 2017 0 2467 прочитани€,

42% от висшите мениджъри на големи компании см€тат измамите за втората по значение пречка пред ръста на бизнеса. √лавен негативен фактор продължава да бъде дейността на конкуренци€та. —поред оценки на Forrester, до 2020 година загубите на компаниите по света от измами ще достигнат $2 трлн.

digital security


–езултатите от изследване показват, че много ръководители на компании не осъзнават колко е важно да се намери златната среда между процедурите за предотврат€ване на измамите и комфорта на клиентите. » въпреки факта, че по-гол€мата част от участвалите в допитването не см€тат за достатъчно ефективни използваните от техните компании процеси за противодействие на измамите.

 акто става €сно, 77% от генералните директори признават, че наличните им стратегии за противодействие на измамите са неефективни. —амо в 28% от компаниите, според техните лидери, е изработен балансиран метод за борба с измамите, който не създава неудобства за почтените клиенти. ќсвен това, под една трета (31%) от компаниите провеждат посто€нен мониторинг на опитите за измами, след€т транзакциите на клиенти в реално време или имат достъп до точни източници на данни.

ћного висши мениджъри осъзнават спешната нужда от бързи действи€, опас€вайки се, че традиционните бизнес-модели ще потънат в забвение в следващите пет години, защото н€ма да могат да отговар€т на очаквани€та на клиентите и ще отстъп€т м€сто на по-малки, но технически по-грамотни разработки. –исковете и разходите растат , ако компани€та не е в състо€ние да намери златната среда между ефективните стратегии за противодействие на измамите и комфорта на клиентите им. ѕочти половината от ръководителите на компании планират в близката една година да подобр€т анализирането на борбата с измамите, да инвестират средства в нови технологии, включително в софтуер за разпознаване на устройствата. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов