“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »нтервю
бр. 4, 2017

Oптимизаци€ на ресурси, процеси и услуги Ц основнa цел на »“ проектите в У—енсата “ехнолоджис Ѕългари€У

от , 21 април 2017 1 2463 прочитани€,

¬ажно е да се прилага систематичен подход при изпълнение и управление на »“ дейностите и »“ услугите, счита »“ мениджърът на компани€та Ћазарина Ћазарова

“—енсата технолоджис“ е компани€ със 100-годишна истори€ и е сред водещите в света в развитието, производството и продажбата на сензори и системи за контрол. —пецификата на нейните продукти е точно отразена в името Sensata, което в превод от латински означава "надарени с чувство".

 омпани€та, чи€то централа е в —јў (јтълбъро, ћасачузетс), има производства и бизнес центрове в 13 държави с над 20000 служители. «аводите й, разположени в ћексико,  итай, Ѕългари€,  оре€, ћалайзи€, »рланди€ произвеждат над 17 хил. уникални продукта, които намират приложение в различни индустрии - автомобилостроене, самолетостроене, телекомуникации, корабостроене, отопление и климатизаци€, ∆ѕ транспорт, военна промишленост, б€ла техника и др.¬ Ѕългари€ компани€та има два завода – в Ѕотевград и ѕловдив, както и Ѕизнес център с развойно звено и звено "ћеханизаци€" в —офи€. ¬ Ѕългари€ се произвеждат високотемпературни сензори и сензори за нал€гане за най-големите световни автомобилни концерни. Ѕро€т на служителите на компани€та в Ѕългари€ е над 3000.

«а приоритетите в развитието на информационната среда на “—енсата технолоджис“ и за най-новите »“ проекти, реализирани в компани€та разговар€ме с Ћазарина Ћазарова.

√-жо Ћазарова, кои са водещите »“ приоритети в “—енсата технолоджис”

ѕриоритетите на »“ са съобразени с бизнес приоритетите на „—енсата технолоджис“ на глобално ниво, а именно да имаме €сна визи€ за бъдещето (Shape our future), да бъдем страхотен екип (Be a Great Team) и да правим нещата по-добре (Do it Better), за да можем да отговорим на бързи€ растеж , да имаме нови продукти с най-високо качество и да печелим нови пазари.

ќсновен »“ приоритет е да осигурим непрекъсваемост на бизнес процесите. ¬ нашата организаци€ работата се осъществ€ва на смени 24*7 и производството работи непрекъснато, защото искаме удовлетворим нуждите на нашите клиенти, да изпълним всички поръчки и да им ги доставим навреме. Ќе можем да си позволим да имаме инциденти или прекъсвани€, стремим се да не правим промени, без да са одобрени и да сведем до нула възможността услугите и дейта центровете да не са налични.

»“ приоритет е да се фокусираме върху прилагането на нови и иновативни решени€, които ще помогнат на нашата организаци€ да затвърждава лидерската си позици€ на пазара, да може бизнесът да открива нови решени€ благодарение на технологиите.

ѕриоритет за ръководени€ от мен екип е да създадем една нова визи€ на »“ отдела и да изградим стратеги€ за подобр€ване качеството на »“ услугите в компани€та.

»скаме да повишим ефективността на екипа чрез правилното  разбиране на нуждите на бизнеса и да изградим един систематичен подход за изпълнение и управление на »“ и »“ услугите като осигурим необходимите средства за т€хната поддръжка.

“ова, върху което работим, е да развиваме корпоративната култура и достигнем заедно необходимото ниво на зр€лост.

  • Ќай-важното за мен в работата е да развивам добър екип, за да постигнем желаните резултати, а именно в кра€ на ден€ нашите „клиенти“ да останат доволни

  • ≈кипната работа е това, ко€то определ€ резултатите. “€ е в основата на всеки успех, затова мо€та цел е да допринеса за изграждането на мотивиран и динамичен екип.

 ои са най-важните »“ проекти имплементирани напоследък в „—енсата технолоджис“

ѕроектите са много, тъй като наши€т бизнес се разраства непрекъснато и има гол€ма динамика. ћиналата година открихме нов завод в ѕловдив, който беше изграден за по малко от година. »зградихме изц€ло нов модерен дейта център и още н€колко сървърни помещени€, напълно оборудвани по корпоративен стандарт за по-малко от 5 месеца.

ƒруг интересен проект, който завършихме, е нови€т ни офис в ’оланди€, който отвори врати през декември 2016.  онцепци€та, заложена в този офис, е изц€ло отворено пространство без обособени и персонализирани работни помещени€. —лужителите н€мат фиксирани работни места и всеки има право да седне, където е свободно, като иде€та е различните специалисти да общуват помежду си и да не се ограничават в рамките на сво€ отдел.—ега през март 2017 г. открихме най-гол€мата в световен мащаб за „—енсата“ тестова лаборатори€. “€ се намира в —офи€, а в не€ се провеждат тестове, които пресъздават н€кои от най-суровите услови€, в които могат да попаднат продуктите ни (автомобилни сензори) в един автомобил, включително екстремни температури и вли€ни€ на околната среда.

ѕрез миналата година започнахме имплементаци€та на унифицирани комуникации, внедр€ване на Cisco Webex/ Jabber аудио и видео решение в повече от 30 локации на „—енсата“ по света. ¬ резултат, вече можем да използваме текстови съобщени€, глас и видео връзка, гласови съобщени€, сподел€не на десктоп и конферентни връзки само с един продукт. “ака имаме връзка с нашите партньори и колеги като винаги виждаме на кое устройство те са достъпни. ¬ече можем безпроблемно да преминаваме от чат към гласов разговор, видео или сподел€не на десктоп в движение.

—ъщо бих добавила, че чрез Jabber бизнес потребителите могат  да използват една работна лини€ за стационарен телефон, безжично устройство и настолен компютър, за да осъществ€ват междуфирмена комуникаци€.

ћоже ли да се каже, че »“ средата в „—енсата технолоджис“ е един от факторите, които отличават компани€та и допринас€т за нейната конкурентоспособност?

Ќие сме много динамична компани€, както споменах по рано, в много динамична индустри€, работим в непрекъснат цикъл на производство, а това налага да сме много гъвкави и да имаме готовност за светкавична реакци€ при възникнал проблем. ћоже би едно от огромните ни предимства пред останалите компании е нашата гъвкавост, способността да намираме работещи решени€ веднага и да ги прилагаме успешно.

—ъщо така възможността за обм€на на опит с колеги от ц€л св€т е безценно предимство. ¬ »“ подразделението и в компани€та като ц€ло служителите имат възможност не само да работ€т по значими международни проекти, но и да предлагат решени€, да са активни участници в създаването и осъществ€ването на нови процеси и идеи.

 акви са предизвикателствата пред които са изправени »“ лидерите към момента и какъв е най-добри€т начин да се отговори на тези предизвикателства?

ќсновното предизвикателство пред »“ лидерите е да отговор€т на изисквани€та на динамично развиващата се бизнес среда. “р€бва да сме гъвкави и да имаме дългосрочна визи€. Ќаши€ опит показва, че без решени€ в дългосрочен план бизнесът е обречен на провал. ¬с€ко решение е свързано с инвестици€, ко€то тр€бва да защитим, за да имаме най-доброто на пазара. “рудно е да се представи »“ проект с бизнес изражение, а ако не успеем да го защитим, ще бъде невъзможно да помогнем на бизнеса. Ќе е тайна, че в днешно време организациите все повече завис€т от информационните технологии и автоматизаци€та. Ќе бихме могли да си представим как един огромен завод с персонал над 2000 души и над 1000 машини може да спре, само защото »“ системата не работи или има прекъсване на комуникациите.

“р€бва да полагаме усили€ в посока автоматизаци€, централизаци€ и оптимизаци€ на ресурси, процеси и услуги. ƒа насочим внимание в детайлите, но от друга страна да не губим и глобалната визи€; да работим в т€сно сътрудничество с координаторите и ръководителите на отделните екипи в посока проактивност, въпреки че оперативните инциденти изискват реактивност и мигновено решение. ќт изключително значение е обратната връзка от колегите, като стремежът на всеки лидер е да има здрав екип с добър имидж в компани€та. „овешки€т фактор сам по себе си е предизвикателство – да намериш подход€щите хора, да ги мотивираш и да се бориш те да останат в компани€та дълго време.

 акви са плановете ви за имплементаци€ на нови »“ решени€?

‘окусът през 2017 г. ще бъде в оптимизаци€ на разходите и въвеждането на решени€ за следене и централизирано управление. ўе се опитаме да въведем и нови за пазара технологии, базирани на облачни услуги.

Ќ€ма да се спирам на проектите по разшир€ване и обособ€ване на нови локации или преместване на производствени линии между различните страни – които на пръв поглед изглеждат много лесни за реализаци€, но е необходима много добра координаци€ между екипите, миграци€ на данни и изграждане на подход€ща инфраструктура както и иновативно мислене, за да се избере подход€щата технологи€, приложение или хардуер.

¬ъпросите зададе Ќад€  ръстева

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов