Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 3, 2017

12 приложения на блокчейн технологиите

от , 20 март 2017 3 3715 прочитания,

Изследователската компания CB Insights публикува списък с индустрии и дейности, в които използването на блокчейн е особено перспективно. Представяме най-интересните сред тях

Блокчейн е разпределена база данни, която съхранява информация за всички транзакции на участниците в система във вид на „верига от блокове” (именно така се превежда от английски Blockchain). Достъп до регистъра имат всички потребители на блокчейн системата, които изпълняват ролята на колективен нотариус, който потвърждава коректността на информацията в базата данни. 

Най-общо блокчейн е „сървър, удостоверяващ времето” (timestamp server). Всеки блок във веригата съдържа набор от трансакции с отбелязано време за тяхното извършване и хеш на предишния блок, изпълняващ ролята на свързващо звено. Благодарение на това, че всеки „печат” за време е свързан с предишния с помощта на хеша, се образува верига. Всяка нова трансакция трябва да бъде автентифицирана в разпределената мрежа от компютри, формиращи блокчейна (веригата от блокове), преди тя да формира следващ блок във веригата.

Накратко, блокчейн осигурява неизменен общ поглед към всички трансакции между ангажираните страни и те могат незабавно да предприемат действия за извършване на трансакция, уверени в това, че регистрираната информация не може да се променя. По този начин обменът на каквито и да е ценности може да се случва за минути вместо за дни. В допълнение блокчейн приложенията могат да освободят кеш, да намалят разходите за извършване на трансакция и да ускорят бизнес процесите. Засега технологията все още не е достигнала високо ниво на зрялост, но е факт, че привлича все повече интерес и инвестиции.Tехнологията блокчейн може да се прилага за финансови операции, идентифициране на потребители, създаване на средства за киберсигурност и т.н. В началото на тази година изследователската компания CB Insights публикува списък с 27 индустрии и дейности, в които използването на блокчейн е особено перспективно. Ето някои от тях:  

1: Банки

Основно предназначение на банките е да осигуряват безопасно съхранение и предаване на ценни активи. Защитената с цифров регистър блокчейн система, може да изпълнява тези функции. Затова анализаторите очакват, че през следващите години блокчейн технологиите ще окажат силно влияние върху банковата дейност. Според резултатите от две проучвания, проведени от IBM в 200 организации от финансовия сектор, 15% от банките планират да внедрят цялостни блокчейн решения още през 2017 г., а 65% от тях планират да включат блокчейн в работна експлоатация през следващите 3 години. Що се отнася до бизнес възможностите, които възникват благодарение на блокчейн, в 80% от банките виждат най-значителни перспективи в областта на разплащанията по търговски сделки, корпоративното кредитиране и монетизацията на контролни данни. Според оценките на някои експерти, такава технология ще позволи на банките да спестяват значителни разходи благодарение на елиминирането на посредници при изпълнението на трансакциите. 

2: Плащания и парични преводи

Според доклад на Световния икономически форум, децентрализираните технологии за плащане, могат да променят облика на “бизнес архитектурата” на паричните преводи, която вече повече от 100 години си остава една и съща. Блокчейн технологията е в състояние да измести неефективните системи и да създаде по-отворен и бърз поток на плащания при които са избегнати комисионните.   

3: Киберсигурност

Въпреки че блокчейн е отворен регистър, предаването на данните се проверява стриктно и се осъществява с използване на най-силните криптографски методи. При широко внедряване на тази технология, която се счита за по-надеждна от традиционните системи, вероятността за осъществяване на взлом съществено намалява. Нивото на киберсигурност се повишава и благодарение на почти пълното елиминиране посредничеството на хора при реализация на процесите, изтъкват представители на Goldman Sachs. 

4: Образование

Ако образователните институции преминат към прозрачна документация (дипломи, академични справки и т.н.), използвайки блокчейн или подобни защитени технологии, измамите в тази сфера ще бъдат значително по-малко, а също така ще се избегнат редица изискващи много усилия ръчни проверки на хартиени документи. 

5: Гласуване

В Университета на Западна Вирджиния   (West Virginia University) започнаха обсъждане на идеята за прилагане на платформа за гласуване, изградена на базата на блокчейн още през ноември 2015 г. Идеята бе при избори на студентската асоциация гласовете да се подават от мобилни устройства, да се разчита на сигурността на блокчейн технологията и да се спестят между $5000-$7000 за провеждането на мероприятието. Възраженията, които бяха направени тогава от несъгласните с тази форма на гласуване, бе че платформата е създадена от студенти, които участват в изборите.  Всъщност блокчейн може да служи като медия за събиране, проследяване и преброяване на гласове без да има опасения за загубени или подменени гласове. Към момента в краудсорсинг платформата Kickstarter е активна кампания за финансиране на проекта Follow My Vote, чиято цел е създаване на надеждна система за онлайн гласуване, базирана на блокчейн. 

6: Лизинг и продажба на автомобили

През 2015 г. компаниите Visa и DocuSign създадоха специален софтуер на базата на блокчейн, повишаващ удобството при лизингови плащания за автомобили. Съответните такси се изчисляват автоматично на базата на експлоатацията на транспортното средство и условията предвидени в договора за лизинг. Подобно решение може да се използва и при продажбата на автомобили.  

7: Мрежови технологии и „Интернет на нещата” 

IBM и Samsung работят върху концепцията ADEPT, чиято идея е да се използва подобна на блокчейн технология за създаване на децентрализирана мрежа от огромно количество различни устройства от „Интернет на нещата”, които да могат да си взаимодействат помежду си при автоматично инсталиране на обновления, отстраняване на грешки и управление на захранването. Идеята на ADEPT (Autonomous Decentralized Peer-to-Peer Telemetryе) е да се използва блокчейн в ролята на публична главна счетоводна книга, в която да се регистрират огромен брой устройства, които по този начин няма да се нуждаят от централен хъб, осигуряващ комуникацията между тях.  

8: Умни договори

Умните договори (smart contract) представляват компютърни програми, изпълняващи някакви действия в зависимост от действията на друг обект. В термините на програмирането, това е функцията импликация, но при това блокчейн осигурява автоматична реализация на договори, без намесата на хора. Например, умните договори могат да следят дали се изпълняват условията за дългосрочни кредити.  

9: Прогнозиране

В пазара на технологиите за прогнозиране, провеждане на изследвания, анализи и предоставяне на консултантски услуги най-вероятно блокчейн технологиите ще предизвикат огромни промени. Пример за това е онлайн платформата за прогнози Augur, която събира финансиране на принципа краудсорсинг и вече е достъпна в бета версия. Идеята на създателите на Augur е с помощта на блокчейн да предлагат децентрализирано услуги за прогнозиране, потребителите на които ще получават възнаграждение за правилно предвиждане на най-различни събития - например резултати от спортни състезания, курсове на акции, резултати от избори, вероятност от стихийни бедствия.

Всъщност, някои категории събития (например резултати от спортни състезания и избори) са удобни прогнозиране, тъй като за тях са достъпни големи количества данни, с помощта на които вероятността за един или друг изход може да се оцени с висока точност.  Затова, накратко Augur платформата е нещо като „Uber за знания” - тя би позволила на всеки да получи възможно най-добра прогноза, обръщайки се към „неизползвани” знания или към т.нар. „мъдрост на тълпата”. Централизираните платформи за прогнозиране не се оказаха успешни, но блокчейн дава възможност за реализация на децентрализирана платформа, която не може да бъде подложена на цензура.

Участниците имат стимул да правят правилни прогнози, тъй като това и носи приходи, а общата картина за „залаганията” за изхода от едно или друго събитие позволява да бъдат получени доста точни прогнози. Несъмнено подобна платформа ще промени значително редица бизнес модели. Например, една застрахователна компания ще може да хеджира риска, просто използвайки подобна платформа. Застрахователно дружество, на чийто бизнес оказват влияние ураганите във Флорида, би могло да открие в Augur позиция „Ще има ли във Флорида 2 или повече урагана от 4-та и по висока категория?”. След това тази компания може да изчислява цените на застраховките си, с отчитане на вероятността за настъпване на урагани. 

10: Онлайн музика

Използването на файл с музика например може да бъде записвано в публичен блокчейн. Композиторите биха могли да пускат своите произведения в блокчейн базирана екосистема и да контролират условията за използване на техните произведения, предоставяйки права за това в реално време чрез „умни договори”.Много музиканти приемат идеята да ползват блокчейн за легално разпространение на своите произведения по Интернет, а няколко компании (PeerTracks, Ujo Music и Mycelia) се опитват да направят това възможно като организират възможността за директни отчисления към притежателите на авторски права с използване на „умни договори. 

11: Съвместно използване на автомобили

Концепцията за съвместно използване на частен автомобил с помощта на онлайн услуги за търсене на спътници не предполага децентрализация - Uber или друга подобна компания изпълнява ролята на диспечерски център и използва алгоритми за контрол на шофьорите и техните разходи. Израелският стартъп  La’Zooz обаче развива друг тип услуга, която вече стана известна като „анти-Uber”.   Разработчиците от La’Zooz са създали цифрова валута (подобна на биткоин), отчетността за която се води с блокчейн технология. Хората могат да пътуват плащайки или получавайки такива виртуални пари за своите пътувания.  

12: Търговия с акции

Онлайн компанията Overstock.com разработва система, която позволява на фирмите да пускат акции и да вземат кредити предоставяйки акции като залог чрез блокчейн. Друг пример в това направление е стартъпът Chain, който съвместно с борсата за ценни книжа Nasdaq разработва блокчейн осигуряващ търговия с акции на частни компании. 

В заключение

Подобно на мобилните устройства и облачните услуги технологията блокчейн, реализирана за първи път в изходния код на Bitcoin през 2009 г., обещава да внесе доста промени в бизнеса, при това не само в сферата на финансовите услуги. Както заяви наскоро ръководителят по стратегията в областта на блокчейн в отдела за финансови услуги на Ernst & Young, Ангус Чампион де Креспини: „Блокчейн не е област от технологиите, която можете да игнорирате. Трябва да разберете концепцията, както и влиянието й върху вашия бизнес. Трябва да преразгледате настоящите бизнес процеси и модели във вашата компания. Трябва да си отговорите на въпроса дали правите нещата по този начин, защото винаги сте ги правили така, или има по-добър начин да правите същото”. 

Източници:[1] “Banking Is Only The Start: 27 Big Industries Where Blockchain Could Be Used”, CB Insights , Feb. 2017[2] How blockchain will disrupt your business, Thor Olavsrud, CIO US, Sep 5, 2016

 
Универсална цифрова счетоводна книгаРегистрация на ново устройствоАвтентификация на отдалечени потребителиДоговори за бартер на енергия с други устройстваПроверка на списък от правила за безопасност на автомобила
Източник: IBM

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов