Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 3, 2017

Конвергентни и хиперконвергентни инфраструктури – предимства и перспективи

от , 20 март 2017 1 1032 прочитания,

Водещите анализатори считат, че през следващите 5 години в крупния бизнес ще преобладават частните облаци, а тяхното изграждане ще се реализира чрез разгръщане на конвергентна ИТ инфраструктура

По данни на IDC, глобалните разходи за конвергентна инфраструктура през 2016 г. са на стойност $17,8 млрд. и представляват 12,8% от всички разходи за устройства за съхранение, мрежови и програмни решения. За сравнение в недалечната 2012 г. тези разходи бяха $4,6 млрд. Същевременно анализаторите от Gartner прогнозират, че изграждането на хиперконвергентни системи ще бъде приоритет за крупните организации през следващите 5 години. На фона на тези прогнози нека разгледме основните характеристики на новите модели за изхраждане на ИТ инфрастуктури, техните предимства и перспективи.

Конвергентната инфраструктура – просто за сложното

За да изградите собствена ИТ инфраструктура, трябва да закупите сървъри, мрежови устройства, софтуер за управление, специализирани устройства, различни програми. От тези компоненти се създава система, и ако всичко е направено правилно, тя е добре балансирана и подходяща за решаване на приложните задачи. Ако по-късно възникнат трудности, те се отстраняват в хода на работата.

 

 

Всичко това изглежда идеално, но да се съхрани този “идеал” е трудно, а често дори невъзможно. Проблемът е в това, че компаниите постоянно развиват, модернизират и преустройват своята инфраструктура. Това се прави по различни причини – изтекъл срок на живота на някои компоненти, планиран преход към друго оборудване или софтуер от ново поколение и т.н. Своят принос за промяната дава и бизнеса – в компаниите стартират нови проекти, а заедно с тях се появяват и нови изисквания към инфраструктурата.

В резултат “идеалното” решение постепенно “загубва формата си” и се превръща в набор от разнообразно оборудване. В тази ситуация новото решение се използва заедно със старото, конфигурацията е адаптирана към частни задачи, за поддръжка се изразходва твърде много време, налага се да се отделя специално внимание на най-различни изключения.

Отговор на изброените предизвикателства е появата на нов модел в изграждането на корпоративната информационна среда – т.нар. “конвергентна инфраструктура”. Нейната основна идея е да обедини различните хардуерни и програмни елементи в единен комплекс и да предостави на потребителите всичко необходимо за тяхната работа – изчислителни мощности, ресурси за съхранение, мрежова поддръжка, както и средства за виртуализация, програмно администриране, оркестрация на инфраструктурата и качествено обслужване на приложенията.

Накратко, конвергентната инфраструктура представлява готово решение от специализиран производител, което е предназначено да ускори разгръщането на инфраструктурата. Основната идея е, да се осигури една точка за техническа поддръжка и да се опрости обслужването на компонентите.

Терминът конвергентна инфраструктура бе предложен от компанията Hewlett-Packard преди около 7 години. В терминологията на Cisco такова решение се нарича система за унифицирани изчисления (Unified Computing System, UCS), употребяват се и други наименования. Но какъвто и термин да се използва, идеята е една – да се предоставят на клиента памет, изчислителни и мрежови ресурси, обединени в един пул,, който е предварително конфигуриран за работа в дейта центъра. Такъв подход свежда времето за изграждане на инфраструктурата от няколко месеца до няколко дни.

Предимства на конвергентната архитектура

Първите конвергентни инфраструктурни решения, логично, се появиха в дейта центровете. Типичният дейта център представлява крупен комплекс от еднотипно оборудване, събран на едно място с отчитане на експлоатационни изисквания и осигуряване на поддръжката на конкретни приложения.

В такива условия, отношението към въпроса за внасяне на каквито и да е промени е изключително предпазливо. Необходимият консерватизъм е утвърдена практика, когато става дума за център за данни, и това намалява гъвкавостта на решенията. Ако възникне потребност от въвеждане на иновации, модернизацията винаги води до значителни разходи, свързани преди всичко с необходимостта от контрол на оборудването в променените условия. А ако промените са много, проблемите стават все повече. Затова за дейта центровете, преходът към конвергентна инфраструктура се превърна във “вълшебна пръчка”. Благодарение на този нов модел компаниите получиха увереност, че дългосрочните им инвестиции, направени при изграждането на техните дейта центрове ще могат да бъдат запазени дори когато се премине към обслужване на нови приложни задачи.

Идеята на новия модел е проста – вместо специални отделни сървъри сега се прилагат виртуализирани сървъри, които се пускат на общодостъпно оборудване. Това позволява съществено съкращаване на разходи. От ключово значение е, че за изграждането на конвергентни решения може да се използва типово оборудване x86, а при това е възможно просто включване на специализирани хардуерни компоненти. Така разширяването на архитектурата е лесно.

Хиперконвергентна инфраструктура

Хиперконвергентните системи извеждат концепцията за конвергентността на ново ниво. Важна разлика между двете технологии е това, че в конвергентната инфраструктура всеки компонент е дискретен и може да се използва отделно, докато хиперконвергентната инфраструктура е програмно дефинирана технология, затова всичките и компоненти са интегрирани.

Хиперконвергентните решения се отличават с подобрения на ниво програмни контролери, което дава възможност те лесно да бъдат мащабирани. За да се увеличи капацитет или производителност, е необходимо да се добави нов блок. Вместо мощността да се увеличи с увеличаване на броя дискове, количеството памет или процесорите, тя се увеличава с добавяне на повече модули.

Фигура 1: Традиционна, конвергентна и хиперконвергентна 

Накратко, хиперконвергентната инфраструктура е инфраструктура, в която изчислителните мощности, системи за съхранение, сървъри и мрежи са обединени в едно цяло с помощта на програмни средства, а управлението им става, чрез обща конзола за администриране. Така, вместо цял екип от ИТ специалисти, които да се грижат за управлението на системите за съхранение на данни и сървърното оборудване понякога е достатъчен само един системен администратор.

Сред минусите на хиперконвергентните системи следва да отбележим невъзможността за грануларен ъпгрейд. Възможностите за увеличаване на обема на системата за съхранение на данни и за повишаване на производителността са критично важни аспекти за всяка компания, но ако мястото на сторидж-клъстера свършва, няма значение, че разполагате с предостатъчно изчислителни ресурси – все едно ще се наложи да увеличите общата изчислителна мощ, добавяйки нов модул.

Перспективи

Макар че бъдещето на информационните технологии за целите на бизнеса напоследък се свързва най-вече с все по-масовия преход към облачния изчислителен модел, по всичко личи, че големите компании ще се стремят да запазят под свой контрол управлението на инфраструктурата и сигурността. Затова много анализатори считат, че в крупния бизнес ще преобладават частните облаци, а тяхното изграждане ще се реализира чрез разгръщане на конвергентна ИТ инфраструктура. Компаниите ще отделят значително внимание на въпросите свързани с поддръжката на виртуализирани сървъри, на развитието на контейнери и микроуслуги, на възможностите за бързо пренасяне на работно натоварване от един хостинг към друг. С оглед на това ще се изграждат хибридни среди, позволяващи да бъдат използвани предимствата от едновременното използване на частни и публични облаци.

В заключение

Като обобщение, може да се каже, че конвергентните и хиперконвергентните решения, предлагани от различни компании, помагат да се намали времето изразходвано за изграждане и техническа поддръжка на ИТ инфраструктурата. Отпада необходимостта от ангажирането на голям брой администратори, които да осъществяват поддръжката. Компаниите, внедряващи такива решения, повишават ефективността на своите ИТ отдели и на бизнеса си.

Източници:

[1] Top 10 Technology Trends Impacting Infrastructure & Operations, Gartner, Dec 2016

[2] Worldwide Converged Systems Revenue Increases 12.1% Year Over Year, IDC, Sep 2016

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов