Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини ИТ мениджмънт
бр. 3, 2017

8 начина за повишаване на производителността

от , 20 март 2017 2 1360 прочитания,

Всяка организация има възможност да предприеме някои прости мерки за рационализиране на работата, подобряване на бизнес-процесите и да помогне на служителите си да работят по-продуктивно

За специалистите, изучаващи продуктивността на служителите, е напълно очевидно, че тя постоянно намалява, независимо от всички новости в областта на средствата за сътрудничество и автоматизация, с които ИТ доставчиците наводниха пазара. Според данни на Министерство на труда на САЩ, през второто тримесечие на 2016 г. годишният показател за производителността на работещите, директно относим към производствените резултати на компаниите, е намалял с 0,6%. А като се отчете и това че производителността на бизнеса намалява трето тримесечие подред, става очевидно, че този проблем е засегнал всички сектори, без да има значение в кой отрасъл на икономката.

Независимо, че това понижение не може да се обясни само с една причина (може причината да е, че служителите са в интернет в работно време, а може и влияние да оказват множество други фактори), всяка организация има възможност да предприеме някои прости мерки за рационализиране на работата, подобряване на бизнес-процесите и да помогне на служителите си, които все по-малко седят на едно място, да работят по-продуктивно независимо от местоположението си.

Предлагаме ви няколко препоръки, подходящи за организации от всякакъв мащаб, които се стремят да повишат производителността на своите служители и да им помогнат да работят по-ефективно и с удоволствие. Те са подготвени на базата на изследвания в различни отрасли, проведени от Уолтър Тинфен, президент и генерален директор на Visioneer, компанията притежаваща търговски права за използване на марката Xerox.

1: Формулирайте своите цели и редовно ги обмисляйте.

Анализирайте вашите текущи производствени процеси и определете, кои от тях може да бъдат рационализирани. Като начало, насочете погледа си към отделите, в които се извършват трудоемки, изискващи време операции, за да разберете по-добре какъв е редът на работа в тях и да намерите потенциалните проблеми или процеси, които трябва да се реорганизират. Често служителите правят нещо по определен начин, само защото то винаги се е правило така. Опитайте да поощрите служителите открито да изказват своите съмнения относно състоянието на нещата.

2: Всеки отдел има своя програма за действие.

Определянето на общите цели на предприятието е много важно, но всеки отдел се отличава с уникално, индивидуално настроени процеси с различни съпътстващи проблеми. След като установявите какво точно може да се оптимизира, и след като определите целите, изгответе план за действие за подобряване на процеса и редовно оценявайте степента му на изпълнение, за да може да се организира или преработи новият ред на работа и да се убедите, че обновеният производствен процес е от полза за служителите.

3: Дайте достъп на служителите до нужните технологии.

Неправилно настроени или остарели технически средства сами по себе си могат да създадат трудности и да забавят потока от информация в организацията, водейки до намаляване на производителността и печалбата. Анализът на технологиите, използвани ежедневно от служителите ви, ще помогне за установяване на причините, водещи до неефективност. Определяйки какви технологии се използват в компанията, потърсете нови технически решения, отговарящи на нуждите на служителите, и им осигурете инструментите, необходими за ефективното изпълнение на задълженията им.

4: Уверете се, че служителите знаят как да боравят с новите технологии.

При внедряването на нови технологии на работното място е важно служителите да преминат обучение за правилна работа с тях. Ако служител се ориентира неуверено в някоя нова технология, той ще губи много време в опити за намиране на отговори или решения на проблемите. В същото време сътрудникът няма да може напълно да разбере допълнителните възможности и функции на тази технология, а самият инструмент няма да бъде използван с пълните му възможности. Ако за съответната нова технология не бъде проведено правилното обучение, това може да се отрази негативно на производителността, затова този важен етап не трябва да се пренебрегва.

5: Дръжте своите служители информирани.

При проучване и внедряване на нова технология е изключително важно да включите във всички етапи на процеса служителите, които ще я ползват всекидневно. Като начало, определете какво именно е необходимо на служителите и им позволете да предложат тези инструменти, които смятат за удобни. Провеждайки предварително проучване, предоставете на служителите възможност да вземат участие в тестването на избраните средства, по време на което те могат лично да ги изпробват и своевременно да дадат мнение.

6: Обмислете съветите на своите служители относно новите ИТ инструменти.

Приемайки и преценявайки мнението на служителите по време на изпитване и внедряване на нови инструменти, получавате безценни коментари и съвети. Именно служителите ще трябва да разберат, приемат и използват тези технологии всеки ден, така че ако разберете реакцията им преди да сте похарчили пари за едно или друго решение, ще можете да разберете дали новата технология се вписва във вашите бизнес-процеси. И едва след като внедрите тази технология, може да продължите да поощрявате обратната връзка с цел навременно отстраняване на различни проблеми.

7: Осигурете лесен достъп до важна информация.

Информация за клиенти, избор на стоки и отраслови тенденции може да помогне за вземането в бъдеще на по-аргументирани бизнес-решения. Информацията е източник на жизнена сила за всяка организация, затова тези данни е важно да се управляват, пазят и съхраняват в универсална, надеждна система за управление на съдържанието, с която служителите ще работят. По този начин може да се гарантира, че служителите ще могат лесно да търсят и анализират информацията. Ако се даде на служителите бърз и удачен достъп до информация от всяка локация, те започват да работят по-бързо и така расте продуктивността на бизнеса.

Редица инструменти, позволяващи да се работи от разстояние, бяха реализирани през годините по икономически съображения, но се превърнаха в мощни средства за обмен на информация. Мениджъри по продажбите и сътрудници от фронт-офисите, например, започват активно да използват средства за съвместна работа, благодарение на които те могат оперативно да установяват връзка с експерти и да получават отговори на въпроси в реално време. Наред с това, те получават достъп до единен, глобален център за взаимодействие на компанията с нейните клиенти.

8: Предоставете нови възможности на своите мобилни служители.

Вече не е задължително да се работи между четирите стени на офиса. Служителите все по-често работят в движение и тази тенденция ще се запази в близко бъдеще. За да се даде шанс на служителите да работят продуктивно и с удоволствие, бизнес лидерите е важно да намерят начин да дадат на служителите си възможност да си вършат работата от разстояние. Могат да се използват най-различни мобилни приложения за повишаване на производителността. Например, брокерите на недвижими имоти и служителите в търговски отдели прекарват повечето от работното си време извън офиса и през целия цикъл на търговски отношения имат работа с много и различни хора и съпътстващи документ. Новите мобилни скенери, с размери колкото навито списание, им позволяват да дигитализират информацията и да я изпратят на съответния доставчик, отдел или служител. Така работните процеси не се забавят и не се намалява продуктивността, само поради липса на нужните инструменти.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов