Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 2, 2017

10 стратегически, тактически и организационни тенденции в света на корпоративните ИТ

„Всяка наука, дори и най-точната, се развива не само благодарение на нови теории и факти, но и благодарение на догадките и надеждите на учените”, Станислав Лем, „Summa Technologiae“, 1963

от , 24 февруари 2017 0 1752 прочитания,


През последните години анализатори и експерти призоваваха ИТ директорите да станат по-инициативни личности и по-добри партньори на мениджмънта в сферата на дигиталната трансформация. Сега махалото се връща назад - от Gartner казват, че ИТ директорите са длъжни да се грижат и за усъвършенстване на операциите на предприятието. Това бе едно от най-интересните послания отправени на конференцията Gartner Symposium 2016, проведена през октомври в Орландо, САЩ. 

Както отбелязва онлайн изданието TechRepublic, „След величествената визия за ИТ като формираща обществото сила, представена в ключовото изказване на старшия вицепрезидент на Gartner Питър Сондергаард, неговият колега, анализаторът Дейвид Капучио се спря на реалните проблеми и задачи, връщайки няколко хиляди, събрани в залата ИТ лидери, обратно на земята. Ето какво каза Капучио: 

4 секунди очакване

Дейвид Капучио формулира задачите на ИТ ръководителите съвсем просто: „Всичко това е изкуство на възможното и изкуство на вероятното”. Също така, анализаторът просто и ясно „затвори” логическата верига, започнала с изказването на  Сондергаард - щом ИТ подразделението приема да играе по-широка роля, то трябва да се грижи за осигуряването на предимства на предприятието в неговите операции.  ИТ отделът вече не може да си позволи да се затвори в своите битове и байтове и да позволи влошаване на показателите за дейността на предприятието „по независещи от него причини”, особено когато клиентите все повече разчитат на цифровите технологии. В тази връзка Капучио напомни на аудиторията, че връщането на загубен клиент струва на компаниите четворно повече от неговото запазване, а ако компанията действа неправилно времето за което тя може да загуби клиент е 4 секунди. 

На този фон, Дейвид Капучио очерта 10-те най-важни технологични тенденции според Gartner, засягащи ИТ операциите в техните 3 основни аспекта - стратегически, тактически и организационен. Ето какви са тези 10 тенденции: 

Стратегически

1: Изчезващите центрове за данни
„Не е тайна, че едва ли не всички организации сега са еднакво страстно увлечени от облачните решения - по същия начин, както първоначално се дистанцираха от тях. Важно е обаче да помним, че дори ако вашите работни процеси преминават през облачни решения, корпоративното ИТ подразделение все още отговаря за тях”, - отбеляза Капучио. - „В тази връзка, ИТ отделите трябва да се научат да прилагат cloud решения разумно и да разбират свързаните с тях проблеми - например проблеми във връзка с пропускателна способност и капацитет на системите за съхранение”. 

2: „Съединителната тъкан за ИТ
”Корпоративното ИТ подразделение трябва да избере и реализира най-добрите решения, като ги обедини целенасочено в екосистема. Тази екосистема трябва да включва голямо количество услуги и приложения, свързани с различни облаци и доставчици, както и със собствени вътрешни (on-premise) системи. В крайна сметка клиентите искат да получат „услуги, предоставяни от правилното място, за правилната цена и с използването на правилната платформа”. 

3: Контейнери и микроуслуги
Контейнерите представляват нова технология, реализираща т.нар. „бърза разработка” (agile development) на базата на програмни модули (modular ways). Този подход дава възможност за много по-динамично развитие на ИТ средата.   На практика контейнерите (например Docker) и микроуслугите са нови платформи за разработка на облачни приложения. Контейнерите позволяват в тях да бъдат инкапсулирани обекти от всякакъв тип и са подходящи за разработката на микроуслуги, в които приложенията се конструират като пакет от малки услуги, изпълнявани като отделни процеси и комуникиращи си чрез прости мрежови механизми. Микроуслугите могат да бъдат разгърнати и управлявани независимо, а след като веднъж са реализирани извън контейнерите, те рядко взаимодействат директно с базовата операционна система. Контейнерните технологии ще се прилагат все по-широко от една страна за изграждането на нови облачни приложения, а от друга – за реализация на хибриден режим на работа, при който работното натоварване се разпределя между традиционните корпоративни системи и отдалечените публични облаци. През последните 2 години популярността на контейнерите нарасна феноменално, а заедно с това и разпространението на хиперконвергираната инфраструктура. “Сред всички Open Source технологии именно контейнерите са най-интересни и актуални”, твърдят и анализаторите от Forrester.

Тактически

4: Технологии управлявани от бизнеса (Business-driven IT)
По данни на Gartner, към момента до 29% от ИТ разходите на организациите се финансират от бизнес звена, различни от ИТ отдела. Анализаторите прогнозират, че през следващите години този показател ще расте. Тези т.нар. „технологии управлявани от бизнеса” всъщност са средство да бъдат заобиколени бавните процеси по вземане на решения във връзка с внедряване на нови ИТ системи. За мениджърите и служителите в бизнес звената, които имат познания в областта на ИТ, това е начин да реализират бързо своите нови идеи и да се адаптират с минимални усилия към промените в пазара.    Проницателните ИТ лидери признават, че т.нар. „Business-driven IT” са ценни за предприятията и че ИТ отделът трябва да изгражда добро взаимодействие с ключовите бизнес ръководители, така че да бъде в течение на всички нови проекти и тяхното възможно отражение върху операциите в дългосрочна перспектива. 

5: Дейта център като услуга (Data Center-as-a-Service) 
По отношение на тази тенденция Дейвид Капучио подчерта два момента. Първо, става дума за самия принцип на прилагане, а не за начина на изграждане на ИТ инфраструктурата. А, второ, става дума само за доставка на изчислителни ресурси за бизнеса по най-добрия начин, а не за конструиране на „моя дейта център, така както го виждам”. Накратко, ИТ лидерите трябва да създадат модел за дейта център като услуга (DCaaS). Ролята на ИТ отдела и на дейта центъра е да бъде доставена правилната услуга, на правилното място, от правилния доставчик, на правилната цена. ИТ отделът става брокер на услуги.   

6: Неизползван капацитет
Неизползваният капацитет - т.е. неща, за които е платено, но не се използват - може да нъде открит както в корпоративния дейта център, така и в облака. ИТ лидерите трябва да се научат да се фокусират не само върху работоспособността и достъпността на системите, но и върху капацитета и неговото оползотворяване. Успешното решаване на тази задача може да удължи живота на съществуващия дейта център и да намали оперативните разходи за услуги от външни доставчици. 

Основен подход за повишаване на приходите и снижаване на разходите е правилното използване и планиране на ресурсите – софтуер, оборудване и услуги - този тип от мерки крие огромен потенциал. Според експертите на Gartner, до 40% от корпоративните ИТ ресурси може да се изразходват напразно, заради това, че услуги, които не са необходими продължават да се поддържат, а общата ИТ инфраструктура не се оптимизира. 

7: Влиянието на IoT
Проекти, базирани на концепцията „Интернет на нещата” (IoT) могат да бъдат реализирани практически навсякъде, стига съответните звена в компанията наистина да се стремят към нови ползи и да знаят как да ги постигнат. Трябва да се отчита обаче, че в тези проекти възникват доста затруднения свързани с несъвместимост на компоненти от различни доставчици и проблеми с интеграцията. Препоръчително е в работата по такива проекти да бъде включен  IoT архитект, който да съобрази изгражданите решения с дългосрочните стратегии както за IoT платформата, така и за дейта центъра. 

Организационни 

8: Отдалечено управление на устройства (и неща)
Все по-ясно изразена тенденция за много организации с отдалечени офиси е необходимостта  отдалечени активи да се управляват централизирано. Сега, с бързото възприемане на IoT решенията от бизнеса, възниква нов тип активи - свързани сензори. Тези сензори може да се нуждаят от обновяване или от периодична подмяна на батерии, което налага нови нива на детайлност и контрол при проследяване на активите и поставя нови изисквания към системите за управление. Ето защо ИТ ръководителите трябва предварително да обмислят архитектурата на бъдещото решение и стратегията за IoT на цялото предприятие. Това е изключително важно, тъй като IoT се развива и разпространява, и ако ИТ специалистите не отчетат това сега, предприятието може да придобие десетки несъвместими решения. 

9: Изчислителната среда - „микро” и „на края”
Днес компаниите поставят безпрецедентни изисквания както към „облаците”, така и към крайните системи (edge), което може да доведе до затруднения в бъдеще. Това може да се окаже особено проблематично, когато е необходим бърз анализ на данни в реално време или се използват системи за машинно обучение (machine learning). Затова ИТ отделите с далновидни ръководители вече проектират нови мрежи, които могат да обработват данни непосредствено в края на мрежата (edge computing).   „Микро” и „edge” изчислителните модели дават възможност да се изпълняват приложения в реално време, които изискват изключително бърз отговор от най-близките edge сървъри. Допустимото забавяне на комуникацията се свежда до няколко милисекунди, вместо до няколко стотици милисекунди. При този модел някои интензивни изчислителни процеси се пренасят от потребителското устройство на edge сървъри и така изпълнението на приложението става по-малко зависимо от капацитета на потребителското устройство. 

10: Новите роли в ИТ
Тъй като ИТ отделите еволюират за да се адаптират към очертаните тенденции, те ще трябва да попълнят състава си с някои нови позиции. На първо място ще бъдат необходими „ИТ облачни брокери”, които ще отговарят за мониторинга и управлението на доставчиците на облачни услуги.  Друга необходима позиция ще бъде „IoT архитект”, натоварен със задачата да проучи потенциалното влияние на множество IoT системи върху дейта центровете на компанията. Служителят на такава длъжност ще работи в тясна връзка с бизнес звената, за да гарантира, че техните IoT решения са съвместими с централната IoT архитектура. Още една необходима длъжност ще бъде „Експерт по интеграцията”, а в някои компании може би ще имат нужда от цял такъв екип, за да бъде осигурена безпроблемната интеграция на всевъзможни нови инициативи в сферата на облачните и edge изчисления, IoT и т.н. 

Източник:Top 10 Technology Trends Impacting Infrastructure & Operations, Gartner, Dec 2016

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов