“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 2, 2006

»мперативът Ф”правление на бизнес процеситеФ

от , 07 февруари 2006 0 7626 прочитани€,
—траница 1 от 2

¬ началото на 21 век основни€т стремеж на вс€ка огранизаци€ е да направи повече с по-малко ресурси. ѕостигането на тази цел изисква процесите и работните потоци да бъдат проектирани, така че да се осигур€ва максимална оперативна ефективност, а това е същността на концепци€та управление на бизнес процесите (business process management - BPM). —поред аналитиците от Aberdeen Group управлението на бизнес процесите разкрива пред държавните ведомства огромен потенциал за намал€ване на бюрокраци€та и ръчната обработка на документи, за реализиране на ускорени и систематично контролирани процесеси, даващи възможност на служителите да изпълн€ват повече задачи за по-кратко време. ” онцепци€та е BPM без конкуренци€ от гледна точка на постигането на възвръщаемост на инвестициите”, за€в€ват от Aberdeen. ¬ същото време е налице и един сериозен проблем – през последните години пон€тието BPM бе възприето масово от маркетинг и PR отделите на беззброй »“ доставчици и консултанти. ћного »“ доставчици залепиха етикета BPM на своите продукти и услуги, a същевременно всеки има собствена дефиници€ за управление на бизнес процесите. BPM е дисциплина за бизнес практиките, технологиите и методите за създаване и подобр€ване на бизнес процеси. ќт гледна точка на тази най-обща дефиници€, вс€ко меропри€тие насочено към подобр€ване на н€каква дейност, включително ре-инженеринг, приложение на методологии като Six Sigma (виж. CIO – май 2005, стр.62), Total Quality Management, Lean (виж. CIO – май 2005) и т.н., може да се разглежда като BPM. ќт друга страна, абревиатурата BPM се настани трайно по първите страници на издани€та за бизнес и технологии не е случайно, а защото организациите се убедиха, че опитите за усъвършенстване на процесите частично и откъслечно не дават желаните резултати. »менно BPM предостав€ рамка за подобрение на бизнес процесите не само в отделни звена, а в организаци€та като ц€ло и дори в мулти-организационна среда. Ќово поколение програмни продукти от категори€та BPM дава възможност за практическата реализаци€ на подобен подход. ѕравителството с граждански фокус ≈-правителство не означава попълване на формул€ри на различни държавни ведомства по »нтернет. “ози толкова попул€рен напоследък термин предполага да се използва пълни€т потенциал на технологиите за да се предостав€т услуги. ƒнешните реалности в глобален мащаб изискват държавните ведомства да реализизират концепциите G2C (държава-гражданин, Government to Citizen), G2B (държава-бизнес, Government to Business), G2G (държава-държава, Government to Government), IEE (вътрешна ефективност и продуктивност на държавната администраци€, Internal Efficiency and Effectiveness). “ака напрактика администраци€та е изправена пред същото основно предизвикателство, с което се сблъсква и бизнеса – да използва и предостави информаци€та, преодол€вайки простото обмен€не на данни и постигайки т€хното действително управление. «а да да използват и предостав€т информаци€ държавните ведомства тр€бва да организират техните портали като се фокусират върху различните групи потребители, а не върху собствената си дейност. ћеждуведомствени портали могат да осигур€ват услуги например за студенти, за инвалиди, за износители. ѕри това, порталът не само тр€бва да сервира изобилие от документи, а да дава възможност посетителите да извършват сво€та работа онлайн. Ќа потребител€ тр€бва да бъде осигурена възможност за ориентаци€ – например да влезе през подход€щ вход за граждани, за фирми, за неправителствени организации, за държавни служители. —лед това, управл€вани процеси и механизми за контрол тр€бва да осигур€ват различни услуги – например кандидатстване за студентска стипенди€ или за социална помощ, подаване на молба за паспорт, разрешително и т.н. »менно комбинаци€та между ”ориентаци€” и ”работа онлайн” осигур€ва ефективност. “очно затова управлението на бизнес процесите е императив за електронното правителство и държавните ведомства, които искат да повишат сво€та ефективност тр€бва да постав€т акцента на своите инициативи за автоматизаци€ именно върху процесите, а не върху данните или бек-офис приложени€та.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов