“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 2, 2017

»“ и безкрайната революци€

∆ивеем в бурни времена и тр€бва да се ориентираме правилно, как да се адаптираме към промените. ќсновни€т въпрос е, че ако революци€та е нови€т стандарт, тр€бва ли да приемем, че революциите вече не са революционни?

от , 24 февруари 2017 4 1714 прочитани€,

¬ този все още млад век »“ индустри€та е обсебена от трансформации и пробиви. “ези два термина не са нищо повече от ново наименование на вековен феномен, който хората наричат „революц舓. –еволюци€та е в същността на »“. ћоже да звучи парадоксално, но когато се движат напред, организациите тр€бва да въвеждат революционно мислене и поведение в стандартните си дейности и процедури. ¬ бъдеще, за да бъдат успешни в дългосрочен план, »“ мениджърите тр€бва да се превърнат в революционери, поне до известна степен.

ќтскоро Rady School of Management към ”ниверситета на —ан ƒиего,  алифорни€,  олежът по инженерство към ”ниверситета на ќхайо, търговската и професионална организаци€ AIIM и футурологът “орнтън ћей работ€т по съвместна изследователска програма с фокус върху революци€та в »“ екосистемата.

“ огато започна изследването, н€колко колеги коментираха, че това веро€тно е поредната маркетингова мода. ќпределено, маркетинговите специалисти, цел€щи да привлекат внимание, и стартъпи, търсещи финансиране, обичат да постав€т етикетът „революционен“ на вс€ко ново микро развитие в »“ космоса и в резултат посто€нно виждаме заглави€ като „гол€мата революци€ на данните“, „революци€та на »нтернета на нещата“, „революци€ на мобилността“, „революци€ на алгоритмите“ и т.н. Ќо ако всичко в »“ е революционно, то има ли нещо революционно в »“? Ќе е ли е използвана тази дума до степен, в ко€то става безсмислена?”, коментира “орнтън ћей в стати€ за CIO US.

“орнтън ћей е редовен автор в Computerworld и е един от съветниците на главни€ редактор на Fast Company Magazine. Ќегови статии са публикувани в Harvard Business Review, The Financial Times, The Wall Street Journal, the M.I.T. Sloan Management Review, American Demographics, USA Today, Business Week и др.

“ћо€та цел е да изтръгна този термин от ръцете на търговци и капиталисти и да го върна там, където му е м€стото – в ръцете на действащите »“ мениджърите”, отговар€ на тези въпроси футурологът. ≈то какво още казва той в сво€та стати€:

–еволюци€та е навс€къде

¬секи отрасъл, вс€ка организаци€, вс€ка дисциплина в днешно време претърп€ват революци€. ѕрез 2000 г., военни€т историк ћартин ван  ревелд отбел€за: „∆ивеем във време, в което революциите са лесни, евтини и многобройни. ќт години насам н€ма ден, в който да не ни е споходил н€какъв разтърсващ катаклизъм.“ (издание Foreign Policy, Ћ€то 2000).

јко революци€та е нови€т стандарт, тр€бва ли да приемем, че революциите вече не са революционни?

¬ миналото терминът „революц舓 се е прилагал за преломни моменти в човешката истори€. Ќима живеем във време, в което всеки ден е нова епоха? ѕо отношение на климата застрахователите об€сн€ват, че сега вс€ка година прежив€ваме наводнени€, каквито преди са се случвали веднъж на страдаме от 100 години. “омас —одерстром, харизматични€т директор иновации на Ћаборатори€та по реактивни двигатели на Ќј—ј, твърди, в наши€ космос едно »“ десетилетие в действителност се равн€ва на 3 години.

ƒруго проучване на Olin College of Engineering показва, че сроковете в които се развиват социалните поколени€ са намалели от 30 на едва 3 години. ƒжефри ћур, автор на „¬тора космическа скорост“ и прозорлив коментатор за това как наистина работи дигитални€т св€т, об€сн€ва: „Ќа всеки 5 години в технологични€ сектор нещата се промен€т достатъчно, за да ме накарат да напиша нова книга“.

»зводът е, че живеем в бурни времена и тр€бва се научим как да се справ€ме с това.

ƒобрата новина е, че разполагаме с огромни знани€, натрупани от хора, живели в бурни времена. ”чените са изучавали революциите от векове. Ќ€кои от научените през годините уроци могат да са от полза и на съвременните мениджъри.

Ќай-важното, което тр€бва да знаем за революциите, е, че прежив€ваме такава в момента.

ƒжеймс ƒалас, бивш »“ директор на Georgia Pacific, понасто€щем оперативен мениджър в Medtronic, автор на книгата „ƒа овладеем предизвикателството да ръководим пром€на“ и член на бордовете на директорите на н€колко компании, търгувани на борсата, в€рва, че да живееш във време на революци€ означава „да знаеш, че това, което правиш, не е правилното нещо, а все още не си на€сно кое е правилното.“

Ќанси Ўлихтинг, президент и изпълнителен директор на Henry Ford Health System и автор на „Ѕезусловно лидерство: на какво ме научиха ’енри ‘орд и ƒетройт за преоткриването и разнообразието“, в€рва, че ако сме свидетели на революци€, значи „вече не е радикално, а логично да изпробваме радикални неща в нашата област.“

—лед като сте се уверили, че са настанали бурни времена, следващи€т ключов въпрос е как да бъдем лидери по време на революци€.

»нформираност

≈дно добро начало е да вникнем в процесите, които бушуват около нас. ¬с€ка революци€ има три основни признака: сериозно недоволство, пламенни убеждени€ и големи надежди. јко разбирате добре недоволството, убеждени€та и надеждите на съществуващите и новопо€в€щите се играчи, значи сте положили началото на революционни€ си план.

—трастно защитаваните в€рвани€ и идеи са наречени „радиоактивната същност на трансформаци€та“ (—кот ћонтгомъри и ƒаниел Ўиро, „‘ормата на новото“). ѕрослед€ването на подмолните идеи във вашата организаци€та не бива да се възлага на персонала или външни експерти. “е могат да ви помогнат, но отговорността за разполагането на фирмената дейност в контекста на „идеите на нашето време“ тр€бва да бъде отговорност на оперативните мениджъри.

¬ икономиката на знанието, където огромни математически и аналитични ресурси са на един клик разсто€ние (или на една гласова команда към приложение с изкуствен интелект като Siri, Cortana, Alexa или Google Home), познаването на потока от идеи е изключително важно.

¬ заключение

–еволюциите създават крайности. »ма участници, които подкреп€т промените, и такива, които им се противопостав€т.  огато имате възможност, спрете за миг и изслушайте вс€ка от тези две или повече страни.

¬с€ка разказана истори€ неминуемо опира до недоволство и надежди. јко успеете точно да ги локализирате, сте на правилни€ път към успеха насред революци€та.

»зточник:

“IT and the forever revolution”, Thornton May, CIO US, Jan 17, 2017

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов