Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 3, 2017

12 приложения на блокчейн технологиите

от , 20 март 2017 2 927 прочитания,

Изследователската компания CB Insights публикува списък с индустрии и дейности, в които използването на блокчейн е особено перспективно. Представяме най-интересните сред тях

Блокчейн е разпределена база данни, която съхранява информация за всички транзакции на участниците в система във вид на „верига от блокове” (именно така се превежда от английски Blockchain). Достъп до регистъра имат всички потребители на блокчейн системата, които изпълняват ролята на колективен нотариус, който потвърждава коректността на информацията в базата данни. 

Най-общо блокчейн е „сървър, удостоверяващ времето” (timestamp server). Всеки блок във веригата съдържа набор от трансакции с отбелязано време за тяхното извършване и хеш на предишния блок, изпълняващ ролята на свързващо звено. Благодарение на това, че всеки „печат” за време е свързан с предишния с помощта на хеша, се образува верига. Всяка нова трансакция трябва да бъде автентифицирана в разпределената мрежа от компютри, формиращи блокчейна (веригата от блокове), преди тя да формира следващ блок във веригата.

Накратко, блокчейн осигурява неизменен общ поглед към всички трансакции между ангажираните страни и те могат незабавно да предприемат действия за извършване на трансакция, уверени в това, че регистрираната информация не може да се променя. По този начин обменът на каквито и да е ценности може да се случва за минути вместо за дни. В допълнение блокчейн приложенията могат да освободят кеш, да намалят разходите за извършване на трансакция и да ускорят бизнес процесите. Засега технологията все още не е достигнала високо ниво на зрялост, но е факт, че привлича все повече интерес и инвестиции.Tехнологията блокчейн може да се прилага за финансови операции, идентифициране на потребители, създаване на средства за киберсигурност и т.н. В началото на тази година изследователската компания CB Insights публикува списък с 27 индустрии и дейности, в които използването на блокчейн е особено перспективно. Ето някои от тях:  

1: Банки

Основно предназначение на банките е да осигуряват безопасно съхранение и предаване на ценни активи. Защитената с цифров регистър блокчейн система, може да изпълнява тези функции. Затова анализаторите очакват, че през следващите години блокчейн технологиите ще окажат силно влияние върху банковата дейност. Според резултатите от две проучвания, проведени от IBM в 200 организации от финансовия сектор, 15% от банките планират да внедрят цялостни блокчейн решения още през 2017 г., а 65% от тях планират да включат блокчейн в работна експлоатация през следващите 3 години. Що се отнася до бизнес възможностите, които възникват благодарение на блокчейн, в 80% от банките виждат най-значителни перспективи в областта на разплащанията по търговски сделки, корпоративното кредитиране и монетизацията на контролни данни. Според оценките на някои експерти, такава технология ще позволи на банките да спестяват значителни разходи благодарение на елиминирането на посредници при изпълнението на трансакциите. 

2: Плащания и парични преводи

Според доклад на Световния икономически форум, децентрализираните технологии за плащане, могат да променят облика на “бизнес архитектурата” на паричните преводи, която вече повече от 100 години си остава една и съща. Блокчейн технологията е в състояние да измести неефективните системи и да създаде по-отворен и бърз поток на плащания при които са избегнати комисионните.   

3: Киберсигурност

Въпреки че блокчейн е отворен регистър, предаването на данните се проверява стриктно и се осъществява с използване на най-силните криптографски методи. При широко внедряване на тази технология, която се счита за по-надеждна от традиционните системи, вероятността за осъществяване на взлом съществено намалява. Нивото на киберсигурност се повишава и благодарение на почти пълното елиминиране посредничеството на хора при реализация на процесите, изтъкват представители на Goldman Sachs. 

4: Образование

Ако образователните институции преминат към прозрачна документация (дипломи, академични справки и т.н.), използвайки блокчейн или подобни защитени технологии, измамите в тази сфера ще бъдат значително по-малко, а също така ще се избегнат редица изискващи много усилия ръчни проверки на хартиени документи. 

5: Гласуване

В Университета на Западна Вирджиния   (West Virginia University) започнаха обсъждане на идеята за прилагане на платформа за гласуване, изградена на базата на блокчейн още през ноември 2015 г. Идеята бе при избори на студентската асоциация гласовете да се подават от мобилни устройства, да се разчита на сигурността на блокчейн технологията и да се спестят между $5000-$7000 за провеждането на мероприятието. Възраженията, които бяха направени тогава от несъгласните с тази форма на гласуване, бе че платформата е създадена от студенти, които участват в изборите.  Всъщност блокчейн може да служи като медия за събиране, проследяване и преброяване на гласове без да има опасения за загубени или подменени гласове. Към момента в краудсорсинг платформата Kickstarter е активна кампания за финансиране на проекта Follow My Vote, чиято цел е създаване на надеждна система за онлайн гласуване, базирана на блокчейн. 

6: Лизинг и продажба на автомобили

През 2015 г. компаниите Visa и DocuSign създадоха специален софтуер на базата на блокчейн, повишаващ удобството при лизингови плащания за автомобили. Съответните такси се изчисляват автоматично на базата на експлоатацията на транспортното средство и условията предвидени в договора за лизинг. Подобно решение може да се използва и при продажбата на автомобили.  

7: Мрежови технологии и „Интернет на нещата” 

IBM и Samsung работят върху концепцията ADEPT, чиято идея е да се използва подобна на блокчейн технология за създаване на децентрализирана мрежа от огромно количество различни устройства от „Интернет на нещата”, които да могат да си взаимодействат помежду си при автоматично инсталиране на обновления, отстраняване на грешки и управление на захранването. Идеята на ADEPT (Autonomous Decentralized Peer-to-Peer Telemetryе) е да се използва блокчейн в ролята на публична главна счетоводна книга, в която да се регистрират огромен брой устройства, които по този начин няма да се нуждаят от централен хъб, осигуряващ комуникацията между тях.  

8: Умни договори

Умните договори (smart contract) представляват компютърни програми, изпълняващи някакви действия в зависимост от действията на друг обект. В термините на програмирането, това е функцията импликация, но при това блокчейн осигурява автоматична реализация на договори, без намесата на хора. Например, умните договори могат да следят дали се изпълняват условията за дългосрочни кредити.  

9: Прогнозиране

В пазара на технологиите за прогнозиране, провеждане на изследвания, анализи и предоставяне на консултантски услуги най-вероятно блокчейн технологиите ще предизвикат огромни промени. Пример за това е онлайн платформата за прогнози Augur, която събира финансиране на принципа краудсорсинг и вече е достъпна в бета версия. Идеята на създателите на Augur е с помощта на блокчейн да предлагат децентрализирано услуги за прогнозиране, потребителите на които ще получават възнаграждение за правилно предвиждане на най-различни събития - например резултати от спортни състезания, курсове на акции, резултати от избори, вероятност от стихийни бедствия.

Всъщност, някои категории събития (например резултати от спортни състезания и избори) са удобни прогнозиране, тъй като за тях са достъпни големи количества данни, с помощта на които вероятността за един или друг изход може да се оцени с висока точност.  Затова, накратко Augur платформата е нещо като „Uber за знания” - тя би позволила на всеки да получи възможно най-добра прогноза, обръщайки се към „неизползвани” знания или към т.нар. „мъдрост на тълпата”. Централизираните платформи за прогнозиране не се оказаха успешни, но блокчейн дава възможност за реализация на децентрализирана платформа, която не може да бъде подложена на цензура.

Участниците имат стимул да правят правилни прогнози, тъй като това и носи приходи, а общата картина за „залаганията” за изхода от едно или друго събитие позволява да бъдат получени доста точни прогнози. Несъмнено подобна платформа ще промени значително редица бизнес модели. Например, една застрахователна компания ще може да хеджира риска, просто използвайки подобна платформа. Застрахователно дружество, на чийто бизнес оказват влияние ураганите във Флорида, би могло да открие в Augur позиция „Ще има ли във Флорида 2 или повече урагана от 4-та и по висока категория?”. След това тази компания може да изчислява цените на застраховките си, с отчитане на вероятността за настъпване на урагани. 

10: Онлайн музика

Използването на файл с музика например може да бъде записвано в публичен блокчейн. Композиторите биха могли да пускат своите произведения в блокчейн базирана екосистема и да контролират условията за използване на техните произведения, предоставяйки права за това в реално време чрез „умни договори”.Много музиканти приемат идеята да ползват блокчейн за легално разпространение на своите произведения по Интернет, а няколко компании (PeerTracks, Ujo Music и Mycelia) се опитват да направят това възможно като организират възможността за директни отчисления към притежателите на авторски права с използване на „умни договори. 

11: Съвместно използване на автомобили

Концепцията за съвместно използване на частен автомобил с помощта на онлайн услуги за търсене на спътници не предполага децентрализация - Uber или друга подобна компания изпълнява ролята на диспечерски център и използва алгоритми за контрол на шофьорите и техните разходи. Израелският стартъп  La’Zooz обаче развива друг тип услуга, която вече стана известна като „анти-Uber”.   Разработчиците от La’Zooz са създали цифрова валута (подобна на биткоин), отчетността за която се води с блокчейн технология. Хората могат да пътуват плащайки или получавайки такива виртуални пари за своите пътувания.  

12: Търговия с акции

Онлайн компанията Overstock.com разработва система, която позволява на фирмите да пускат акции и да вземат кредити предоставяйки акции като залог чрез блокчейн. Друг пример в това направление е стартъпът Chain, който съвместно с борсата за ценни книжа Nasdaq разработва блокчейн осигуряващ търговия с акции на частни компании. 

В заключение

Подобно на мобилните устройства и облачните услуги технологията блокчейн, реализирана за първи път в изходния код на Bitcoin през 2009 г., обещава да внесе доста промени в бизнеса, при това не само в сферата на финансовите услуги. Както заяви наскоро ръководителят по стратегията в областта на блокчейн в отдела за финансови услуги на Ernst & Young, Ангус Чампион де Креспини: „Блокчейн не е област от технологиите, която можете да игнорирате. Трябва да разберете концепцията, както и влиянието й върху вашия бизнес. Трябва да преразгледате настоящите бизнес процеси и модели във вашата компания. Трябва да си отговорите на въпроса дали правите нещата по този начин, защото винаги сте ги правили така, или има по-добър начин да правите същото”. 

Източници:[1] “Banking Is Only The Start: 27 Big Industries Where Blockchain Could Be Used”, CB Insights , Feb. 2017[2] How blockchain will disrupt your business, Thor Olavsrud, CIO US, Sep 5, 2016

 
Универсална цифрова счетоводна книгаРегистрация на ново устройствоАвтентификация на отдалечени потребителиДоговори за бартер на енергия с други устройстваПроверка на списък от правила за безопасност на автомобила
Източник: IBM

КОМЕНТАРИ ОТ  

КОМЕНТАРИ

 
  
11:19, 10 май 2017 # 1
NO AVATAR

pandora charms


prada sunglasses


baseball jerseys


Nike Air Max


huaraches


pandora rings


burberry canada


burberry scarf


Ray Ban Outlet


coach diaper bag


prada bags on sale


KD 8 shoes


burberry us


coach outlet store


mlb shop


baseball jerseys


michael kors outlet


sunglasses hut


Hermes Outlet


michael kors bags outlet


pandora.com


moncler clothing


huaraches shoes


mens sunglasses


oakley sunglasses


chrome hearts


michael kors outlet


pandora bracelet


mcm factory outlet


michael kors outlet online


louis vuitton outlet


CHanel Factory Outlet


Nike Air Max


pandora necklace charms


michael kors outlet online


michael kors black friday


michael kors handbags outlet


salomon hiking shoes


coach purses


michael kors purses on sale


pandora rings


pandora rings jewelry


kate spade


Prada Factory Outlet


adidas yeezy boost 350


Nike Free Run


michael kors totes


Chanel Outlet


louboutin shoes


ray ban aviator


moncler coats


ray ban sunglasses


michael kors outlet


Air Max


chrome store


michael kors outlet


kate spade


cheap coach purse


Yeezy Boost 350


Nike Air Max


coach outlet


kate spade black friday


basketball jerseys


abercrombie us


ugg australia


football jerseys


kate spade bags outlet


michael kors jet set tote


burberry outlet


coach outlet


burberry online


Nike Dunk SB Low


Nike Air Max


prada outlet online


pandora charms uk


chanel


pandora bracelet


Coach Sunglasses Outlet


Nike Zoom


oakley australia


cheap moncler jacket


official prada site


mcm outlet


michael kors outlet


coach outlet


moncler outlet


pandora rings


ray ban sunglasses


michael kors outlet


coach outlet


oakley outlet


prada outlet online


nike com


pandora australia


mlb.com


ray ban prescription glasses


ray ban outlet


michael kors outlet


ugg uk


kate spade black friday


china factory sale


sunglasses sm


Coach outlet online


timberland boots


pandora jewelry


nike outlet


pandora uk


coach usa


coach handbags


coach sunglasses


Coach Outlet


michael kors purses


michael kors bags


official michael kors


Nike Jordan Shoes


prada factory outlet


coach outlet


bercrombie Nederland


véronique Billat


michael kors factory outlet


Nike Free Run


nike shoes


canada goose sale online


kate spade outlet


coach australia


nike air huarache


authentic prada handbags outlet


Nike Air Jordan


pandora charms sale online


ray ban sunglasses


adidas shoes


nike shoes australia


cheap ray ban sunglasses


beats by dre


louis vuitton outlet


nike store


kate spade bags


burberry outlet


chrome hearts


oakley sunglasses


prada outlet online


Nike Hyperdunk 2015


moncler sale


top sunglasses


mlb shop


canada goose outlet


longchamp outlet


coach outlet online


ray ban glasses


shoes online sale


moncler uk


flash sunglasses


moncler us


coach outlet online


burberry outlet


prada factory outlet online


louis vuitton outlet


Chanel bags Outlet


air jordan shoes


Yeezy 350


Free Run


Pandora bracelet


polo online


moncler down jackets


Nike Free


canada goose jacket


kate spade outlet


kate spade handbags


coach outlet online


nike lebron shoes


Adidas Yeezy Boost 350


jimmy choo australia


coach handbags


Nike Free Run


Kevin Durant Shoes


nike jordan shoes


prada outlet


prada purses


Jordan Aero Mania Homme


celine outlet


Jordan Flight 45 Femme


nike huarache


nike shoes


asics shoes


michael kors tote


ray ban new wayfarer


Hugo Boss Outlet


Jordan retro


pandora rings


oakley sunglasses


nike shox


louis vuitton factory outlet


coach purse


shoes online


ray-ban sunglasses


prada factory outlet online


michael kors handbags


pandora outlet


Ralph Lauren


prada glasses


prada online


Mizuno Wave


prada sale


sunglasses hut


coach bags


china wholesale


michael kors outlet online


abercrombie and fitch


coach australia


michael kors bags


nfl jerseys


michael kors wallet


louis vuitton australia


Michael Kors Outlet


michael kors outlet


burberry


nike jordan


abercrombie and fitch


abercrombie outlet


burberry scarfs


polo outlet


Air Jordan


michael kors outlet


pandora charms


coach outlet


Nike Air Jordan


abercrombie outlet


pandora rings


prada outlet online


coach carter


polo outlet online


pandora jewelry


coach factory outlet online


prada bags


Basketball shoes


moncler outlet


ray ban prescription sunglasses


burberry purse


Air jordan Femme 2015


yeezy boost 350


louis vuitton outlet


jordan retro shoes


longchamp outlet


chrome hearts jewelry


pandora rings


pandora charms


piumini moncler replica


ray ban eyeglasses


oakley frogskins


pandora charms sale clearance


paul smith sale


Wholesale Tank Tops


salomon shoes


michael kors uk


burberry australia


pandora bracelet


Michael Kors Canada


Mizuno Shoes


prada handbags


pandora australia


MIZUNO Shop US


tiffany and co


coach outlet


Nike Free Run


michael kors handbags


2017 Nike Air Max


ray ban sunglasses


kate spade outlet


abercrombie and fitch


Abercrombie Fitch


prada outlet online


pandora necklaces


Billat


Prada Outlet


kate spade bags


prada bags outlet


Nike Free


Nike Air Jordan


air jordan retro


canada goose jacket


Air Max


pandora rings


pandora ring


pandora necklace


Air Max,Air Jordan


prada outlet online


michael kors outlet


Nike Air Max


nike jordan shoes


pandora australia


coach outlet


michael kors outlet


beats studio


brand sunglasses


Nike Air Max


major league baseball


burberry scarf


huarache nike


coach outlet


coach factory outlet


michael kors


abercrombie & fitch


cheap basketball shoes


prada outlet


michael kors outlet bags


chrome store


asics Australia


snow boots


Hugo Boss Online


paul smith


coach factory


michael kors purses


prada outlet


Nike Air Jordan


prada outlet online


Jordan Retro


michael kors outlet


Air Max


michael kors outlet


burberry outlet


prada handbags


Nike KD 8


ugg australia


pandora charms


pandora bracelets


michael kors outlet


coach outlet


moncler outlet


coach outlet online


yeezy boost 350


mcm outlet online


yeezy boost 350 shoes


Nike Air Max


nike australia


coach shoes


burberry outlet


moncler jacket


Canada Goose Outlet


abercrombie fitch


Nike Zoom


coach sunglasses for women


2015 Nike Dunk


kate spade outlet online


ray ban online


abercrombie outlet us


prada bags


ralph lauren australia


chanel australia


coach factory outlet


canada goose sale


shoes sale


rayban outlet


burberry outlet online


rayban sunglasses


kate spade outlet


kate spade outlet


prada outlet woodbury


moncler jacket mens


mk bags


ugg slippers


beats headphones


prada bags


louis vuitton uk


burberry outlet online


Mizuno Running Shoes


Nike Air Jordan


tiffany uk


moncler mens jackets


michael kors outlet


coach outlet online


pandora princess ring


ray ban wayfarer


coach outlet


ray ban outlet


coach bag


coach factory outlet


coach outlet


abercrombie us


coach


coach bags


Nike Air Jordan


timberland uk


prada outlet online


michael kors outlet


michael kors italy


prada bags


Jordan Retro Shoes


tiffany co


coach factory outlet


tiffany co


oakley frogskins sunglasses


prada outlet


Oakley Holbrook


Hyperdunk 2016


pandora australia


longchamp outlet


prada outlet


pandora charms


nike shox shoes


Coach Outlet Store


chanel bag


coach outlet


michael kors


prada us


pandora uk


moncler jacket


burberry outlet canada


Nike Air Jordan


ugg boots


coach outlet


moncler jacket


Hugo Boss Store


rayban aviator


pandora charms


prada outlet


pandora rings


louis vuitton outlet


sunglasses outlet


adidas australia


Oakley Outlet


hockey jerseys


basketball jerseys


veronique billat


pandora charms


nike free run


kate spade


coach online


yeezy boost 350


kate spade


nike jordan shoes


prada outlet online


Kate Spade Australia


pandora rings


authentic prada outlet online


coach outlet


burberry online


michael kors outlet


abercrombie paris


michael kors bags


michael kors outlet


mk handbags


pandora rings


burberry outlet canada


prada bag


abercrombie outlet


authentic prada outlet online


michael kors outlet


landing gears


paul smith uk


kate spade outlet


pandora charms sale


nike australia


baseball jerseys


prada outlet


michael kors purses outlet


ups tracking


coach outlet


prada official site


michael kors outlet


nike basketball shoes


prada outlet prices


air jordan shoes


abercrombie outlet


Prada bags


yeezy boost 350


prada outlet


Pandora Charm


coach australia


michael kors handbags


Nike Hyperdunk Shoes


michael kors australia


michael kors us


michael kors uk


michael kors canada


ray-ban sunglasses


Ralph Lauren Polo


north face outlet


Michael Kors Outlet


Nike Free


michael kors outlet


pandora jewelry


wholesale


michael kors


ray-ban sunglasses


nike outlet


michael kors outlet


michael kors outlet


ralph lauren


jordan shoes


Nike Free


michael kors online


Coach Outlet Online


nike air max


ray ban polarized


ray ban clubmaster


landing gear


prada handbags


pandora rings sale


nfl shop


pandora bracelet


lebron james shoes


Nike Jordans


prada outlet


clk benz


Nike Air Jordan


kate spade outlet online


Oakley Holbrook sunglasses


michael kors


kate spade canada


burberry australia


prada factory outlet online


ate spade handbags


michael kors outlet


adidas australia


asics shoes Australia


burberry outlet


prada outlet online


pandora charms sale


michael kors outlet


abercrombie outlet


landinggear


mlb store


mk outlet


michael kors tote


nike id


pandora charms


football jerseys


burberry scarf


Burberry outlet online


burberry canada


nike lebron james


Mizuno Shop Japan


prada outlet online


official prada site


Cheap Ray Ban


Longchamp Outlet


hermes bag


Mizuno Shop


mcm outlet


nike huarache shoes


pandora charms black friday


jlgg5.10
 
  
04:22, 12 юли 2017 # 2
NO AVATAR

michael kors handbags


louis vuitton outlet


mlb jerseys


lebron james shoes


manchester united jersey


pandora charms


nike cortez


polo ralph lauren


nike roshe


michael kors outlet


louboutin paris


michael kors


yves saint laurent handbags


the north face outlet


polo outlet


true religion uk


true religion


michael kors taschen


kate spade


vibram fivefingers


ray ban sunglasses


ed hardy


true religion jeans


birkenstock sandals


ugg boots


nike air max


fitflops


ray ban sunglasses outlet


nike air max


nike air max uk


rolex watch


adidas nmd xr1


columbia shoes


michael kors outlet online


cheap nhl jerseys


tory burch outlet


ralph lauren outlet


burberry outlet


rolex datejust


mcm outlet


nike outlet


michael kors uk


oakley sunglasses


ferragamo belt


ralph lauren polo


longchamp outlet


clarks shoes


mont blanc pens


le coq sportif


nike running trainers


ralph lauren outlet


cheap jordan shoes


ray-ban sunglasses


adidas originals


cheap oakley sunglasses


yeezy boost 350 v2


yeezy boost 350 v2


nhl jerseys


nike air max uk


tory burch flats


michael kors handbags


polo ralph lauren


cheap jerseys


ray ban uk


coach factory outlet


michael kors outlet online


cheap nfl jerseys


salvatore ferragamo outlet


christian louboutin sale


adidas zx flux


new balance sneakers


michael kors outlet online


jordan retro 11


adidas yeezy 350 v2


coach factory outlet


converse outlet


adidas shoes


christian louboutin outlet online


ralph lauren pas cher


michael kors plånbok


lebron 13


oakley vault


michael kors handbags


mac cosmetics


michael kors handbags


coach factory outlet online


prada shoes


ed hardy clothing


prada handbags


longchamp sac


true religion


adidas nmd r1


christian louboutin outlet


adidas originals


ray ban sunglasses


vans shoes


michael kors handbags


20177.12wengdongdong
Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате статията
"12 приложения на блокчейн технологиите"    

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов