Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Коментари
бр. 2, 2006

До къде с е-управлението в Община Бургас през 2006 г.

от , 07 февруари 2006 1 7422 прочитания,
Страница 1 от 4

Изграждането на информационните системи в Община Бургас е един продължителен процес, който се развива непрекъснато от 1993 г. до сега. Създаденият тогава идеен проект за извършваните дейности се актуализира неколкократно съобразно постигнатите резултати, задачите на общинската администрация и развитието на информационните технологии. В една или друга степен до края на 2005 г. са компютъризирани всички дейности на администрацията и над 80 % от работните места. ИТ инвестициите на общината през 2006 ще нарастнат с около 20% спрямо 2005 г.

Атанас Сиреков, началник отдел ИОТ в Община Бургас

Общината използва както готови програмни продукти, така и собствени разработки. От началото на 2002 г. се премина и към използване на общи бази от данни в централната общинска администрация и по териториалните дирекции на общината, с което за гражданите бяха осигурени услуги от едно и също качество на централно и териториално ниво, като се съкрати времето за достъп до данните и се постигна оптимизиране и прозрачност на процеса на събиране на местни такси и издаване на разрешителни. Така след приключване на основните проекти, свързани със създаване на информационни системи за различните сфери на дейност на общинската администрация от 2005 г. се започна работа както по усъвършенстване на тези системи, така и по поставяне на информационната инфраструктура на качествено ново ниво. Предстоящите за реализиране задачи са свързани с

Промяна на комуникационната среда

Изградената в Община Бургас през 2002 г. система за обмен на информация на базата на радиомодеми постепенно започна да губи своята ефективност. Пренаситеният ефир в градската среда както и развитието на строителството станаха причина за смущения в комуникацията, което доведе до проблеми в работата на някои от териториалните звена. От друга страна се увеличиха броят на работните места и видовете софтуер, ползващи отдалечените бази от данни, както и обемът на самите данни. Така радиомодемите, работещи на честота 2.4 GHz се оказаха вече с недостатъчен капацитет и в обектите, до които има връзка чрез НАМДА започнахме да използваме възможностите на оптичната кабелна връзка, а до други поставихме собствен оптичен кабел. През следващите няколко месеца предстои изцяло да се премине към използване на възможностите на оптичната връзка за нуждите на отдалечените работни места. Това ще позволи и осигуряване на Интернет и електронна поща и в териториалните дирекции, като по този начин комуникацията с клиентите ще се подобри и на териториално ниво.

Усъвършенстване на софтуера

Този процес е свързан както с актуализиране на собствения софтуер, така и с обновяване на версиите на използвания готовите програмни продукти. Вече бе извършена актуализация на ставките за местните такси съобразно решенията на Общинския съвет. Предвидено е и преминаване към СУБД от по-високо ниво за работа с базите от данни за общинска собственост и ТСУ.
Във връзка с измененията в Закона за местните данъци и такси от 1 януари т.г. дейностите по събиране на местните такси ведно с използваните за тази цел хардуер и софтуер преминаха към общинските администрации. За съжаление до момента нямаме конкретна информация дали ползваните до 31.12.2005 г. програмни продукти, работещи в среда на DOS ще се интегрират в общинските информационни системи, как и до каква степен ще става обмен с информационните системи на държавната администрация. По принцип усъвършестването на процесите и продуктите, свързани с местните данъци и такси е въпрос от стратегическа важност за развитието на ИТ, тъй като касае приходи на общината, а те биха засилили финансовата й мощ за реинвестиране в ИТ-проекти.
По-голямо внимание ще се отдели на информационната сигурност чрез осигуряване на софтуер за защита на електронните данни.
През 2006 г. предвиждаме създаването на електронен архив за издаваните заповеди, тъй като към тях се проявява по-голям интерес и са необходими като основа за чести справки.
1 234

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов