“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти

ѕроектът Д“ќѕ » “ –аботодателФ 2017 стартира

от , 10 март 2017 0 1288 прочитани€,

—лед пет изключително успешни издани€ на проекта ““ќѕ » “ –аботодател” на ICT Media и JobTiger, записването за участие в шестото издание на инициативата вече започна.

» през 2017 година проучването ще се проведе сред български и международни компании от телекомуникационни€, »“ и аутсорсинг секторите, опериращи на наши€ пазар. »зследването се осъществ€ва по методологи€ на специализираната в HR одит компани€ Audit Advice Associates (јјј).

ѕроектът „“ќѕ » “ –аботодател” 2017 стартира

 

 

ѕроектът „“ќѕ » “ –аботодател“ има за цел да открои предпочитаните работодатели в сферата на информационните и комуникационните технологии (» “) в Ѕългари€ и да очертае водещите тенденции в управлението и развитието на бранша.

»нициативата изследва ангажираността и удовлетвореността на служителите в секторите информационни и комуникационни технологии и аутсорсинг.

ѕроектът включва пет основни компонента:

  • »зследване, което се извършва въз основа на анкета, разпространена сред служители и мениджъри на компаниите;

  •  ласаци€ на водещите компании от » “ и аутсорсинг сектора, развиващи дейност в Ѕългари€, на база специално разработена за целта методологи€ за определ€не на предпочитан работодател;

  •  ръгла маса, на ко€то традиционно биват представени изводите от проучването и се дискутират горещи теми, свързани с управлението на човешките ресурси в » “ и аутсорсинг сектора;

  • ¬ечерна церемони€ (в ден€ на провеждане на кръглата маса), на ко€то ще бъдат наградени победителите от класаци€та “ќѕ » “ –аботодател“ 2017.

  • —пециализирано печатно издание, в което ще бъдат представени данните от изследването.

 

ѕартниращи организации по проекта "“ќѕ » “ –аботодател" през годините са били ћинистерството на труда и социалната политика (ћ“—ѕ), јмериканската търговска камара в Ѕългари€ (AmCham),  онфедераци€та на работодателите и индустриалците в Ѕългари€ ( –»Ѕ), Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), и Ѕългарска асоциаци€ за управление на хора (Ѕј”’).

ѕрез 2016 г. в проучването ““оп » “ –аботодател” се включиха 37 компании с общ списъчен състав 5421 служител€, като в класирането участват 31 компании с 3172 служители. ”частниците б€ха разпределени в следните категории: „»“ услуги“, „јутсорсинг на »“ услуги“, „–азвой на софтуер“, „“елекомуникации“, „ћалки компании с персонал до 50 служители“.

ѕроучването изследва факторите и степента на ангажираност и удовлетвореност на служителите в сферата на информационните и комуникационните технологии.

ћетодологи€та на изследването „“ќѕ » “ –аботодател“ се основава на свързване в мрежа и оценка на взаимодействието между четири фактора: резултатите на компани€та по определени показатели; степента, в ко€то стратегиите, политиките и процедурите по управление на човешките ресурси са интегрирани в организаци€та; доколко те подпомагат постигането на целите, ангажираността на служителите; и проактивността на компаниите по отношение на последващи действи€, свързани с резултатите от изследването. 

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов