Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 2, 2017

ДП “Пристанищна инфраструктура” планира и управлява ресурсите с нова интегрирана ИС

Решението, базирано на SAP ERP 6.0 обхваща всички основни бизнес процеси в предприятието и е интегрирано с няколко други информационни системи

от , 24 февруари 2017 1 662 прочитания,

В края на януари Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) приключи успешно мащабен проект за внедряване на нова интегрирана информационна система (ИИС), базирана на SAP ERP 6.0. Решението обхваща всички бизнес процеси в предприятието и работи в интеграция с няколко други ключови за ДППИ информационни системи.

Проектът на стойност над 6,418 млн. лева се изпълнява от Стемо, като началото му бе обявено през юли миналата година. Финансирането е осигурено от Европейския фонд за регионално развитие (4,56 млн. лв.) и от държавния бюджет на България (805 142 лв.) чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. Самото предприятие участва с малко над 1 млн. собствени средства.

“Проектът е изпълнен, реализирана е почти цялата функционалност на SAP ERP, а потребителите са обучени да работят както с функциите на системата, така и с администрирането й”, обяви на пресконференция генералният директор на ДППИ Ангел Забуртов.

Реализацията на проекта

След поредица от работни срещи на специалистите от Стемо и служителите в ДППИ са уточнени бизнес процесите в организацията. В резултат е изготвена концепция за внедряване, която заедно с техническото задание стават задължителни документи за проекта.

Следващи важни етапи от изграждането на решението са свързани с осигуряването на подходяща хардуерна инфраструктура и доставката на софтуерни лицензи, необходими за работата на новата ИИС. Следват инсталиране и конфигуриране на самата ERP система, поредица от разнообразни тестове - по отделни функционалности, стрес тестове, верификации, които доказват, че решението отговаря на изискванията. Веднага след това започва обучението на служители и подготовка за работа в продуктивен режим. Днес всички бизнес процеси се регистрират в SAP решението на ДППИ, стана ясно по време на пресконференцията.

Обхват на новата ИИС

“Към момента новата ИИС се ползва от всички териториални и специализирани поделения на ДППИ. Тя работи на сървъри, разположени в Главно управление в София, но всички структури работят с нея в реално време с единна база данни. 49 са крайните потребители със съответните права и роли в ИИС. Бизнес процесите се регистрират в момента на тяхното случване. В Главно управление са ключовите потребители, отговарящи за поддържането на основната база данни. Централизираното управление на основните данни ни помага да имаме единна гледна точка върху бизнес процесите в цялото предприятие“, коментира , допълва Анна Михнева-Натова, ръководител на проекта от страна на ДППИ.

Бизнес процесите, които са обхванати от ИИС са:

- Финансово счетоводство и дълготрайни активи. Осигурява се автоматично осчетоводяване в реално време на всички бизнес транзакции, регистрирани в различни функционалности на ИИС. Изготвят се законово изискуеми отчети. Отчитат се бизнес процеси, свързани с дълготрайни активи, и се осъществява интеграция с ГИС системата на ДППИ.

- Управленско счетоводство. Системата подпомага планирането, отчитането и контролирането на разходите на ДППИ. Освен това помага при изчисляване на планова и фактическа себестойност на пристанищни такси, които са едно от сериозните приходни пера за предприятието. Системата генерира редица справки и анализи на пристанищните такси по различни сечения.

- Управление на бюджета и инвестиции. Системата помага при планиране, отчитане и контролиране на инвестиционната програма на ДППИ, следи изпълнението на годишния бюджет на предприятието по различни източници на финансиране.

- Управление на проекти. Всички нaционални и европейски проекти се планират, като бюджетът и изпълнението им се следят в системата. ИИС обслужва и пълния процес на доставка по тези проекти – от регистриране на обществена поръчка, през договор до контрол на изпълнението на този договор.

- Управление на покупки и складови наличности. Проследява се целият жизнен цикъл на покупки от избор на доставчик през сключване и изпълнение на договора. Въведена е и процедура по одобрения на заявки за покупки.

- Ремонт и поддръжка. В ИИС е изградена пълна структура на съоръженията на ДППИ, което помага при планиране на поддръжка на съоръжения, както и при извършване на авариен и текущ ремонт.

- Управление на продажбите. Това е една от по-сложните задачи, тъй като включва интеграция със специализирани системи за отчитане на визити (в пристанища). Реализиран е „калкулатор“ за автоматично изчисление на такси на база регистрираните визити, а след приключване на тези визити системата генерира автоматично фактури.

- Управлението на човешкия капитал също е сред обхванатите от ИИС бизнес процеси. Модулът включва средства за подбор и организационно управление на персонала, обучение и развитие на кадрите, както и изчисляване и отчитане на възнаграждения.

Резултати

Важни предимства, които новото информационно решение осигурява на ДП „Пристанищна инфраструктура“ са много по-бързата обработка на информацията и елиминирането на възможностите за грешки. В системата всички транзакции се осчетоводяват автоматично, гарантирана е пълна прозрачност и проследимост на целия бизнес процес на предприятието.

Представителите на ДППИ оценяват високо предоставяните от системата функционалности за управление на проекти и бюджети и възможностите за йерархично изграждане на инвестиционни проекти. “Системата дава възможност за отразяване на всички спецификации по даден проект независимо дали той е за строителство, ремонт или авторски надзор. Във всеки момент може да се види цялата документация по проекта, а с помощта на отлично развитите справки могат да се следят срокове дейности, разходи, наличен бюджет. Функцията за следене на бюджета е особено ценна, тъй като подпомага правилното разпределение на бюджета - както знаете без средства проектите не могат да се реализират ”, отбеляза инж. Наташа Ценева – директор на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост” в ДППИ.

Изчисляването на пристанищните такси, дължими от всеки кораб вече е напълно автоматизирано. По думите на д-р инж. Златко Кузманов, директор на дирекция "Ръководство на корабния трафик – Черно море" в ДППИ това е възможно благодарение на осигурената интеграция с няколко други информационни системи, включително Лойд регистъра. Внедрената през 2015 г. система за електронна обработка на корабните документи и системата за управление на пристанищните наредби. Сега автоматичен калкулатор, внедрен в системата, изчислява дължимите такси и след въвеждането им фактурата се издава автоматично. “Това спестява време по процеса на обработка, подобрява събираемостта и способства за избягването на грешки”, обобщи д-р инж. Златко Кузманов.

Към системата е разработено и мобилно приложение, което позволява на ключовите ползватели от ДППИ дистанционен достъп.

КОМЕНТАРИ ОТ  

КОМЕНТАРИ

 
  
04:28, 27 февруари 2017 # 1
NO AVATAR

Cheap MLB Snapback hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA Snapback
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapback
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Snapback
Cheap NBA Snapback
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport hats
Cheap NCAA College hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL Snapback hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback

Cheap MLB hats
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Sport hats
Cheap NCAA College hats
Cheap NBA hats
Cheap NFL hats
cheap nba caps
tisa snapback


Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapbackCheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan12
Cheap Air Jordan 11


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
cheap jordans for sale
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes


cheap jordans
cheap jordans for sale
Cheap Air Jordans
cheap retro jordans
cheap jordan shoes
cheap jordans free shipping
cheap jordans online
cheap air jordans for sale
Cheap Air Jordan 12
Cheap Jordan 11
wholesale jordan shoes

Cheap MLB Snapbacks
Cheap Snapback hats
Cheap Snapbacks
Cheap NHL Snapbacks
Cheap NCAA College Snapbacks
Cheap NBA Snapbacks
Cheap NFL Snapback
cheap nba caps
tisa snapback


Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"ДП “Пристанищна инфраструктура” планира и управлява ресурсите с нова интегрирана ИС"    

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов