“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ за транспорта и логистиката
бр. 2, 2017

 омбинаци€ от »“ решени€ подпомагат решаването на логистичните задачи във "¬иденов √руп"

»зградената информационна среда в компани€та позвол€ва доставките на ''ћебели ¬иденов'' да бъдат съобразени с редица важни за бизнеса фактори, както и с желани€та на клиентите

от , 24 февруари 2017 3 2581 прочитани€,

"¬иденов √руп” ќќƒ, с утвърдената търговска марка ''ћебели ¬иденов'', е компани€ развиваща сво€та дейност в областта на производството и търгови€та с корпусна и мека мебел. ќснована през 1989 г. в гр. ямбол като малък семеен бизнес, днес фирмата разполага с мебелна фабрика, модерни производствени цехове, съвременно оборудване и 42 търговски обекта в големите градове на страната.

јктивното разпространение на фирмената продукци€ в страната и в чужбина със сигурност не би било възможно без успешното решаване на възникващите транспортни и логистични задачи.

ѕредизвикателствата

 омпани€та разполага с два централни склада, разположени в източната и западната част на страната, както и с н€колко локални склада, в по-големите градове. ≈жедневно диспечери от локалните складове уговар€т с клиентите, доставката на техните поръчки.

“—пецификата на нашата работа е такава, че е необходимо е да се съобраз€ваме с н€колко фактора едновременно: наличности в централни€ склад, срокове за доставка, както и обемни€ капацитет на товарните превозни средства. ¬сичко това тр€бва да се синхронизира с конкретните желани€ на клиентите за определена дата на доставка и времеви€ диапазон на съответната дата, както и евентуални монтажи и разнос на артикули. ¬сички уговорени поръчки пътуват с външен нает транспорт от централен склад към локален. Ћокалните складове управл€ват собствен транспортен парк, включващ само бусове (70-80 бро€ в страната). “€хна е задачата да достав€т вс€ка една поръчка на съответни€ клиент”, по€сн€ва јтанас јтанасов, ERP администратор във "¬иденов √руп" ќќƒ.

»“ решени€ на логистичните задачи

«а да постигне необходими€ синхрон между изброените фактори компани€та използва комбинаци€ от внедрени »“ решени€. ћного полезни за тази цел се оказват изградени€т интернет сайт и внедрената преди 5 години ERP система BORA Business Suite, ко€то дава възможност да се следи моментно състо€ние на наличности по складове, движението на стоките и т.н.

“«а да решим всички задачи свързани с логистиката, използваме микс от технологии. Ќа първо м€сто - наши€т интернет сайт, където се генерират клиентските поръчки. —лед това те постъпват в ERP системата ни. “ам тр€бва да бъдат решени всички важни задачи свързани с планирането на доставките, заприхождаването и придвижването на стоките между различните обекти на компани€та, както и планиране на доставките към клиента. «а управление и контрол на транспортните средства, се използва софтуер предоставен от доставчик на GPS услуги. “ой дава възможност за прослед€ване на бусовете в реално време, за наблюдаване на процеси свързани с обслужването им и други. «а оптимизиране на транспорта сме въвели решение, което е собствена разработка - то осигур€ва връзката между планираните в ERP системата доставки към клиенти, онлайн карта на страната и прехвърл€не на тази информаци€ към GPS навигациите на транспортните ни средства”, казва јтанас јтанасов.

»зброените »“ решени€ са въвеждани във "¬иденов √руп” последователно през годините. ERP система BORA Business Suite се използва от началото на 2011 г., интернет сайтът е разработен по-рано, но през 2012 г. функционалността му е разширена с възможности за онлайн търгови€. —офтуерът за управление и контрол на транспортните средства и решението за оптимизаци€ на транспорта са въведени през последните 2-3 години.

“¬ търсене на оптимизации на процесите, се стараем да развиваме всички т€х във времето, за да бъдем по-конкурентни на пазара и да имаме възможността да предостав€ме една по-добра, по-бърза и по-качествена услуга. ¬ ERP системата, ко€то развиваме със съдействието на Ѕќ–ј —олюшънс, през годините сме внедрили отделни модули на различни етапи от нашето развитие, свързани основно с дистрибутиране и експедиране на стоки, както и управление на складовите процеси. ¬с€ка една отделна разработка е бавен и труден процес. »зисква месеци наред обмисл€не, програмиране, внедр€ване и подобр€ване, но възход€щото развитие на компани€та показва, че сме взимали правилни решени€”, коментира јтанасов.

¬ заключение

—поред представителите на "¬иденов √руп” успешното прилагане на информационни технологии при управлението на транспорта и логистиката зависи в гол€ма степен от две важни услови€ – наличие на вол€ за развитие чрез пром€на и компетентни кадри.

“«а да могат да се осъществ€ват успешно »“ проектите в една компани€, в не€ тр€бва да има желание и вол€ за развитие чрез промени (дори пон€кога фундаментални). —ледващото важно условие е наличието на компетентни кадри, €сно дефинирали задачите, на които се търс€т решени€, и такива, които не се притесн€ват да търс€т и внедр€ват иновативни методи, както и свои собствени разработки. Ћогистиката е наука, ко€то е пр€ко свързана с развитието на технологиите, което € прави изключително интензивна и все по-изискваща енерги€, гъвкавост и адаптивност, от тези които искат да са актуални на времето”, за€ви в заключение јтанас јтанасов.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов