“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ѕроучвани€

Gartner: значението на »“ за бизнеса отново бележи ръст

56% от анкетираните CEO считат, че дигиталните инициативи вече допринас€т за увеличаване на приходите

от Ќад€  ръстева, 03 май 2017 4 4277 прочитани€,

–азшир€ването на бизнеса е задача є1 за 58% от изпълнителните директори на компаниите, взели участие в поредното проучване на изследователската компани€ Gartner. «а сравнение, през 2016 г. този приоритет посочваха 42% от анкетираните. 

тенденции

«адачите, свързани с информационните технологии са сред най-важните за 31% от ръководителите на компании. “ова е най-високата стойност на този показател за ц€лата истори€ на проучването, отбел€зват анализаторите. ѕри това 57% от директорите планират да провеждат разработката на »“ решени€ с вътрешни ресурси, а само 29% възнамер€ват да ги възлагат на аутсорсинг. «начението на информационните технологии за бизнеса отново отбел€зва ръст и компаниите се стрем€т да ги върнат под свой контрол. 

47% от анкетираните CEO посочват, че управителните съвети на техните компании насто€ват да се развива цифров бизнес, а 56% считат, че дигиталните инициативи вече допринас€т за увеличаване на приходите. 
»зпълнителните директори все по-добре разбират предимствата на стратеги€та за цифров бизнес, за€в€ват анализаторите. ћакар че много от т€х все още говор€т само за електронна търгови€ или цифров маркетинг, все по-често се споменава за цифрови иновации в продуктите и услугите, »нтернет на нещата и цифрови платформи и екосистеми. 20% от компаниите участващи в проучването са внедрили подхода digital-first – т.е. реализират нови идеи преди всичко в цифров вид, например, във вид на мобилно приложение. 

¬ същото време обаче, почти половината CEO не разполагат с цифров показател за успеха на дигиталната трансформаци€, а 33% използват за тази цел финансови показатели. 

»“ директорите тр€бва да помогнат на ръководителите на компании за установ€ването на критерии за успеха на цифрови€ бизнес, а също така да съдействат за това CEO да разви€т по-добра представа за природата на цифровата трансформаци€ на бизнеса и за това как т€ тр€бва да се провежда, считат експертите на Gartner. 

ѕриоритетите на изпълнителните директори
(јнкетираните от Gartner CEO тр€бваше да посочат своите 5 основни бизнес приоритета за 2017 и 2018 г.)
–ъст  58%
¬ъпроси, свързани с »“  31%
¬ътрешни корпоративни въпроси  23%
 лиенти   21%
ѕродукти  20%
‘инанси  16%
„овешки ресурси  16%
”правление на разходите   11%
ћаркетинг   8%
ѕовишаване на качеството   7%
—ъответствие с нормативни изисквани€   7%
ѕродажби    6%
»зточник: Gartner, април 2017

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов