“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ сигурност

»зтичането на поверителна информаци€ в –уси€ се е увеличило с 80%

от , 23 март 2017 2 1340 прочитани€,

јналитични€т център InfoWatch е регистрирал за 2016 година 1556 случа€ на изтичане на данни от организации, което е с 3,4% повече спр€мо 2015 година. ќт традиционната тройка на страните с най-гол€м брой изтичани€ на информаци€, значително увеличение се наблюдава само за –уси€, където са регистрирани 213 изтичани€ на поверителна информаци€ – с 80% повече от предходната година, съобщава руското издание на списание CIO.


»зтичането на поверителна информаци€ в –уси€ се е увеличило с 80%


¬ глобалната структура на компрометираната информаци€ преобладават данни за потребители: 93% от изтеклите данни са били свързани с кражби на лични данни и платежна информаци€. ѕо-гол€мата час от откраднатите лични данни се падат на 44 „мега-изтичан舓, в резултат на вс€ко от които са изтекли над 10 млн. регистрации. ѕрез 2016 г. бро€т на „мега-изтичани€та“ се е увеличил повече от двойно. –егистрирани са 79 случа€ на изтичане на информаци€, вс€ко с над милион регистрации.

¬ 62% от случаите, причина за загубата на информаци€ са вътрешни за компани€та нарушители. ”становено е, че една трета от изтичани€та на данни са станали по вина на служители, привилегировани потребители, включително мениджъри и системни администратори. ƒ€лът на изтичани€та на информаци€ от подизпълнители е 6%.

—ергей ’айрук, анализатор в InfoWatch, отбел€зва, че светът навлиза в епоха на масово компрометиране на данни, когато въпросът не е в това дали информаци€та ще бъде открадната или не, а в това кога точно ще се случи и колко важна ще е т€. ¬иновни за знакови изтичани€ на информаци€ все по-често са представители на висшето ръководство, докато кражбата само на един документ може да застраши самото съществуване или значението на дейността на организаци€та. √ол€мо значение придобива възможността за сегментирана защита, включително определ€нето на обекти с максимален контрол и изграждане на строго съобразени с т€х системи за сигурност. ѕринципът на защита „всичко от всички“ вече не действа: съвременната DLP-система тр€бва да може, преди всичко, да структурира данните по съдържание, обект на защита, регулирайки политиката за сигурност според конкретни у€звими канали и служители.

 акто и досега, преобладават изтичани€та на данни през мрежови канали, д€лът на които се е увеличил до 70%. ƒ€лът на изтичани€ на данни чрез преносими носители, мобилни устройства запазва нивото си от 2015 година. Ќамал€л е д€лът на изтичане на информаци€та на харти€, при загуба на оборудване и по електронна поща.

Ќай-гол€м обем компрометирани лични данни се пада на организации, които непрекъснато използват лични данни в сво€та работа: фирми от високотехнологични€ сектор, търговски компании, хотели и ресторанти. 10% от всички откраднати лични данни са от държавни и общински институции. Ќай-привлекателни за крадците, както и през предходната година, се оказват транспортните и търговски фирми, към които през 2016 година се присъедин€ват и финансовите дружества. ¬ тези отрасли над половината от изтичани€та на информаци€, съпроводени с кражби на лични данни, са били умишлени.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов