Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 5, 2017

5 важни тенденции в прехода към цифров бизнес

от , 23 май 2017 0 797 прочитания,

Технологиите продължават да се развиват, но най-съществени предимства за своя бизнес печелят компаниите, които разбират, че главното са хората

Технологиите са улеснявали живота на хората през цялата история на човечеството, но сега настъпва преломен момент. Дигиталната ера не само ни предоставя нови инструменти. “Недалеч в бъдещето са квантовите компютри с почти неограничена изчислителна и алгоритмична мощ, които ще решават трудни проблеми по напълно нови начини, а роботи и изкуствен интелект ще работят заедно с хората. Всичко това променя напълно света и нас самите”, пишат анализаторите от Accenture в своя нов доклад “Технология за хората: Ерата на интелигентното предприятие”.

Представяйки своята прогноза за технологичното развитие през следващите 3 години, експертите от Accenture привличат вниманието върху най-важните промени в съвременните бизнес модели.

Първи етап в създаването на съвременни технологии е разработката на системи, които функционират не благодарение на хората, а за хората – т.е. налага се отказ от решения, които изискват човекът да се промени, за да работи с тях. Силата на новите технологии е в тяхната нарастваща гъвкавост и пригодност за хората. Новите инструменти ще взаимодействат с хората, ще се учат в процеса на това взаимодействие и ще подобряват бъдещата си работа.

Втори етап в този процес е промяната в подхода към бизнеса, когато компаниите приемат целите на клиентите си като свои собствени. Това е доста съществена промяна в сравнение с парадигмата на класическия “аналогов бизнес”, при който идеалното взаимоотношение с клиента е само това, което води до незабавна продажба. Такива отношения обаче са точно толкова силни, колкото е силна потребността на клиента от предлаганите продукти и услуги.

Новите бизнес модели се изграждат не толкова на базата на взаимоотношенията продавач-купувач, колкото въз основа на партньорството, което е нещо по-дългосрочно от клиентските отношения.

За да станат партньори, компаниите ще трябва да отложат целта за незабавна продажба и да приемат целите на своите контрагенти и сътрудници, а това променя радикално правилата на играта. С всяка нова достигната цел увереността в партньорството расте, а отношенията укрепват. Когато хората се уверят, че компанията им помага да получат желаното, те ще започнат да внасят във взаимоотношенията все повече цели – и колкото по-добре се развиват нещата за хората, толкова по-добре ще бъде за компанията. Така постепенно взаимоотношенията с компаниите от делови ще преминават в лични, технологиите ще играят ролята на доверени колеги, а границата между личните и бизнес стремежи ще се заличава.

“Всеки бизнес вече е цифров. Но днес най-съществените иновации не се свеждат до технологичните инструменти сами по себе си, а до това как ги проектираме с мисъл за хората”, обобщават представителите на Accenture. В своята най-нова прогноза за технологичното развитие, експертите на консултантската компания идентифицират 5 тенденции, които предопределят важността на фокуса върху “Технологиите за хората” за постигането на успех в цифровия бизнес, а именно:

Развитие на изкуствен интелект;

Дигитални екосистеми;

Отворени пазари за таланти;

Дизайн за хората;

Неизследваното.

1: AI е новият UI

Развитието на изкуствения интелект (AI) ще позволи AI системите да се превърнат в своеобразни цифрови говорители на компаниите. Вместо като бекенд инструменти, компаниите започват все повече да използват AI в качеството на нови интерфейси за взаимодействие с хората (UI). Разработките за тази цел са най-различни – от автономни машини, използващи системи за компютърно зрение, до системи за автоматичен превод на базата на невронни мрежи.

Според експертите от Accenture, рано или късно AI системите ще се превърнат в лицето на дигиталния бранд на компанията, а също така ключова компетентност, изискваща инвестиции и стратегия за развитие на най-високо ниво.

Анализаторите от Accenture прогнозират:

 • В рамките на следващите 5 години повече от половината клиенти ще изберат услуги, базирани на работата на AI системи, вместо традиционни.

 • След 7 години повечето интерфейси, използвани при решаването на всекидневни задачи, няма да бъдат в традиционния сега стил на “прозорци”.

 • След 10 години цифровите асистенти ще бъдат толкова разпространени, че ще позволят да се осигурява поддръжка на продуктивността на служителите в режим 24/7/365, работейки във фонов режим. Например вашият цифров асистент би могъл да създаде видео, резюмиращо важно съвещание, веднага след приключването му.

2: Дигитални екосистеми

Следващ етап в развитието на екосистемите, които компаниите изграждаха през последните години, са т.нар. дигитални екосистеми (или екосистеми като макрокосмос). Тяхната поява се дължи на факта, че с развитието на технологиите става все по-трудно цялата необходима компетентност да се събере “под един покрив”. Партньорските отношения позволяват изпълнението на нови роли в дигиталните екосистеми, изнасяйки нови аспекти на бизнеса на компаниите към външни изпълнители (outsourcing), което дава възможност за създаване на нови вериги на добавена стойност, променящи бизнеса, продуктите и дори цели пазари.

Според анализаторите от Accenture:

 • През следващите 5 години повечето потребители ще купуват стоки и услуги с помощта на “цифров посредник” – месинджър, персонално устройство или “умен” асистент.

 • В рамките на следващите 5 години 80% от компаниите в класацията S&P 500 ще бъдат въвлечени в множество екосистеми.

 • Най-късно след 7 години един от лидерите на съвременната индустрия ще се трансформира в компания, поддържаща екосистема за множество пазари. Тази компания няма да има физически централен офис и в нея ще работят само няколко постоянни сътрудници. Нейният основен актив ще бъде дигитална платформа.

3: Пазари за таланти

Бъдещето в трудовите взаимоотношения вече настъпи – технологичните лидери променят основните принципи за работа със сътрудниците си. Тъй като компаниите ще си поставят множество нови цели, съответстващи на целите на техните партньори, изискванията към персонала ще се променят много бързо, което поражда необходимостта от създаване на платформи, предоставящи служители по поръчка и онлайн системи за управление на работния процес. Това ще доведе до смяна на обичайната парадигма за работа с персонала и и формиране на модел на управление без йерархия (холокрация) при който позициите в екипите ще се заемат от кадри от отворените пазари за таланти. В резултат нови гъвкави компании, лесно променящи своята структура според търсенето на пазара, ще могат бързо да внедряват иновации и организационни промени, необходими за трансформацията към истински цифров бизнес.От Accenture прогнозират:

 • До 5 години платформите за служители по заявка ще станат основен двигател на икономическия ръст в редица развити и развиващи се страни.

 • През следващите 5 години във всички индустрии ще се откроят нови лидери с бизнес структура, базирана на неголямо ядро и развита екосистема. Класическите корпорации, натоварени с наследени бюрократични модели, ще загубят значителен пазарен дял.

 • До 5 години или дори по-рано общественото мнение относно заетостта на пълен работен ден и упражняването на свободна професия ще бъде напълно обратно на съществуващото днес. Пазарите за таланти ще предлагат най-добрите възможности, включително по-високо заплащане на труда в сравнение с класическите форми на заетост, допълнителни бонуси и застраховки.

 • Към 2022 г. традиционните цели на корпорациите от индустриалната ера и техните модели за управление ще бъдат напълно заменени от дигитално свързани пазари.

4: Дизайн за хората

Ориентираният към човека дизайн ще позволи технологиите да се адаптират към потребностите на хората. Новата парадигма на цифровото взаимодействие предполага технологии, създадени специално за всеки конкретен човек. Тъй като от технологиите зависи ефективното сътрудничество между хората и машините, отчитането на индивидуалното поведение ще повиши не само качеството на потребителското преживяване, но и ефективността на технологичните решения.

Според прогнозите на Accenture:

 • През следващите 5 години компаниите от класацията Global 2000 ще започнат да наемат персонал, отчитайки не толкова професионалния опит, описан в съответното CV, колкото поведението на кандидата на предишните му работни места и това как той се държи в определени ситуации.

 • До 5 години или по-рано правителствата ще започнат да си сътрудничат с компаниите в работата по внедряване на парадигмата за устойчиво развитие в социалното поведение. Част от тази парадигма са ефективното изразходване на електроенергия, намаляване на вредните емисии и разделното събиране на боклука.

 • Към 2022 г. международни организации ще въведат системи за разпознаване на лица, позволяващи да се разбере ако даден сътрудник е притеснен или изпитва отрицателни емоции, и да се промени стилът на обратната връзка, получавана от него.

 • До 5 години поне една компания от класацията Global 2000 ще загуби значителен пазарен дял поради скандал, свързан с манипулиране на поведението на персонала и (или) клиентите.

5: Неизследваното

В категорията “неизследвано” (uncharted) анализаторите от Accenture включват не просто създаването на нови продукти и услуги, а буквално създаването на нови видове цифрови индустрии. Дигитализацията променя всичко – от технологичните стандарти до етичните норми и законодателството. Стабилно остава само едно – разбирането, че “правилата на играта” още не са установени и тези, които първи започнат да работят в един или друг сектор от цифровия пазар, предстои да ги създадат. Компаниите, които успеят да направят това, ще си осигурят място в центъра на новите екосистеми, останалите рискуват да останат на заден план.От Accenture прогнозират:

 • През следващите 3 години основна норма за компаниите със силна дигитална стратегия ще бъде оперирането извън рамките на тяхната основна индустрия (така както Tesla освен в автомобилната индустрия работи в ютилити сектора, производството на соларни панели и т.н.).

 • Към 2020 ще бъдат създадени екосистеми, участието в които ще изисква подписване на “умни” договори (smart contracts).

 • През следващите 5 години новите договори, построени на условия от типа “Ако/ То…/ Иначе” (if/then/else), сключвани между две или повече страни, ще бъдат изключително от типа “умни договори” – самоизпълняващи се и самостоятелно следящи за изпълнението на условията.

 • През следващите 5 години по света ще се появят много примери за правителства, които предават правото за законотворчество в определена индустрия на някаква група компании или поне примери, при които изискванията към регулациите се създават от такива индустриални консорциуми.

В заключение

В проучването, на което Accenture базира технологичната си визия, са анкетирани ръководители на 5400 компании в 31 страни. В периода ноември 2016 – януари 2017 участниците са споделили своите очаквания за влиянието на технологиите върху техния бизнес и са посочили основните направления за технологични инвестиции, които предвиждат.

“Откроените 5 ключови тенденции показват, че и тази година, както предишната, основно направление за развитието на технологиите е доближаването им до потребностите на хората. Светът продължава да се развива, но все повече предимства за своя бизнес намират компаниите, които разбират, че главното са хората”, обобщават авторите на доклада.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов