Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 3, 2017

УниKредит Булбанк усъвършенства своята инфраструктура за съхранение и защита на данни

от , 20 март 2017 0 1087 прочитания,

В двата центъра за съхранение на данни на банката е внедрена системата IBM Spectrum Protect for Unified Recovery с решение за виртуална лентова библиотека

През последните 2 години модернизацията на ИКТ инфраструктурата е сред приоритетните задачи за ИТ екипа на Уникредит Булбанк . Заради бързо растящия бизнес на финансовата институция е наложително да се осигури по-голям капацитет на системите за съхранение на данни и повече изчислителни мощности, а отделно от това на дневен ред застава и задачата за подмяна на вече остарялото мрежово оборудване.

На този фон ИТ екипът се заема с реализацията на две крупни програми – за технологична модернизация и за подобряване на сигурността, всяка от които включва по над 20 проекта.

С ключова роля в технологичната програма е проектът за подобряване на инфраструктурата за съхранение и защита на данни в банката, приключен в средата на 2016 г. В рамките на този проект, реализиран със съдействието на Опънинтегра АД, в двата центъра за съхранение на данни на УниKредит Булбанк е внедрена системата IBM Spectrum Protect for Unified Recovery (нова версия на познатия IBM Tivoli Storage Manager Server) с решение за виртуална лентова библиотека (VTL) базирано на IBM System Storage и IBM ProtecTIER TS650G.

Предистория на проекта

Преди началото на проекта, банката е разполагала с решение, базирано на IBM Tivoli, но по-стара версия на текущата технология и по-стари библиотеки (на 8-10 години).

“Решението, с което разполагахме не отговаряше на съвременните изисквания. То не покриваше нуждите ни за капацитет, използвана версия за съвместимост с продуктите, както и за скорост, необходима, за да влезем в ограничения прозорец за бекъп през нощта, с цел да направим резервно копие на непрекъснато нарастващите данни и съответно да можем да ги възстановим за кратко време, ако се налага”, каза Михаил Велчев, мениджър “Системи и мрежова администрация” в УниKредит Булбанк, изброявайки предизвикателствата пред проекта.

Изборът на решение

Търсенето на решение за подобряване на инфраструктурата за съхранение на данни в банката започва с анализ на наличните ресурси за съхранение.

По това време финансовата институция разполага с два Tivoli Storage Manager (TSM) сървъра - две или три версии, по-ниски от решението, което се използва към момента. Също така банката разполага с две големи лентови библиотеки на двата свои сайта. В тази конфигурация всеки от сървърите дели локалната си библиотека с партньора в другият сайт и репликира данните между сайтовете.

По този начин се постига резервираност на бекъпа в двата сайта - за всеки от сайтовете са направени резервни копия в неговата библиотека, а след това - и в другата библиотека.

“Тъй като старото решение използваше физически библиотеки, копирането на информация между двата сайта беше изключително бавно. Сървърите бяха между пет- и седемгодишни – също стари, така че в рамките на тези ресурси, липсваше решение което да води до подобрение.”, коментира Михаил Велчев.

В тази ситуация ИТ специалистите на банката предприемат следващата логична стъпка - проучване на пазара. В работата по тази задача от значение е и фактът, че ИТ специалистите в УниКредит Булбанк имат познания за IBM Tivoli Storage Manager. Вече години наред тази технология използва се използва, както от екипа, управляващ самото решение, така и от екипа, използващ решението за съхранение на бази от данни. Администраторите на бази данни също използват TSM за бекъп на Oracle системите.

След направения анализ на база ценови и технологични характеристики, е избрано решение, което използва изцяло технологии на IBM.

“Стана ясно, че от гледна точка на лицензи, е най-изгодно да бъде използвана технология на IBM. Направихме преглед и на други решения. Бяха сравнени различни водещи софтуерни продукти. Отчетен беше и фактът, че вече има сериозна инвестиция в лицензи за IBM TSM. В крайна сметка се оказа, че за да реализираме ъпгрейд на нашето решение, трябва да преминем към нова технология, която представлява гейтуей за бекенд системи, поддържащи дедупликация. Този вариант беше най-изгоден”, поясни Михаил Велчев.

Реализацията на проекта

Като партньор за изграждане на решението УниКредит Булбанк избира Опънинтегра АД. Компанията изготвя цялостния дизайн и архитектура на решението, доставя, инсталира и настройва необходимото оборудване в центровете за съхранение на данни. На следващ етап Опънинтегра организира трансфер на знания с екипа на банката, съвместно внедрява новата система в експлоатация и извършва тестове за възстановяване на данните в аварийна ситуация (disaster recovery).

Внедреното решение осигурява репликация и in-line дедупликация на данни, както и едновременно архивиране и възстановяване на данни. Осигуреният капацитет е 303,9 TB на сайт (което при дедупликация 4:1 сумарно надвишава 2.5 PB и лесно може да бъде разширен до 500TB (4+ PB). Скоростта на запис е 8TB/h, а скоростта на четене достига над 8TB/h.

“Изграденото от Опънинтегра решение включва нови front end сървъри, инсталирани на две нови машини IBM Р720 с 10 Gb мрежова свързаност към крайните устройства и с 16 Gb SAN интерфейс, както и нова версия TSM 7.1 - Spectrum protect. Използваме TSM репликация през LAN, с което репликираме данните между двете виртуални лентови библиотеки. Съответно бекенда на решението е гейтуей на IBM, най-големият използващ се, TS7650G ProtecTIER, зад който стоят изцяло масиви на IBM”, отбеляза Велчев.

“Екипите на УниКредит и Опънинтегра се справиха в срок с внедряването на решението. Продължаваме съвместната си работа, както за поддръжка, така и за нововъведения”, коментира в допълнение мениджърът на екип “Системи и мрежова администрация” в банката.

Резултати

Според представителите на УниКредит Булбанк, основно подобрение, постигнато с реализацията на това решение е, че времето за създаване на резервни копия и възстановяване на данни е намалено 4 пъти.

“С това намалихме прозореца за бекъп в извънработно време, дори за нарасналото количество данни в последните години, което от друга страна гарантира консистентни бекъпи и оптимална производителност на системите в работното време на банката”, коментира Велчев.

Друг положителен резултат е, че капацитетът на мрежата се оползотворява пълноценно – наблюденията на ИТ специалистите сочат, че се достига скорост на трансфер (transfer rate) от порядъка на 900 MB/s.

Едновременно с това системите на банката стават все повече. Така че инфраструктурата за съхранение трябва да бъде гъвкава и да позволява резервното копиране да се осъществява извън работното време на банката.

“В рамките на нощта, когато системите не са натоварени, трябва да сме направили резервни копия, без значение каква технология използваме, backup или копия на моментното състояние (snapshot). Трябва има възможност копието да бъде синхронизирано в подходящ момент така, че тези системи изобщо “да не разберат”. Те се натоварват при тази операция, особено когато копията се правят с такава висока скорост. Създаването на backup се явява реален конкурент на приложните системи по отношение на използваните изчислителни ресурси и поради това тази дейност е изместена през нощта, когато системите не се използват. Сега времевия прозорец за backup е достатъчен, благодарение на скоростта и капацитета, който ни осигуриха SAN-а, модернизираната мрежа и новото решение”, поясни Михаил Велчев.

В заключение

Към момента УниКредит Булбанк разполага с едно изключително производително решение, което гарантира резервиране на бекъпите в двата центъра за съхранение на данни на банката.

“Проектът протече плавно и точно, както беше планиран. Всички дейностите бяха реализирани навреме. Нямаше непредвидени ситуации. Нямаше трудности при въвеждането на новата технология. Въпреки, че бяхме 2-3 версии назад, знаехме как функционира и лесно осъществихме ъпгрейд до последна версия. Имахме редица затруднения, породени от бавната скорост на старото решение. Понякога докато се синхронизират резервните копия, почти настъпваше времето за създаване на следващите. Тези проблеми са напълно отстранени. В момента има сериозен резерв, защото решението беше преоразмерено до рамки с капацитет за нарастване в следващите 4-5 години”, каза в заключение Михаил Велчев.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов