“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ за търговската дейност
бр. 4, 2017

6 препоръки за »“ директорите на търговски компании

от , 21 април 2017 1 1060 прочитани€,

ѕлановете за »“ инвестиции на компаниите от ритейл индустри€та вече са съставени, но при т€хното изпълнение »“ директорите непременно тр€бва да отчитат н€колко важни тенденции

—поред оценки на анализаторите от Forrester, обемът на предпразничните онлайн разпродажби през 2016 г. е на стойност $100 млрд., което е с 13% повече отколкото година по-рано. ј резултатите от анкета, проведена от Deloitte показват, че през миналата година сумите от покупки, направени онлайн и в традиционни магазини са сравними. ќчевидно търговските компании тр€бва да реагират много бързо, за да се конкурират в стремително развиващи€ се пазар на онлайн търгови€та, а паралелно с това да внедр€ват съвременни технологии в традиционните магазини и във веригите за доставки. ¬сичко това добав€ нови задачи в работни€ график на »“ директорите в компании от ритейл индустри€та.

ќт само себе си се разбира, че технологични и инвестиционни планове за годината в компаниите от сектора вече са съставени, но според анализаторите, т€хното изпълнение тр€бва да бъде съобразено с н€колко важни тенденции. ≈то какво препоръчват експертите от Forrester:

1: Ќа първо м€сто мислете за мобилните технологии

ќриентаци€та към мобилни технологии може да допринесе съществено за победата в конкурентната надпревара, счита ‘иона —вердлов, вицепрезидент на Forrester. ћащабите на използване на мобилни приложени€ продължават да растат стремително – през 2015 г. потребителите са използвали своите смартфони средно по 126 минути на ден – двойно повече, отколкото само 2 години по-рано.

ќчевидно, за да постигне успех един онлайн магазин тр€бва да се развива с ориентаци€ към начина, по който съвременните купувачи ползват смартфони и мобилни приложени€. «атова, »“ директорът тр€бва на първо м€сто да осигури еднакво съдържание на потребителската кошница на всички видове устройства, което може да се окаже трудно, тъй като потребител€т не винаги се регистрира в системата.

“р€бва да се отчита и това, че потребителите все повече свикват да получават допълнителна релевантна информаци€ когато поискат да се информират за дадена стока в магазина с търсене от сво€ смартфон.

2: ѕотребителски€т опит на касата има значение

»“ директорът може да допринесе значително за подобр€ване на касовото обслужване във физическите магазини на сво€та компани€. Ќапример той може да осигури на касовите апарати да работи системата за специални приложени€ и плащани€ на онлайн поръчки. ѕодобни възможности помагат за подобр€ване на ц€лостното впечатление от магазина и насърчават купувача да го посещава отново.

ѕример в това отношение е веригата аптеки Walgreens. “ам »“ директорът е работил активно по проект, в резултат от който вече е възможно доставката на онлайн поръчки във физическите магазини на Walgreens, обработката на плащани€та по карти EMV чипове е ускорена и е реализирана проста система за отчитане на купони за отстъпки при заплащане на покупки на касата. ѕрез тази година Walgreens ще продължат да внедр€ват технологии, помагащи за привличането и задържането на купувачи.

3: “ърсете “цифровите таланти” в пазара на труда

–азцветът на онлайн продажбите е съпроводен с дефицит на специалисти по мобилни цифрови технологии. ѕри тези услови€ ритейл компаниите тр€бва активно да търс€т подход€щи кадри. ƒиректорите, отговар€щи за “цифрови€” бизнес, си струва да се подготв€т да изпълн€ват повече функции, тъй като потребностите на организациите от сектора вече не се ограничават само до електронната търгови€.

““рудностите при търсенето на опитни разработчици на съвременни приложени€ (особено мобилни), са добре известни. ¬ тази ситуаци€ важна задача на »“ директора е да помага на компани€та да върви в крак с времето, намал€вайки риска от това ценни специалисти да преминат на работа при конкурентите”, отбел€зват от Forrester.

4: ќтнесете се максимално сериозно към IoT сигурността

ѕрез 2017 година внедр€ването на технологии за »нтернет на нещата (IoT) ще продължи и търговските вериги ще тр€бва да работ€т сериозно за защитата на съответните системи, така че те да не се превърнат в слабо м€сто. ≈дна от трудностите, с които се сблъскват »“ директорите от сектора е разпредел€нето на отговорностите за защита на различни технологии и инсталиране на ъпдейтите за безопасност.

IoT устройствата в много случаи остават незащитени, тъй като не се разглеждат като оборудване, за което отговар€ »“ отдела, а другите сътрудници често не са осведомени за възможните проблеми във връзка със сигурността. ¬ същото време киберпрестъпниците, научавайки за у€звимост на такива устройства, не пропускат възможността да се възползват от не€. ¬ н€кои случаи за инсталирането на ъпдейтите за сигурност може да отговар€ доставчик или трета страна.

“ƒори когато IoT устройствата отговар€т на определени стандарти за сигурност, въпросът за това, кой ги притежава и кой има достъп до т€х си остава кошмар за сигурността”, коментира —ам ≈лиот, директор по продуктите за сигурност на компани€та Bomgar.

5: —ъбирайте точни и актуални данни

¬ сезон на разпродажби е важно да събирате точни оперативни данни, анализът на които ще помогне за оптимизиране на работата на магазина, подобр€ване на обслужването на купувачите и повишаване на продажбите. »“ директорът тр€бва да организира своевременна доставка на данните в удобна форма за ръководителите и за продавачите-консултанти. —ъвременни€т купувач е свикнал с възможността бързо да получи вс€ка стока и с това да му бъдат достъпни н€колко начина за продажба и доставка, затова всеки магазин тр€бва да разполага с пълна и точна информаци€ за складовите запаси, ко€то се обнов€ва в реално време.

—ъщевременно оперативната доставка на точни данни за запасите и продажбите към ръководството е необходима за ръста на бизнеса, постигане на максимални печалби и за осигур€ване на високо качество на обслужването на купувачите в традиционните и онлайн магазини.

6: √одината на API

ѕриложните програмни интерфейси (API) са предпоставка за революционни промени в редица индустрии – от музикалната до транспортната. Ѕез т€х биха били невъзможни Uber, Google Maps, Pandora и много други услуги. Ќасто€щата 2017-а може би ще стане “годината на API за целите на ритейла” – досега компаниите от сектора изоставаха от други индустрии по отношение на внедр€ване на приложни интерфейси, но в последно време настигат останалите.

»нтерфейсите към различни услуги ще имат важна рол€ в процесите свързани с оптимизаци€ на запасите и спазване на сроковете за доставка, предвиждането на желани€та на купувачите и оперативни€ мониторинг на работата на веригите за доставки.

“ѕриложните интерфейси към Web услуги дават възможност на ритейл компаниите да се конкурират в услови€та на новите реалности, достав€йки стоки в максимално кратки срокове, което става възможно благодарение на високото ниво на прозрачност и оперативна ефективност на логистичните мрежи”, отбел€зва ƒжет ћак андлес, CEO на логистичната компани€ Project44, за ко€то във фокус са клиентите от ритейл индустри€та.

»зточник: Sharon Goldman. 6 things retail CIOs need to keep in mind in 2017. CIO. JAN 4, 2017

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов